พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณ
พระราชวิมลโมลี
(มานพ ปิยสีโล)
เจ้าคุณมานพ
พระราชวิมลโมลี (มานพ) จังหวัดสุรินทร์.jpg
เกิดพ.ศ 2504
อายุ61
อุปสมบท20 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
พรรษา40
วัดวัดพรหมวชิราราม ตำบลบุฤๅษี
จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, ป.ธ.9, พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรหมวชิราราม ตำบลบุฤๅษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระราชวิมลโมลี นามเดิม มานพ เจือจันทร์ ฉายา ปิยสีโล เป็นพระราชาคณะชั้นราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[1] ฝ่ายมหานิกาย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรหมวชิราราม ตำบลบุฤๅษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ชาติภูมิ

พระราชวิมลโมลี มีนามเดิมว่า มานพ เจือจันทร์ เกิดเมื่อปี พ.ศ 2504 ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านแตล ตำบลแตลอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท

อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ณ พัทธสีมาวัดพรมศิลาแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยพระครูอรุณธรรมวิภัช วัดพรมศิลาแตล เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายานามว่า"ปิยสีโล"

การศึกษา/วิทยฐานะ

แผนกนักธรรม-บาลี
แผนกสามัญศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์

งานการศึกษา

 • เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิต (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์)[4] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์[5] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา[6]มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานการเผยแผ่

 • เป็นพระวิทยากรประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าพุทธชยันตี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอมรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาคหนตะวันออก วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) จังหวัดสุรินทร์

สมณศักดิ์

 • 28 กรกฎาคม 2562 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมลโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[9]

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 มหาเถรสมาคม (30 กันยายน 2559). "เสนอแต่งตั้ง พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. มหาเถรสมาคม (11 กุมภาพันธ์ 2558). "เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. https://www.facebook.com/863964986982116/photos/pcb.1194103663968245/1194103643968247/?type=3&theater
 4. http://www.group-11.com/personnel-detail/2778.html
 5. https://www.google.co.th/search?q=พระศรีวิสุทธิคุณ+(มานพ+ปิยสีโล)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PZjwU-jbE8PGuATcqYGYDA&ved=0CAYQ_AUoATgK&biw=1366&bih=667#q=%E0%B
 6. http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/position/data/4504d2e636df565dc1ca83338e1372c9.pdf
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 119, ตอนที่ 23 ข, 11 ธันวาคม 2545, หน้า 13
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160094094432265&set=p.160094094432265&type=3&theater
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 11

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล) ถัดไป
พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) 2leftarrow.png เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ