ยุทธนา ภาระนันท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ แพทย์ นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา นักพูด นักบริหารจัดการองค์กร คอลัมนิตส์ ฯลฯ เขียนบทความประจำให้กับกรุงเทพธุรกิจ Bizweek ในชื่อ พอเพียง Managemang และ บริหารเชิงบวก นักเขียนประจำนิตยสาร แม่และเด็ก ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษา Hope of Thai People Foundation

การศึกษา[แก้]

  • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ด.) และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ม.)
  • Certificate Systemic (Brief) Therapy an advanced intensive residential training program by Dr. John Banmen, R.Psych. from AVANTA the Virginia Satir Network: British Columbia, Canada.
  • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยและผลงาน[แก้]

รายงานการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์” ได้รับทุนอุดหนุนประเภทการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง “การศึกษาและการสร้างโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว” ได้รับทุนวิจัยจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)


ผลงานหนังสือ[แก้]

  • องค์กรพอเพียง
  • 24 ทักษะเพื่อการบริหารอย่างพอเพียง
  • เปิดปมบุคลิก
  • ใครอยากเป็นนักคิดผลิต idea เชิญทางนี้ เหลาความสำเร็จด้วยความคิดเชิงบวก
  • อะไรๆ ก็บวกได้ด้วยพลังสมองยิ้ม