วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด/รายชื่อคำขอที่ผ่านการพิจารณาแล้ว/กรุ 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรุ 5 กรุ 10 กรุ 11 กรุ 12

คำขอโดย Nickicooo

คำขอโดย Markermekkkk

คำขอโดย MuanN

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Fon1117

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz

คำขอโดย Formcruz