เขตการปกครองของประเทศลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เขตการปกครองของลาว)

เขตการปกครองของประเทศลาว แบ่งออกเป็น 16 แขวง (ลาว: ແຂວງ) และ 1 นครหลวง ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ แต่ละแขวงจะแบ่งเป็นเมือง (ลาว: ເມືອງ) แต่ละเมืองแบ่งเป็นบ้าน (ลาว: ບ້ານ)[1] แต่เดิมนั้นประเทศลาวเคยมีตาแสงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับตำบลในประเทศไทย ต่อมาได้ถูกยกเลิกไป

ภูมิภาค[แก้]

ประเทศลาวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาค คือ ลาวเหนือ (ตั้งแต่พงสาลีถึงไชยบุรี หลวงพระบางและเชียงขวาง), ลาวกลาง (เวียงจันทน์และบริคำไชย) และลาวใต้ (ตั้งแต่คำม่วนจนถึงจำปาศักดิ์)

Un-laos.png

แขวง[แก้]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: แขวงของประเทศลาว

แขวง (ลาว: ແຂວງ) เป็นเขตการปกครองระดับบนสุดของประเทศลาว ซึ่งเทียบเท่ากับระดับจังหวัดของประเทศไทย ปัจจุบันประเทศลาวมีแขวงทั้งหมด 16 แขวง

นครหลวง (ลาว: ນະຄອນຫຼວງ) เป็นเขตปกครองพิเศษ โดยแยกตัวออกมาจากแขวงเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2532 เดิมชื่อ "กำแพงนครเวียงจันทน์" (ลาว: ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ) ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบัน

Map of the provinces of Laos. Updated 2015.png
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อลาว เมืองเอก พื้นที่ (km²) ประชากร
(ปี 2547)
1. แขวงอัตปือ Attapu ແຂວງອັດຕະປື เมืองสามัคคีไชย 10,320 114,300
2. แขวงบ่อแก้ว Bokeo ແຂວງບໍ່ແກ້ວ เมืองห้วยทราย 6,196 149,700
3. แขวงบริคำไชย Bolikhamxai ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ เมืองปากซัน 14,863 214,900
4. แขวงจำปาศักดิ์ Champasak ແຂວງຈໍາປາສັກ เมืองปากเซ 15,415 575,600
5. แขวงหัวพัน Houaphan ແຂວງຫົວພັນ เมืองซำเหนือ 16,500 322,200
6. แขวงคำม่วน Kammouan ແຂວງຄໍາມ່ວນ เมืองท่าแขก 16,315 358,800
7. แขวงหลวงน้ำทา Luang Namtha ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ เมืองหลวงน้ำทา 9,325 150,100
8. แขวงหลวงพระบาง Luang Phabang ແຂວງຫຼວງພະບາງ เมืองหลวงพระบาง 16,875 408,800
9. แขวงอุดมไชย Oudomxai ແຂວງອຸດົມໄຊ เมืองไชย 15,370 275,300
10. แขวงพงสาลี Phongsali ແຂວງຜົ້ງສາລີ เมืองพงสาลี 16,270 199,900
11. แขวงสาระวัน Salavan ແຂວງສາລະວັນ เมืองสาระวัน 10,691 336,600
12. แขวงสุวรรณเขต Savannakhet ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ เมืองไกสอน พมวิหาน 21,774 721,500
13. นครหลวงเวียงจันทน์ Vientiane Prefecture ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ เมืองจันทบุรี (อยู่ในเวียงจันทน์) 3,920 692,900
14. แขวงเวียงจันทน์ Vientian ແຂວງວຽງຈັນ เมืองโพนโฮง 15,927* 373,700*
15. แขวงไชยบุรี Xaignabouli ແຂວງໄຊຍະບູລີ เมืองไชยบุรี 16,389 382,200
16. แขวงไชยสมบูรณ์ Xaysomboun ແຂວງໄຊສົມບູນ เมืองอนุวงศ์ 8,500 81,800
17. แขวงเซกอง Xekong ແຂວງເຊກອງ เมืองละมาม 7,665 83,600
18. แขวงเชียงขวาง Xiangkouang ແຂວງຊຽງຂວາງ เมืองแปก 15,880* 262,200*
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย หลังจากมีการจัดตั้งแขวงไชยสมบูรณ์ขึ้นมา

เมืองและบ้าน[แก้]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: เมืองของประเทศลาว

เมือง (ลาว: ເມືອງ) เป็นเขตการปกครองระดับที่สองของประเทศลาวรองจากแขวง ซึ่งเทียบเท่าระดับอำเภอของประเทศไทย เช่น เมืองยมราช แขวงคำม่วน ก็จะเทียบเท่ากับ อำเภอยมราช จังหวัดคำม่วน เมื่อเทียบกับการปกครองในแบบของไทย และแต่ละแขวงของลาวก็จะแบ่งเป็นบ้าน (ลาว: ບ້ານ)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Nsc Lao Pdr". Nsc.gov.la. สืบค้นเมื่อ 21 January 2012.