ข้ามไปเนื้อหา

ประพันธ์ นัยโกวิท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประพันธ์ นัยโกวิท
ไฟล์:ประพันธ์ นัยโกวิท.jpg
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน 2549 – 19 กันยายน 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 (77 ปี)

ประพันธ์ นัยโกวิท (เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490) กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) อดีตรองอัยการสูงสุด อดีตกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

ประวัติการศึกษา[แก้]

การอบรมพิเศษ

 • หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders จากสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • 2514 อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
 • 2515 อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2524 อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
 • 2525 อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 2526 อัยการจังหวัดนครราชสีมา
 • 2528 อัยการพิเศษประจำกรม กองที่ปรึกษา
 • 2538 อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ และเลขานุการ ก.อ.
 • 2540 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
 • 2541 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • 2542 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
 • 2543 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ราชการพิเศษ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๖, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๖๘๖, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๑ เก็บถาวร 2009-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๖, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]