พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวิมลโมลี

(มานพ ปิยสีโล)
คำนำหน้าชื่อพระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณ
ชื่ออื่นเจ้าคุณมานพ ปิยสีโล ป.ธ.9
ส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ 2504 (62 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก, ป.ธ.9, พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดพรหมวิสุทธาราม(ในความอุปถัมภ์พระพรหมวชิรโมลี(ทองอยู่)) ตำบลบุฤๅษี จังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท20 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
พรรษา41 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ม.),รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรหมวิสุทธาราม (ในความอุปถัมภ์พระพรหมวชิรโมลี(ทองอยู่)) ตำบลบุฤๅษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ (นักธรรม-บาลี,ธรรมศึกษา-บาลีศึกษา)

พระราชวิมลโมลี ป.ธ.9,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร. นามเดิม มานพ เจือจันทร์ ฉายา ปิยสีโล เป็นพระราชาคณะชั้นราช,ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[1] ฝ่ายมหานิกาย,รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรหมวิสุทธาราม (ในความอุปถัมภ์พระพรหมวชิรโมลี(ทองอยู่)) ตำบลบุฤๅษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ (นักธรรม-บาลี,ธรรมศึกษา-บาลีศึกษา)

ชาตภูมิ

พระราชวิมลโมลี มีนามเดิมว่า มานพ เจือจันทร์ เกิดเมื่อปี พ.ศ 2504 ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท

อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ณ พัทธสีมาวัดพรมศิลาแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยพระครูอรุณธรรมวิภัช วัดพรมศิลาแตล เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายานามว่า"ปิยสีโล"

การศึกษา/วิทยฐานะ

แผนกนักธรรม-บาลี
แผนกสามัญศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตำแหน่งงานปกครองทางคณะสงฆ์

งานด้านการศึกษา

งานด้านการเผยแผ่

 • ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

งานด้านสาธารณสงเคราะห์

 • ประธานอุปถัมภ์ การช่วยเหลือการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยพระภิกษุ-สามเณร ที่รักษาอาการอาพาธ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์
 • ประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการสงเคราะห์
 • ประธานอุปถัมภ์ โครงการสาธารณูปการสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ (สร้างบ้านธารน้ำใจคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์) ให้แก่คนที่พึ่งพาตนเองไม่ได้มีฐานะยากจน ประชาชนผู้ยากไร้ ประชาชนแต่ในละอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านที่อยู่ที่อาศัย บูรณาการร่วมกันกับภาครัฐ ภาคราชการ ภาคเอกชน ในทุกทุกปี

สมณศักดิ์,พัดยศ

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 มหาเถรสมาคม (30 กันยายน 2559). "เสนอแต่งตั้ง พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. มหาเถรสมาคม (11 กุมภาพันธ์ 2558). "เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. https://www.facebook.com/863964986982116/photos/pcb.1194103663968245/1194103643968247/?type=3&theater
 4. http://www.group-11.com/personnel-detail/2778.html
 5. https://www.google.co.th/search?q=พระศรีวิสุทธิคุณ+(มานพ+ปิยสีโล)&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PZjwU-jbE8PGuATcqYGYDA&ved=0CAYQ_AUoATgK&biw=1366&bih=667#q=%E0%B
 6. http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/position/data/4504d2e636df565dc1ca83338e1372c9.pdf
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 119, ตอนที่ 23 ข, 11 ธันวาคม 2545, หน้า 13
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160094094432265&set=p.160094094432265&type=3&theater
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2019-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 11

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล) ถัดไป
พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
อยู่ในวาระ