โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
Saint Louis Hospital
Saint Louis Hospital Bangkok Sathon.jpg
Map
ชื่อย่อSLH
ประเภทโรงพยาบาลเอกชน
ที่ตั้ง27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2441
วันเปิดทำการ15 กันยายน พ.ศ. 2438 (127 ปี) [1]
ผู้อำนวยการศ. นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
จำนวนเตียง412
เว็บไซต์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (อังกฤษ: Saint Louis Hospital) เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่บนถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงพยาบาลตั้งตามพระนามนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เพราะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ยากไร้ขาดที่พึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีคติว่า "เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิต ที่นั่น" (Ubi Caritas, Ibi Deus Est.)

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ถือเป็นโรงพยาบาลสำคัญของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีโอกาสได้รับเสด็จพระสันตะปาปาถึงสองพระองค์ คือ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2527 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เนื่องในวโรกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2562[2]

บริการทางการแพทย์[แก้]

Saint Louis Hospital Bangkok โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์.jpg

ศูนย์พระเมตตา[แก้]

ศูนย์พระเมตตา เป็นบริการนอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่ทำการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐานแล้ว และคาดการณ์การมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 6 เดือน การดูแลนั้นกระทำตาม "จิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์" โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแล บรรเทาอาการทางกายภาพและทางจิตใจ ผ่านทางกิจกรรมบำบัดทางต่าง ๆ การสนทนาบำบัดหรือเดธทอล์ก (Death Talk) และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ พิธีมิสซา การทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามหลักศาสนาของผู้ป่วย [3]

คลินิกจิตกุศล ยอห์น ปอล[แก้]

คลินิกจิตกุศล ยอห์น ปอล (อังกฤษ: John Paul II Charity Clinic) เป็นคลินิกที่ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ป่วยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และในโบสถ์คริสต์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลกรของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คลินิกนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ระหว่างการเสด็จเยี่ยมเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ บริการประกอบด้วย

 • บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ไม่รับการรักษากรณีผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเรื้อรัง
 • บริการให้ความรู้/คำปรึกษาด้านสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
 • จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพจากฝ่ายการพยาบาล

โบสถ์น้อยประจำโรงพยาบาล[แก้]

ดูบทความหลักที่: โบสถ์น้อยพระจิตเจ้า

โบสถ์น้อยประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ คือ โบสถ์น้อยพระจิตเจ้า

รางวัลและเอกสารรับรองคุณภาพ[แก้]

 • ใบรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
 • ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สภาเทคนิคการแพทย์
 • ได้รับรองมาตรฐาน ISO9002 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย 18 เมษายน พ.ศ. 2540
 • ได้รับรองมาตรฐาน ISO14001 เป็น 1 ใน 4 โรงพยาบาลแรกของโลก 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541[4]
 • ได้รับการรับรอง HACCP 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสมาคมเทคนิคการแพทย์ และได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับการรับรอง มาตรฐานโรงพยาบาล(HA) 10 มกราคม พ.ศ. 2546 และได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA&HPH) 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน
 • รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม พ.ศ. 2549 กระทรวงพลังงาน
 • รางวัลการจัดการระบบจ่ายกลางยอดเยี่ยม ปี 2549 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ปี 2548-2552 กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2551-2554 กระทรวงแรงงาน
 • เป็นแกนนำของชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงผลกำไร ในการร่วมพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล Advanced-HA กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′10″N 100°31′31″E / 13.719387°N 100.525207°E / 13.719387; 100.525207