จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครพนมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
ไทย
← พ.ศ. 2544 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ63.88%
  First party Second party Third party
  ThaiRakThai Party logo (1998 - 2007).png 1chatthai.gif MCP party.jpg
พรรค ไทยรักไทย ชาติไทย มหาชน
การเลือกตั้งล่าสุด 1 0 0
เขตล่าสุด 4 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 5 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Steady0 Decrease1
คะแนนเสียง 180,255

(แบ่งเขต)

55,524

(แบ่งเขต)

35,743

(แบ่งเขต)

ร้อยละ 62.06 19.12 12.31

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครพนม (ยกเว้นตำบลวังตามัว และตำบลคำเตย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ชวลิต วิชยสุทธิ์ (9)* 33,324 64.39
มหาชน จีระศักดิ์ พูลศิริกุล (11) 17,002 32.85
คนขอปลดหนี้ ชุมพล ดวงขํา (6) 592 1.14
ประชาธิปัตย์ สิงหราช สิทธิรัตน์ ณ นครพนม (4) 427 0.83
ชาติไทย ประเสริฐ พฤกพัฒนาชัย (1) 412 0.80
ผลรวม 51,757 100.00
บัตรดี 51,757 93.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,062 1.91
บัตรเสีย 2,681 4.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 55,500 65.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 84,544 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลคำเตย) อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ไพจิต ศรีวรขาน (9)✔ 38,445 63.53
ชาติไทย สุรจิตร พลโลก (1) 18,450 30.49
คนขอปลดหนี้ กรัณฑ์ โกพลรัตน์ (6) 1,153 1.91
ความหวังใหม่ นารายณ์ ไชยมาตย์ (10) 734 1.21
มหาชน เพ็ญพันธุ์ วงศ์มาลาสิทธิ์ (11) 665 1.10
ประชาธิปัตย์ รัณญ์ชิดา ปัญญารมย์ (4) 620 1.02
ประชาชนไทย ว่าที่ร้อยตรี เกษมศรี บัวเลิง (5) 366 0.60
เกษตรกรไทย โยธิน ไชยธงยศ (21) 77 0.13
ผลรวม 60,510 100.00
บัตรดี 60,510 93.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,104 1.71
บัตรเสีย 3,113 4.81
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 64,727 63.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,645 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก มหาชน

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลวังตามัว) อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง และอำเภอโพนสวรรค์ (ยกเว้นตำบลบ้านค้อ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประสงค์ บูรณ์พงศ์ (9)* 26,955 48.28
ชาติไทย ณฐพล อนุวรรณ (1) 11,782 21.10
มหาชน วัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา (11) 8,618 15.44
ความหวังใหม่ โกศล เหมพลชม (10) 7,879 14.11
ประชาธิปัตย์ เสกศักดิ์ วัฒนสุขชัย (4) 597 1.07
ผลรวม 55,831 100.00
บัตรดี 55,831 91.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 887 1.45
บัตรเสีย 4,460 7.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 61,178 61.46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,548 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอนาแก อำเภอปลาปาก และกิ่งอำเภอวังยาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ (9)* 30,549 51.45
ชาติไทย สุมาลี พูลศิริกุล (1) 22,748 38.31
คนขอปลดหนี้ เมธ์ ปุ่มเป้า (6) 3,246 5.47
มหาชน จีรวัฒน์ ตุลาพัฒน์ (11) 1,859 3.13
ประชาชนไทย วลัยพร ศรียะวงษ์ (5) 426 0.72
ประชาธิปัตย์ ศิริรัตน์ สุภา (4) 375 0.63
พัฒนาชาติไทย ปองปรีดา วันนาพ่อ (3) 176 0.30
ผลรวม 59,379 100.00
บัตรดี 59,379 92.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 900 1.40
บัตรเสีย 3,792 5.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 64,071 64.40
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,492 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอนาทม และอำเภอโพนสวรรค์ (เฉพาะตำบลบ้านค้อ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครพนม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ศุภชัย โพธิ์สุ (9)* 50,982 80.95
มหาชน สากล พูลศิริกุล (11) 7,599 12.07
ชาติไทย ภูมินทร์ วรรณวงศ์ (1) 2,132 3.39
คนขอปลดหนี้ บุรินทร์ ไชยสุโพธิ์ (6) 1,178 1.87
ประชาธิปัตย์ มานะ รมย์สูงเนิน (4) 588 0.93
ความหวังใหม่ ร้อยตำรวจเอก ธนภูมิ นันทสุรีย์อารักษ์ (10) 503 0.80
ผลรวม 62,982 100.00
บัตรดี 62,982 93.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 481 0.72
บัตรเสีย 3,771 5.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,234 64.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,326 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548" (PDF). สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2562.