รายพระนามเทพเจ้าจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทพเจ้าของจีน)

เทพเจ้าจีนแบ่งเป็นสองประเภท คือ เทพเจ้าตามคติศาสนาพุทธ และเทพเจ้าและเซียนดั้งเดิมตามศาสนาชาวบ้านจีน ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์[แก้]

โป๊ยเซียน[แก้]

รูป นาม
Tieguai Li.jpg ลี๋เท็กก้วย
Lü Dongbin.jpg ลี้ต้งปิง
He Xiangu.jpg ห่อเซียนโกว
Yin yang.svg ฮั่งจงหลี้
Yin yang.svg จางกั๋วเหล่า
Lan Caihe.jpg หลันไฉ่เหอ
Han Xiangzi.jpg หั่งเซียงจื่อ
Cao Guojiu.jpg เชาก๊กกู๋

เทพในประวัติศาสตร์[แก้]

รูป นาม
Statue of Mazu.jpg ม่าจ้อโป๋ (天上聖母)
The Memorial Temple of Bao Zheng in Hefei 2012-06.JPG เปาบุ้นจิ้น (包文拯)
Yue fei-brightened.jpg งักฮุย (岳飛)
ชิงสุ่ยโจวซือ (清水祖師)
Yin yang.svg หลิมไท่ซือ (林太师)
Ti Ching.jpg ตี้ชิง (เต็กเช็ง) (狄青)
天山三箭.jpg ซิยิ่นกุ้ย (薛仁貴)
Yin yang.svg หลิมกอเหนี่ยว (林府姑娘)
Yin yang.svg ไตฮงโจวซือ (大峰祖师)
FS KwanKung 60116.jpg กวนเส่งตี้กุง (關聖帝君)
โกยเซ่งอ๋อง (廣澤尊王)
บุ่นเชียงตี่กุน (文昌帝君)
Yin yang.svg เตียนฮู้หง่วนโส่ย (田都元帥)

ปรมาจารย์[แก้]

จ้าวแห่งยมโลก[แก้]

เทพเจ้าแห่งสายน้ำ[แก้]

เทพเจ้าผู้คุ้มครองธาตุน้ำและการเดินเรือที่บูชาในศาสนาชาวบ้านจีนและลัทธิเต๋าไต้หวัน、หมิ่นใต้ (闽南)、ผูเถียน、หมิ่นตง (闽东)、เฉาซาน(潮汕)、ฮ่องกงและมาเก๊า อันได้รับความนิยมสูงสุดคือ ม่าจ้อโป๋ และจุ้ยบ้วยเนี้ย - เจ้าแม่ไท้ฮัว( 泰华圣娘) ;ส่วนในลัทธิเต๋านิยมอัญเชิญให้ เทพบดีเสวียนอู่เป็นผู้คุ้มครอง ;สำหรับเทพอันเป็นที่สักการะของพ่อค้าทะเลจีน กะลาสีเรือจีน และชาวประมงจีนอีกส่วนหนึ่งคือ จุ้ยกัวไต่เต่ จุ้ยเซียนจุนอ๋อง และ สุยเต๋อเซียนจุน ;และบางส่วนนิยมบูชา เจ้าสมุทร(เทพเจ้ามังกร)มณฑลเจียงซีนิยมบูชา เจ้าพ่อเขาเล่อ(乐山通远王) ;มณฑลฝูเจี้ยนนิยมบูชากวนเทียงต้าตี้ (感天大帝) ;มณฑลกว้างตุงนิยมบูชา หงเซิงต้าหวัง(洪圣大王)-ท่ามกงเยี่ย ;ชาวอู่(江浙) นิยมบูชา 曹娥夫人、金龙大王、晏公

เทพยมบาล[แก้]

เทพยมบาลทางพุทธศาสนานิกายมหายานของจีนจะมีเทพประจำทั้งสิบขุมสิบตำหนัก

บางครั้งในพิธีโยคะตันตระเปรตพลีกรรมตามวัดจีนจะพบพระโพธิสัตว์กวนอิมแบ่งภาคเป็นยมทูตโพธิสัตว์ เรียกว่า กวนอิมไต่สือ (觀音大士) หรือไต่สื่อเอี๊ย (大士爺)

เทพในเทศกาล[แก้]

เทพเจ้าจากไซอิ๋ว[แก้]

เทพธรรมบาลจีน[แก้]

พระรูป พระนาม บทบาท
Tamonin (Heguri, Nara) Kisshotennyo.jpg พระแม่ลักษมี (大吉祥天) เทพีแห่งสิริมงคลและโชคลาภ (พระลักษมีในศาสนาฮินดู)
Goddess Benzaiten.jpg พระแม่สุรัสวดี (大辦才天) เทพีแห่งศิลปวิทยาการ (พระสุรัสวดีในศาสนาฮินดู)
Bonten Brahma.jpg ท้าวมหาพรหม (大梵天) เทพแห่งความเจริญและการสรรค์สร้าง (พระพรหมในศาสนาฮินดู)
Brahma and Indra.jpg ท้าวสักกะ (帝釋天王) เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (พระอินทร์ในศาสนาฮินดู)
Fourheavenlykings4096x1360.jpg จาตุมหาราชิกา ทั้งสี่องค์ได้แก่ ท้าวธตรฐ(持國天王)(เจ้าแห่งคนธรรพ์)
ท้าววิรุฬหก(เจ้าแห่งกุมภัณฑ์)(增長天王)
ท้าววิรูปักษ์(เจ้าแห่งนาค)(廣目天王)
ท้าวเวสสุวรรณ(多聞天王)หรือ ท้าวกุเวรในศาสนาฮินดู)(เจ้าแห่งยักษ์)
九天宝塔 日光菩萨.jpg พระอาทิตย์ เทพดวงอาทิตย์(พระอาทิตย์ในศาสนาฮินดู)
九天宝塔 月光菩萨.jpg พระจันทร์ เทพแห่งดวงจันทร์ (พระจันทร์ในศาสนาฮินดู)
Varjapani magao caves.jpg พระวัชรปาณีโพธิสัตว์คุยหบดี(密跡金剛天) เทพธรรมบาลผู้ปราบมารศาสนา
大自在天.jpg พระอิศวร(摩醯首羅天) เทพแห่งการทำลายล้างอธรรม (พระศิวะในศาสนาฮินดู)
散脂大将.jpg ท้าวปัญจิกมหาเสนา (散脂天) เสนายักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณ
Skanda, Hualin Temple.jpg พระขันธกุมาร(韋馱天)-(韋陀菩薩) เทพการยุทธนาสงคราม (พระขันทกุมารในศาสนาฮินดู)
Nepal, vasudhara, dea dell'abbondanza, xiv-xv secolo ca.jpg พระแม่ธรณี (堅牢地天) เทพธิดาพื้นปฐพี หรือ (พระแม่ธรณีในเถรวาท) (พระภูเทวีหรือพระแม่ปฤถวีในศาสนาฮินดู)
Dharma Wheel.svg พระอภิรดี (訶利帝喃天) เทพเทพีแห่งความปีติรื่นรมย์
Marichi, Buddhist Goddess of Dawn, China, Qing dynasty, 18th century, gilt bronze, view 1 - Brooklyn Museum - Brooklyn, NY - DSC08269.JPG พระมรีจิเทวี ((摩利支天, 金光明天母) พระมารดาแห่งดาราฤกษ์ (อุษาเทวีหรือพระแม่วาราหีในศาสนาฮินดู
Kamakura Kishimojin.jpg พระนางหาริตีเทวี(阿利帝母天 , 歡喜母天 , 鬼子母天) ยักษินีผู้อภิบาลทารก
Hachi Dairyuuoo Nagaraja.jpg ท้าวสาครนาคราช (娑揭羅龍王天) เจ้าแห่งหมู่นาคราชและมหาสมุทร
Nariaiji2559.jpg ท้าวพญายมราช(閻羅天) เจ้าแห่งนรก พระยมในศาสนาฮินดู
Kinnon Wat Phra Kaew 02.jpg ท้าวกินนรราชา(緊那羅王天) เจ้าแห่งไฟและหมู่กินนรกินนรี
Dharma Wheel.svg เทพนักษัตร (星宮天子) พระดารกาเทพ เทพแห่งดวงดาวจักรราศรี
菩提树神.jpg พระโพธิทรุมพฤกษเทวี(菩提樹天) เทวีผู้อารักขาต้นพระศรีมหาโพธิ์
Dharma Wheel.svg ท้าวไตรตรึงษ์เทพเตียนเสียนไต่เต (三十三天) เทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
Master Thunder (Lei Gong), dated 1542.jpg ลุ่ยกง(雷公)
Dharma Wheel.svg ซำกวนไต่ตี่ (三官大帝 )
Dharma Wheel.svg เด็กแดง หง ไหเอ๋อร์ (紅孩兒)
Dharma Wheel.svg หง่อฮู้อ๋องเอี๋ย (五府王爺)

เทพธิดาต่างๆ[แก้]

รูป นาม
Weng Zai Deng 05.jpg เจ็ดนางฟ้า (七仙女)
東甲北極殿 寶善堂 九天玄女.jpg เจ้าแม่เก้าเทียงเหี่ยงนึ่ง (九天玄女)
The Moon Goddess Chang E - Unidentified artist, after Tang Yin.jpg เจ้าแม่ฉางเอ๋อ (嫦娥)
Qing Dynasty Immortal Magu.jpg เจ้าแม่มั่วโกว (麻姑娘娘)
Demu Niangniang (Lady Mother Earth).jpg เจ้าแม่ตี่บ้อเนี้ย (地母娘娘)
Bouddha - Chinese New Year, Paris, 2011 n2.jpg เจ้าแม่จุ้ยบ้อเนี้ย (水尾聖娘)
關西水母娘娘廟神像近照.jpg เจ้าแม่จุ้ยบ้อเนี่ยเนี้ย (水母娘娘)
CC-Candyji-善化慶安宮註生娘娘 3.0.jpg เจ้าแม่จูแซเนี้ย (註生娘娘)
Yin yang.svg เจ้าแม่โหงวก๊กบ้อเนี่ยเนี้ย (五穀母娘娘)
Kam Fa Liang Liang (金花娘娘).JPG เจ้าแม่กิมฮวยเนี่ยเนี้ย (金花娘娘)
馬公城隍廟.臨水夫人.jpg เจ้าแม่ซำไน้ฮูหยิน (三奶夫人)
碧霞元君像.jpg เจ้าแม่เขาไท่ (泰山娘娘)
電母 (臺南風神廟).JPG เจ้าแม่เทียนมู่ (電母)
Hermitage Museum XX-2453 Moon Planet - Tai-Yin.jpg ไท้อิมแชกุน (太陰星君)
Longnü, Miyin Temple.jpg ธิดาพญามังกร (小龍女)
2017-04-20 Shouguang Vegetable SciTech Fair 3.044 anagoria.jpg เทพธิดาไหม (蠶神)
Bkk earth temple 02.JPG เทพธิดารักษาชุมชน(ปึงเถ้าม่า) (本頭媽)
Zi gu shen 1909.jpg เจ้าแม่ห้องสุขา (紫姑)
Ping Sien Si - 033 Yun xiao niang niang (15949411829).jpg เจ้าแม่หยุนเซียว (雲宵娘娘)

เทพเจ้าจากห้องสิน[แก้]


อ้างอิง[แก้]