ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

| [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] (วาระที่ 1)
|-
| align = "left"| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ (รักษาการ)
| [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2554]] - [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2554]]
|-
| [[22 ธันวาคม]][[พ.ศ. 2554]] (วาระที่ 2)
|-
| align = "left"| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.นายสัตวแพทย์กำลัง ชุมพลบัญชร
| [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2555]] - [[31 ธันวาคม]][[พ.ศ. 2557]]
|-
ผู้ใช้นิรนาม