ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== หลักสูตร ==
 
 
{{โครง-ส่วน}}
 
=== เปิดการสอน ปี 2543 - 2545 ===
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 
 
 
=== เปิดการสอน ปี 2546 - ปัจจุบัน ===
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดการสอน พ.ศ. 2547)
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2553)
 
 
 
=== สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ===
 
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
* วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดการสอน พ.ศ. 2552)
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
1,222

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์