จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
ไทย
← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.05%
  First party Second party Third party
  ThaiRakThai Party logo (1998 - 2007).png 1chatthai.gif Democrat TH Logo.svg
พรรค ไทยรักไทย ชาติไทย ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด 2 0 1
เขตล่าสุด 3 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Increase1 Decrease1
คะแนนเสียง 232,083

(แบ่งเขต)

47,953

(แบ่งเขต)

104,088

(แบ่งเขต)

ร้อยละ 59.37 12.27 26.63

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง[1] เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองปทุมธานี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (9)* 62,455 79.65
ประชาธิปัตย์ อภินันท์ ช่วยบำรุง (4) 15,597 19.89
ผลรวม 78,412 100.00
บัตรดี 78,412 91.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,513 2.95
บัตรเสีย 4,360 5.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,285 77.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,432 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก และอำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองหนึ่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย เอกพจน์ ปานแย้ม (1)* 32,823 40.09
ไทยรักไทย ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี (9)* 28,195 34.44
ประชาธิปัตย์ อุทัย บัวทอง (4) 19,115 23.35
มหาชน ประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย (11) 1,670 2.04
เผ่าไท รัฐพร ศิลปชัย (21) 72 0.09
ผลรวม 81,875 100.00
บัตรดี 81,875 94.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 905 1.04
บัตรเสีย 3,948 4.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,728 78.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,737 100.00
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอคลองหลวง (ยกเว้นตำบลคลองหนึ่ง) และอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา (9) 54,086 69.22
ประชาธิปัตย์ อานนท์ นุ่นสุข (4) 21,568 27.60
มหาชน จำลอง พรมสวัสดิ์ (11) 2,477 3.17
ผลรวม 78,131 100.00
บัตรดี 78,131 90.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,228 3.73
บัตรเสีย 5,124 5.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,483 74.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,624 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอลำลูกกา (ยกเว้นตำบลบึงคอไห ตำบลลำไทร และตำบลพืชอุดม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ลิขิต หมู่ดี (9)* 50,216 63.47
ประชาธิปัตย์ สุนทร อุ่มบางตลาด (4) 23,683 29.93
ชาติไทย พันตำรวจโท อดิศร ด้วงพูล (1) 5,224 6.60
ผลรวม 79,123 100.00
บัตรดี 79,123 92.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,415 4.01
บัตรเสีย 2,704 3.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,242 74.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,303 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี (ยกเว้นตำบลประชาธิปัตย์) และอำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลบึงคอไห ตำบลลำไทร และตำบลพืชอุดม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ชูชาติ หาญสวัสดิ์ (9)✔ 37,131 50.59
ประชาธิปัตย์ ธีระวัฒน์ หลีนวรัตน์ (4) 23,765 32.38
ชาติไทย เชาวฤทธิ์ พุทธนิตย์ (1) 9,906 13.50
มหาชน วิเชียร พิมพ์มหา (11) 2,365 3.22
ความหวังใหม่ โสภณ เจริญลาภ (10) 227 0.31
ผลรวม 73,394 100.00
บัตรดี 73,394 88.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,385 6.52
บัตรเสีย 3,854 4.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,633 75.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,524 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548" (PDF). สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2562.