เขตการปกครองของประเทศลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เขตการปกครองของลาว)

เขตการปกครองของประเทศลาว แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ประเทศ (ลาว: ປະເທດ), แขวง (ลาว: ແຂວງ), เมือง (ลาว: ເມືອງ) และบ้าน (ลาว: ບ້ານ) ในปัจจุบันประเทศลาวมี 16 แขวงและ 1 นครหลวง

ภูมิศาสตร์[แก้]

ประเทศลาวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ลาวเหนือ (ตั้งแต่พงสาลีถึงไชยบุรี หลวงพระบางและเชียงขวาง), ลาวกลาง (เวียงจันทน์และบริคำไชย) และลาวใต้ (ตั้งแต่คำม่วนจนถึงจำปาศักดิ์)

Un-laos.png

แขวง[แก้]

แขวง (ลาว: ແຂວງ) เป็นเขตการปกครองระดับบนสุดของประเทศลาว ซึ่งเทียบเท่าระดับจังหวัดของประเทศไทย ปัจจุบันประเทศลาวมีแขวงทั้งหมด 16 แขวง

เมือง (ลาว: ເມືອງ) เป็นเขตการปกครองระดับรองของประเทศลาว ซึ่งเทียบเท่าระดับอำเภอของประเทศไทย เช่น เมืองยมราช แขวงคำม่วน ก็จะเทียบเท่ากับ อำเภอยมราช จังหวัดคำม่วน เมื่อเทียบกับการปกครองในแบบของไทย
แผนที่ แขวง เมือง เมืองเอก พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร ความหนาแน่น
Laos Khammuan.svg แขวงคำม่วน
(ຄຳມ່ວນ; คำม่วน)
12-01 ท่าแขก
12-02 มหาไชย
12-03 หนองบก
12-04 หินบูรณ์
12-05 ยมราช
12-06 บัวละพา
12-07 นากาย
12-08 เซบั้งไฟ
12-09 ไชยบัวทอง
12-10 คูนคำ
ท่าแขก 16,315 358,800 22
Laos Champasak.svg แขวงจำปาศักดิ์
(ຈຳປາສັກ; จำปาสัก)
16-01 ปากเซ
16-02 ชนะสมบูรณ์
16-03 บาเจียงเจริญสุข
16-04 ปากช่อง
16-05 ปทุมพร
16-06 โพนทอง
16-07 จำปาศักดิ์
16-08 สุขุมาลย์
16-09 มูลปาโมกข์
16-10 โขง
ปากเซ 15,415 575,600 24
Laos Xiangkhoang.svg แขวงเชียงขวาง
(ຊຽງຂວາງ; เซียงขวาง)
9-01 แปก
9-02 คำ
9-03 หนองแรด
9-04 คูณ
9-05 หมอกใหม่
9-06 ภูกูด
9-07 ผาชัย
แปก 15,880 262,200 16.5
Laos Xaignabouri.svg แขวงไชยบุรี
(ໄຊຍະບູລີ; ไซยะบูลี)
8-01 ไชยบุรี
8-02 คอบ
8-03 หงษา
8-04 เงิน
8-05 เชียงฮ่อน
8-06 เพียง
8-07 ปากลาย
8-08 แก่นท้าว
8-09 บ่อแตน
8-10 ทุ่งมีชัย
8-11 ไชยสถาน
ไชยบุรี 16,389 382,200 23
Laos Xekong.svg แขวงเซกอง
(ເຊກອງ; เซกอง)
15-01 ละมาม
15-02 กะลึม
15-03 ดากจึง
15-04 ท่าแตง
ละมาม 7,665 83,600 8
Laos Bokeo.svg แขวงบ่อแก้ว
(ບໍ່ແກ້ວ; บ่อแก้ว)
5-01 ห้วยทราย
5-02 ต้นผึ้ง
5-03 เมิง
5-04 ผาอุดม
5-05 ปากทา
5-06 เขตพิเศษน้ำยู้
ห้วยทราย
(ຫ້ວຍຊາຍ; ห้วยซาย)
6,196 149,700
Laos Bolikhamsai.svg แขวงบริคำไชย
(ບໍລິຄຳໄຊ; บอลิคำไซ)
11-01 ปากซัน
11-02 ท่าพระบาท
11-03 ปากกระดิง
11-04 บริคัณฑ์
11-05 คำเกิด
11-06 เวียงทอง
ปากซัน
(ປາກຊັນ; ปากซัน)
14,863 214,900
Laos Phongsali.svg แขวงพงสาลี
(ຜົ້ງສາລີ ผ้งสาลี)
2-01 พงสาลี
2-02 ใหม่
2-03 ขวา
2-04 สัมพันธ์
2-05 บุนเหนือ
2-06 ยอดอู
2-07 บุนใต้
พงสาลี
(ຜົ້ງສາລີ ผ้งสาลี)
16,270 199,900
Laos Vientiane province.svg แขวงเวียงจันทน์
(ວຽງຈັນ; เวียงจัน)
10-01 โพนโฮง
10-02 ธุระคม
10-03 แก้วอุดม
10-04 กาสี
10-05 วังเวียง
10-06 เฟือง
10-07 ชนะคาม
10-08 แมด
10-09 หินเหิบ
10-10 เวียงคำ
10-11 ไชยสมบูรณ์
10-12 หมื่น
10-13 ฮ่ม
โพนโฮง
(ໂພນໂຮງ; โพนโฮง)
15,927 373,700
Laos Savannakhet.svg แขวงสุวรรณเขต
(ສະຫວັນນະເຂດ; สะหวันนะเขด)
13-01 ไกสอน พมวิหาน
13-02 อุทุมพร
13-03 อาดสะพังทอง
13-04 พิณ
13-05 เซโปน
13-06 นอง
13-07 ท่าปางทอง
13-08 สองคอน
13-09 จำพอน
13-10 ชนบุรี
13-11 ไชยบุรี
13-12 วีระบุรี
13-13 อาดสะพอน
13-14 ไชยภูทอง
13-15 พลาญไชย
ไกสอน พมวิหาน
(ໄກສອນ ພົມວິຫານ; ไกสอน พมวิหาน)
21,774 721,500
Laos Salavan.svg แขวงสาละวัน
(ສາລະວັນ; สาละวัน)
14-01 สาละวัน
14-02 ตะโอ้ย
14-03 ตุ้มลาน
14-04 ละคอนเพ็ง
14-05 วาปี
14-06 คงเซโดน
14-07 เล่างาม
14-08 สะม้วย
สาละวัน
(ສາລະວັນ; สาละวัน)
10,691 336,600
Laos Louang Namtha.svg แขวงหลวงน้ำทา
(ຫຼວງນໍ້າທາ; หลวงน้ำทา)
03-01 น้ำทา
03-02 สิงห์
03-03 ลอง
03-04 เวียงภูคา
03-05 นาแล
หลวงน้ำทา
(ຫຼວງນໍ້າທາ; หลวงน้ำทา)
9,325 150,100
Laos Louangphabang.svg แขวงหลวงพระบาง
(ຫຼວງພະບາງ; หลวงพะบาง)
6-01 หลวงพระบาง
6-02 เชียงเงิน
6-03 นาน
6-04 ปากอู
6-05 น้ำบาก
6-06 งอย
6-07 ปากแซง
6-08 โพนชัย
6-09 จอมเพชร
6-10 เวียงคำ
6-11 ภูคูน
6-12 โพนทอง
หลวงพระบาง
(ຫຼວງພະບາງ; หลวงพะบาง)
16,875 408,800
Laos Houaphan.svg แขวงหัวพัน
(ຫົວພັນ; หัวพัน)
07-01 ซำเหนือ
07-02 เชียงค้อ
07-03 เวียงทอง
07-04 เวียงชัย
07-05 หัวเมือง
07-06 ซำใต้
07-07 สบเบา
07-08 แอด
ซำเหนือ
(ຊຳເໜືອ; ซำเหนือ)
16,500 322,200
Laos Attapu.svg แขวงอัตปือ
(ອັດຕະປື; อัดตะปือ)
17-01 ไชยเชษฐา
17-02 สามัคคีชัย
17-03 สนามชัย
17-04 สานไซ
17-05 ภูวง
สามัคคีชัย
(ສາມັກຄີໄຊ; สามักคีไช
10,320 114,300
Laos Oudomxai.svg แขวงอุดมไชย
(ອຸດົມໄຊ; อุดมไซ)
04-01 ไชย
04-02 หลา
04-03 นาหม้อ
04-04 งา
04-05 แบ่ง
04-06 ฮุน
04-07 ปากแบ่ง
เมืองไชย
ເມືອງໄຊ; เมืองไซ)
15,370 275,300

นครหลวง[แก้]

นครหลวง (ลาว: ນະຄອນຫຼວງ) เป็นเขตปกครองพิเศษ โดยแยกตัวออกมาจากแขวงเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2532 เดิมชื่อ "กำแพงนครเวียงจันทน์" (ลาว: ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ) ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบัน

แผนที่ นครหลวง เมือง เมืองเอก พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร ความหนาแน่น
Laos Vientiane prefecture.svg นครหลวงเวียงจันทน์
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; นะคอนหลวงเวียงจัน)
1-01 จันทบุรี*
1-02 ศรีโคตรบอง*
1-03 ไชยเชษฐา*
1-04 ศรีสัตตนาค*
1-05 นาทรายทอง
1-06 ชัยธานี
1-07 หาดทรายฟอง*
1-08 สังข์ทอง
1-09 ปากงึม
เวียงจันทน์
(ວຽງຈັນ; เวียงจัน)
3,920 692,900