รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี จำแนกเป็นรายประเภท ดังนี้

 1. แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 2. แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีหรือศาสนา
 3. แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความเป็นอยู่วิถีชีวิต (เช่น หมู่บ้านชาวเขา สภาพชีวิตที่เป็นชนบท) ศูนย์วัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง ไร่/สวน พืช ผัก ผลไม้และเหมืองแร่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่หลงใหลในเสน่ห์ของเมืองลพบุรี ทั้งโบราณสถานมากมายที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ และรวมไปถึงลิงลพบุรีซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีในแต่ละปีนั้นมีจำนวนมาก จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ผู้มาเยือน ที่จังหวัดลพบุรีในปี 2550 ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 2,990,441 คน รายได้จากนักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีเยี่ยมเยียนจังหวัดลพบุรีในปี 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,966.73 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 5 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้]

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์
ลิงที่ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดเขาสมโภชน์
เที่ยวค่ายทหาร ลพบุรี
 1. ทุ่งทานตะวัน มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนมากอยู่ที่ อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม
 2. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และ เป็นเขื่อนที่ได้รับการยอมรับว่า มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
 3. สวนจำปีสิรินธร ชื่อพระราชทาน อำเภอท่าหลวง

ป่าสงวนแห่งชาติ[แก้]

 1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา มีพื้นที่ (248,987.50 ไร่)
 2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิงม่วงค่อมลำนารายณ์ มีพื้นที่ (447,081.25 ไร่)
 3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล มีพื้นที่ (396,562.50 ไร่)
 4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเพนียด มีพื้นที่ (17,477 ไร่)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า[แก้]

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ป่าใหญ่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดลพบุรีอำเภอลำสนธิ
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล

น้ำตก[แก้]

 1. น้ำตกสวนมะเดื่อ อำเภอพัฒนานิคม
 2. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอท่าหลวง
 3. น้ำตกวังแสนดี อำเภอลำสนธิ
 4. น้ำตกเตาต้น อำเภอสระโบสถ์
 5. น้ำตกซับไผ่ อำเภอสระโบสถ์
 6. เขาฟ้าแลบ อำเภอสระโบสถ์

แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ[แก้]

 1. อ่างเก็บน้ำพระงาม ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อำเภอเมืองลพบุรี
 2. อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
 3. อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมืองลพบุรี
 4. อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (อำเภอพัฒนานิคม)

สถานที่ท่องเที่ยวประเภทถ้ำ[แก้]

 1. ถ้ำพรหมโลก อำเภอชัยบาดาล
 2. เขาสนามแจง เขาวงกต ถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
 3. วัดถ้ำเขาปรางค์ อำเภอชัยบาดาล
 4. วัดบันไดสามเสน อำเภอท่าวุ้ง
 5. วัดถ้ำตะโก หรือวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง
 6. วัดถ้ำช้างเผือก อำเภอท่าวุ้ง
 7. ถ้ำวัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
 8. ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์) อำเภอพัฒนานิคม
 9. วัดคีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์) อำเภอลำสนธิ
 10. เขาตำบล บนภูเขาเต็มไปด้วยถ้ำต่างๆ ประมารณ 34 ถ้ำ อำเภอชัยบาดาล

สถานที่ปฏิบัติธรรม[แก้]

 1. วัดเจริญธรรมถ้ำภูตอง อำเภอเมืองลพบุรี
 2. วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
 3. วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี
 4. วัดถ้ำศรีสวัสดิ์ อำเภอพัฒนานิคม
 5. วัดดงน้อย อำเภอเมืองลพบุรี
 6. วัดถนนใหญ่ (ป่าเทพเนรมิต) อำเภอเมืองลพบุรี
 7. วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่
 8. วัดเขาวงกต อำเภอบ้านหมี่
 9. วัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม
 10. วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์[แก้]

 1. พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนสรศักดิ์ เป็นวังที่สร้างในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 2. พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 3. พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท อำเภอเมืองลพบุรี
 4. พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร) อำเภอเมืองลพบุรี
 5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 6. บ้านหลวงรับราชทูตหรือ บ้านวิชาเยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี
 7. พระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
 8. ศาลพระกาฬ อำเภอเมืองลพบุรี
 9. ศาลหลักเมืองหรือศาลลูกศร อำเภอเมืองลพบุรี
 10. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มี พระปรางค์ที่องค์ใหญ่ที่สุดในลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 11. วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี
 12. วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
 13. เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
 14. เขาวงพระจันทร์ ภูเขาที่สูงที่สุดในลพบุรี มีบันไดทางขึ้นถึง 3,790 ขั้น อำเภอโคกสำโรง
 15. เขาจีนแล อำเภอเมืองลพบุรี
 16. วัดพาณิชธรรมมิการาม (วัดหนองเต่า) อำเภอบ้านหมี่
 17. วัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 18. วัดชีป่าสิตาราม (เจดีย์ทรงระฆังศิลปะสมัยอยุธยา) อำเภอเมืองลพบุรี
 19. อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคกลาง เขต 7 อำเภอเมืองลพบุรี
 20. หอไตรวัดท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
 21. วัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี
 22. เทวสถานปรางค์แขก เทวสถานที่เก่าแก่ที่สุด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 23. พระปรางค์นางผมหอม อำเภอลำสนธิ
 24. วัดนครโกษา อำเภอเมืองลพบุรี
 25. วัดยางราก(วัดสามัคคีประชาราม) อำเภอโคกเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวในวัดพระอารามหลวง[แก้]

 1. วัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวิหาร อันดับที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี
 2. วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม พระอารามหลวง ชั้นตรี อำเภอเมืองลพบุรี
 3. วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
 4. วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี

พิพิธภัณฑ์[แก้]

 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
 2. พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี
 3. พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ภายในวัดโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม
 4. วัดยาง ณ รังสี (และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน) แห่งแรกในประเทศไทย ต้นยางใหญ่ที่สุดในลพบุรี อายุกว่า 400 ปี อำเภอเมืองลพบุรี
 5. พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 6. พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 7. พิพิธภัณฑ์พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
 8. พิพิธภัณฑ์สถานอากาศยานกองทัพบกไทย ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
 9. พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ภายใน ค่ายวชิราลงกรณ์(ป่าหวาย) อำเภอเมืองลพบุรี
 10. พิพิธภัณฑ์ลิง อยู่บนอาคารชั้น 2 ของโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี
 11. พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก อำเภอเมืองลพบุรี
 12. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
 13. ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี
 14. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 15. พิพิธภัณฑ์วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
 16. พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่
 17. ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
 18. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
 19. พิพิธภัณฑ์พระเครื่องวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง
 20. แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ภายใน วัดพรหมทินใต้ อำเภอโคกสำโรง
 21. พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
 22. แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ อำเภอพัฒนานิคม
 23. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
 24. ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปา อำเภอท่าหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป[แก้]

 1. บ้านท่าดินดำ หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล
 2. วัดเกริ่นกฐิน พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม) อำเภอบ้านหมี่
 3. สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 4. นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ รีสอร์ทกลางหุบเขา สวยที่สุดในลพบุรี อำเภอโคกสำโรง
 5. สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายในในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13
 6. เรือนไม้ไทยสปา อำเภอเมืองลพบุรี
 7. จันทรารีสอร์ท อำเภอหนองม่วง
 8. ฟาร์มจระเข้ - สวนหิน มิดเวย์ อำเภอพัฒนานิคม

สถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรม[แก้]

 1. ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสรรค์ อำเภอบ้านหมี่
 2. หมู่บ้านดินสอพอง แหล่งผลิตดินสอพองที่ดีที่สุดของประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
 3. บ้านท่ากระยาง แหล่งหล่อทองเหลือง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อำเภอเมืองลพบุรี
 4. หมู่บ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร[แก้]

 1. ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
 3. ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ แห่งใหญ่ที่สุดของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
 4. โอเอซิสฟาร์ม อำเภอพัฒนานิคม
 5. สวนองุ่นเพ็ญธวัช สวนองุ่นแห่งแรกในเขตเทศบาล อำเภอเมืองลพบุรี
 6. สวนเหรียญทอง มีชื่อเสียงด้านการฝากท้องกิ่งมะม่วง อำเภอเมืองลพบุรี
 7. ฟาร์มเห็ดชุบศร เปิดดอกเห็ด ปลีก ส่ง ซอยชุบศร7 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
 8. ฟาร์มนกกระจอกเทศ อำเภอโคกเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร[แก้]

"ลพบุรี" ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองทหาร" เพราะมีหน่วยงานทหารตั้งเรียงรายในพื้นที่จำนวนมาก และหน่วยงานทหารบางแห่งก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา อาทิเช่น

จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันยังเป็นแหล่งที่ตั้งของหน่วยทหารต่างๆ มีความสำคัญมากเป็นอันดับสองของประเทศ และในปัจจุบันแต่ละสถานที่จึงจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในเขตทหาร อาทิเช่น

 1. กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี
 2. แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
 3. แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี
 4. แหล่งท่องเที่ยวภายใน พิพิธภัณฑ์สถานอากาศยานกองทัพบกไทย ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
 5. แหล่งท่องเที่ยวภายใน (กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่)
 6. งานวันเด็กแห่งชาติ ที่ กองบิน 2 ลพบุรี
 7. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]