รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]


รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
2
(1)
นายสุวิทย์ คุณกิตติ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
3 นายยงยุทธ ติยะไพรัช 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
นาง อนงค์วรรณ เทพสุทิน
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก (รักษาการ)
57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6
(2)
นายสุวิทย์ คุณกิตติ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
7 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
8 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
10 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
11 นายวราวุธ ศิลปอาชา 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
12 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2549 - 2551 4 ตุลาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ พ.ศ. 2545 - 2547 15 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พ.ศ. 2557 - 2558 8 กันยายน พ.ศ. 2496 (70 ปี)
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พ.ศ. 2558 - 2562 7 กันยายน พ.ศ. 2497 (69 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2547 -​ 2548, 2551 - 2554 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พ.ศ. 2554 - 2556 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
อนงค์วรรณ เทพสุทิน พ.ศ. 2551 21 กันยายน พ.ศ. 2501 (65 ปี)
ยงยุทธ ติยะไพรัช พ.ศ. 2548 - 2549 3 เมษายน พ.ศ. 2504 (62 ปี)
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี พ.ศ. 2556 -​ 2557 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 (61 ปี)
วราวุธ ศิลปอาชา พ.ศ. 2562 -​ 2566 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-02-02. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)