ข้ามไปเนื้อหา

อิทธิพร บุญประคอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เริ่มดำรงตำแหน่ง
12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(5 ปี 314 วัน)
ก่อนหน้าศุภชัย สมเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
คู่สมรสสุธีรา บุญประคอง

อิทธิพร บุญประคอง (เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2499) เป็นนักกฎหมายและนักการทูตชาวไทย[1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง[2] และเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ[3]

ประวัติ[แก้]

อิทธิพร เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของประชุมและบรรจบพร บุญประคอง อดีตนายกเหล่ากาชาด ภาค 7 [4] มีพี่น้องรวม 3 คนจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2522 และจบการศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) จากมหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐ และเข้าหลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) มหาวิทยาลัยทัฟส์ สหรัฐ และหลักสูตรนักบริหารชั้นสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน รุ่น 56

การทำงาน[แก้]

อิทธิพร รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และรองตัวแทนของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร ในปี 2553 และในฐานะอธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ จึงเข้ารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2553 – 2555

และในเวลาต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ประธานกลุ่ม 77 และจีนประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ในปี 2557

โดยตำแหน่งสุดท้ายคือ เอกอัครราชทูตกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี ในปี 2558 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงการเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559[5]

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประสานงานและหัวหน้าสำนักงานโครงการการหารือกรอบเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น และผู้ย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

อิทธิพร สมรสกับแพทย์หญิงสุธีรา บุญประคอง มีบุตร 1 คน คือ ธิราพร บุญประคอง ปัจจุบันทำงานในสหรัฐ[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. บทวิเคราะห์ : "อิทธิพร บุญประคอง" อดีตทูต นั่ง ประธาน กกต. จับตาภารกิจใหญ่คุมเลือกตั้งปี ‘62
  2. ‘‘อิทธิพร บุญประคอง’’ นั่งเก้าอี้ประธานกกต.คนใหม่
  3. ว่าที่ กกต. 5 คน เลือก ‘‘อิทธิพร บุญประคอง’‘ เป็นประธาน กกต.
  4. มารดา "ประธาน กกต." ถึงแก่กรรม
  5. อิทธิพร บุญประคอง อดีตเอกอัครราชทูต สู่การเป็น ประธาน กกต. – เลือกตั้ง 62
  6. รายงานของ คณะกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ , เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๓๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๙๙, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]