รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
SWUlogo2.gif

รายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[แก้]

[แก้]

  • ขจร สุขพานิช (ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์) นักประวัติศาสตร์
  • ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ (หมอของขวัญ) (ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์) แพทย์ผิวหนัง / เจ้าของคลินิกผิวหนัง / พิธีกรรายการ [EP.1] Think Different, Be Distinct ทางช่อง YouTube:หมอของขวัญ (DoctorKateKate)

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • โฉมฉาย อรุณฉาน (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยดุริยางค์) อดีตนักร้องวงดนตรีสุนทราภรณ์ และหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ภคพร ภูวะปัจฉิม (ปอ) (ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) นักร้อง/นักแสดง
  • ภัณฑิลา ฟูกลิ่น (ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) นักแสดง
  • ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี (ศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์) นักแสดง/นักร้อง
  • ภาสวิชญ์ บูรณัติ (สมิธ) (นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) นักแสดง สังกัดช่อง 3 นักร้อง
  • ภวัต จิตต์สว่างดี (โอม) (นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) นักแสดง
  • ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร (เลิฟ) ) (นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) นักแสดง

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

อ้างอิง[แก้]