จังหวัดระยองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดระยองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
ไทย
← พ.ศ. 2544 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.51%
  First party Second party Third party
  ThaiRakThai Party logo (1998 - 2007).png Democrat TH Logo.svg 1chatthai.gif
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทย
เขตล่าสุด 1 1 1
ที่นั่งที่ชนะ 4 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Decrease1 Decrease1
คะแนนเสียง 146,123

(แบ่งเขต)

104,433

(แบ่งเขต)

24,960

(แบ่งเขต)

ร้อยละ 52.01 37.17 8.88

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลท่าประดู่ ตำบลเชิงเนิน ตำบลน้ำคอก ตำบลนาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง ตำบลตะพง ตำบลเพ ตำบลแกลง ตำบลกะเฉด (ในเขตเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด) และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลนครระยอง)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ (9)✔ 34,283 48.92
ประชาธิปัตย์ สาธิต ปิตุเตชะ (4)* 33,153 47.30
ชาติไทย วารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร (1) 1,342 1.91
มหาชน สันทัด วิเศษศรี (11) 1,308 1.87
ผลรวม 70,086 100.00
บัตรดี 70,086 93.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,058 2.75
บัตรเสีย 2,594 3.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,738 78.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 95,336 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอแกลง และอำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลสำนักทอง และตำบลกะเฉด (นอกเขตเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ร้อยตรี กฤษฎา การุญ (9) 30,656 42.16
ประชาธิปัตย์ บัญญัติ เจตนจันทร์ (4) 30,417 41.83
ชาติไทย นิยะดา กฤษณะราช (1) 9,517 13.09
มหาชน อรรถพร ตั้งนุศาสน์ (11) 2,131 2.93
ผลรวม 72,721 100.00
บัตรดี 72,721 92.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,641 2.10
บัตรเสีย 3,896 4.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,258 78.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,463 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ธารา ปิตุเตชะ (9) 43,622 61.58
ประชาธิปัตย์ มานพ เสถียรเขตต์ (4) 23,126 32.65
ชาติไทย โชดก วิริยะพงษ์ (1) 4,088 5.77
ผลรวม 70,836 100.00
บัตรดี 70,836 90.20
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,658 3.38
บัตรเสีย 5,039 6.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,553 77.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,709 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดระยอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ปราโมทย์ วีระพันธ์ (9) 37,562 55.82
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจเอก ดิเรก ศิลา (4) 17,737 26.36
ชาติไทย สุรชัย ปิตุเตชะ (1) 10,013 14.88
มหาชน ประชุม ปรีชาพัฒนพงศ์ (11) 1,975 2.94
ผลรวม 67,287 100.00
บัตรดี 67,287 92.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,373 3.28
บัตรเสีย 2,765 3.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 72,425 74.92
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 96,664 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548" (PDF). สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2562.