พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชวิมลโมลี
(มานพ ปิยสีโล)
พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ปิยสีโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (มหานิกาย)
เกิด พ.ศ 2504
อุปสมบท 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
วัด ป่าพุทธชยันตี
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9, พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชยันตี หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระราชวิมลโมลี นามเดิม มานพ เจือจันทร์ ฉายา ปิยสีโล เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[1] รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชยันตี หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ชาติภูมิ

พระศรีวิสุทธิคุณ มีนามเดิมว่า มานพ เจือจันทร์ เกิดเมื่อปี พ.ศ 2504 ภูมิลำเนาอยู่บ้านแตล ตำบลแตลอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท

อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ณ พัทธสีมาวัดพรมศิลาแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยพระครูอรุณธรรมวิภัช วัดพรมศิลาแตล เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายานามว่า"ปิยสีโล"

การศึกษา/วิทยฐานะ

แผนกนักธรรม-บาลี
แผนกสามัญ

ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์

 • ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) จังหวัดสุรินทร์
 • ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอินทราสุการาม บ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชยันตี หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์[3]
 • ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ[4]
 • รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[5] (ม)
 • ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[1]

งานการศึกษา

 • เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิต (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)[6] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์[7] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา[8]มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานการเผยแผ่

 • เป็นพระวิทยากรประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าพุทธชยันตี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอมรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาคหนตะวันออก[9] วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) จังหวัดสุรินทร์

สมณศักดิ์

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 มหาเถรสมาคม (30 กันยายน 2559). "เสนอแต่งตั้ง พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2560.
 2. http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=2471
 3. http://srn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=952:-qq
 4. มหาเถรสมาคม (11 กุมภาพันธ์ 2558). "เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2560.
 5. https://www.facebook.com/863964986982116/photos/pcb.1194103663968245/1194103643968247/?type=3&theater
 6. http://www.group-11.com/personnel-detail/2778.html
 7. https://www.google.co.th/search?q=พระศรีวิสุทธิคุณ+(มานพ+ปิยสีโล)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PZjwU-jbE8PGuATcqYGYDA&ved=0CAYQ_AUoATgK&biw=1366&bih=667#q=%E0%B
 8. http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/position/data/4504d2e636df565dc1ca83338e1372c9.pdf
 9. http://www.mcu.ac.th/En/news_in.php?group_id=6&NEWSID=5643
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 119, ตอนที่ 23 ข, 11 ธันวาคม 2545, หน้า 13
 11. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160094094432265&set=p.160094094432265&type=3&theater

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล) ถัดไป
พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร) 2leftarrow.png เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ