ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015]] (บ้านตาล-บ้านส้อง)
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4238]] (ลานสกา-ไม้หลา)
 
 
== หน่วยงานในเขตอ.ลานสกา ==
# ที่ว่าการอำเภอลานสกา
# สถานีตำรวจภูธรลานสกา
# สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา (ลานสกา พรหมคีรี)
# หมวดการทางลานสกา
# ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา
# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลานสกา
# สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา
# สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
# สำนักงานสรรพากร เขตพื้นที่ลานสกา
# สำนักงานสรรพสามิต สาขาลานสกา
# ที่ทำการอุทธยานแห่งชาติ เขาหลวง
# โรงพยาบาลลานสกา
# ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลานสกา
# ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานสกา
# สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอลานสกา
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์