อาณาจักรในอินเดียโบราณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาณาจักรในอินเดียโบราณ หรือ มหาชนบททั้งสิบหก เป็นอาณาจักรในอินเดียโบราณ 16 อาณาจักร

มหาชนบท[แก้]

ในมหาภารตะ เหล่ากษัตริย์ทั้ง 16 แคว้นต่างเลือกเข้าข้างต่างกันในสงครามทุ่งกุรุเกษตร

ฝ่ายปาณฑพ[แก้]

1.ท้าวอภิภู แคว้นกาศี 2.ท้าวสหเทพ แคว้นมคธ 3.ท้าวธฤษฏเกตุ แคว้นเจที 4.ท้าวทรุปัท แคว้นปัญจาละ 5.ท้าววิราฏ แคว้นมัตสยะ 6.กองทัพแคว้นศุรเสน

ฝ่ายเการพ[แก้]

1.ท้าวศรุตายุธ แคว้นโกล 2.กรรณะ แคว้นอังคะ 3.ชยัตเสน แคว้นมคธ 4.ศกุนิ แคว้นคันธาระ 5.ท้าวสุทักษิณ แคว้นกัมโพช 6.ท้าววินทะ ท้าวอนุวินทะ แคว้นอวันตี 7.กษัตริย์แคว้นวัชชี 8.กษัตริย์แคว้นมัลละ 9.กษัตริย์แคว้นวัตสะ 10.กษัตริย์แคว้นอัศมกะ

ปัจจันตชนบท[แก้]

แคว้นสักกะ แคว้นโกลิยะ เป็นประเทศราชของแคว้นโกศล แคว้นภัคคะ เป็นประเทศราชของแคว้นวัตสะ แคว้นอังคุตตราปะ เป็นประเทศราชของแคว้นอังคะ

อาณาจักรอื่นๆ[แก้]

 • แคว้นไกเกยะ เมืองหลวงคือ เมืองราชวาส ปกครองโดย ท้าววฤหัทกษัตร
 • แคว้นกุนตี เมืองหลวงคือ เมืองกุนตีโภช ปกครองโดย ท้าวกุนตีโภช
 • แคว้นกลิงคะ เมืองหลวงคือ เมืองกลิงคปุระ ปัจจุบันคือรัฐโอริศาและบางส่วนของรัฐอานธรประเทศ ในมหาภารตะ ผู้ปกครองคือ ท้าวศรุตายุษ เข้าร่วมสงครามในฝ่ายทุรโยธน์ เป็นผู้นำกองทัพช้าง ถูกภีมะสังหารในวันที่ 2 ของสงคราม แคว้นกลิงคะยังเป็นสมรภูมิรบของสงครามกลิงคะระหว่างพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์เมารยะกับนันทิเทพ ผลของสงครามครั้งนี้ทำให้ชาวกลิงคะล้มตายกว่าแสนคน เป็นสาเหตุให้พระเจ้าอโศกมหาราชสลดพระทัยที่พระองค์เป็นสาเหตุของการสังหารหมู่ครั้งนี้และหันมานับถือพระพุทธศาสนา
 • แคว้นกัษมีระ ปัจจุบันคือ เมืองแคชเมียร์
 • แคว้นกินนร เป็นอาณาจักรของพวกกินนร มีกายครึ่งเทพครึ่งนก เป็นพี่น้องกับพวกคนธรรพ์ ปกครองโดยท้าวอุทุมพร
 • แคว้นกิมปุรุษะ เป็นอาณาจักรของพวกกิมปุรุษะ มีกายเป็นคนหัวเป็นม้า เป็นพี่น้องกับพวกคนธรรพ์
 • แคว้นกิราตะ เป็นอาณาจักรของพวกกิราตะ เป็นคนป่าสวมหนังสัตว์ ชอบล่าสัตว์อย่างพราน
 • แคว้นกาลเกยะ เมืองหลวงคือ เมืองหิรัณยปุระ เป็นอาณาจักรของพวกอสูรกาลเกยะ
 • แคว้นกีษกินธา หรือ เมืองขีดขิน อาณาจักรของพวกวานร ปกครองโดยสุครีพ
 • แคว้นเกราละ เมืองหลวงคือ เมืองมโหทัยปุรี
 • แคว้นกานจี เมืองหลวงคือ เมืองกานจีปุระ
 • แคว้นการุศะ เมืองหลวงคือ เมืองทันติปุระ ปกครองโดย ท้าวทันตวักระ
 • แคว้นกีกฏะ เมืองหลวงคือ เมืองคยา เป็นประเทศราชของแคว้นมคธ
 • แคว้นคนธรรพ์ เป็นอาณาจักรของคนธรรพ์ อมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ชำนาญด้านการดนตรี ตั้งอยู่ที่เชิงเขาไกรลาศ ปกครองโดย คนธรรพ์จิตรรถ และ คนธรรพ์จิตรเสน
 • แคว้นเจระ เมืองหลวงคือ เมืองการุร
 • แคว้นโจละ เมืองหลวงคือ เมืองกาเวรปุรี
 • แคว้นตามรปรรณี เมืองหลวงคือ เมืองตามรปรรณี อยู่ในศรีลังกา
 • แคว้นตรีครรตะ เมืองหลวงคือ เมืองปรัสถาล ปกครองโดย สุศรรมา
 • แคว้นทักษิณโกศล หรือ โกศลตอนใต้ เมืองหลวงคือ เมืองอโยธยา เป็นสถานที่ประสูติของพระราม
 • แคว้นทัณฑะ อาณาจักรรากษส ของขรกับทูษณ์ น้องชายของทศกัณฐ์
 • แคว้นทศารณะ เมืองหลวงคือ เมืองวิทิศะ ปกครองโดย ท้าวสุธรรมัน
 • แคว้นทราวิท เมืองหลวงคือ เมืองกาลหัสต์ อาณาจักรของชาวทราวิท
 • แคว้นทวารกา เมืองหลวงคือ เมืองทวารกา เป็นแคว้นใหม่ที่พระกฤษณะ และพระพลรามย้ายมาตั้งอยู่ริมทะเล ถัดจากแคว้นกัมโพช
 • แคว้นนาคะ เมืองหลวงคือ เมืองโภควตี เป็นอาณาจักรของพญานาค
 • แคว้นนิวาตกวัจ เมืองหลวงคือ เมืองมณีมตี เป็นอาณาจักรของพวกอสูรนิวาตกวัจ
 • แคว้นนิษาท เมืองหลวงคือ เมืองศฤงคเวรปุระ
 • แคว้นปาณฑยา เมืองหลวงคือ เมืองมทุระ ปกครองโดย ท้าวมาลยธวัช
 • แคว้นเปารวะ ก่อตั้งโดยท้าวปุรุ กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ราชาโปรุส ผู้ที่นำทัพช้าง รบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช แห่งมาซิโดเนีย
 • แคว้นปราคชโยติษะ เมืองหลวงคือ เมืองปราคชโยติษปุระ เป็นแคว้นของพวกอสูรและทานพ ปกครองโดย ท้าวภาคทัตต์ บุตรของนรกาสูร
 • แคว้นปุณฑระ เมืองหลวงคือ เมืองปุณฑรนคร ปกครองโดย ท้าวเปาณฑรกะวาสุเทพ ผู้ตีตนเสมอพระกฤษณะ
 • แคว้นปุลินทะ เมืองหลวงคือ เมืองวิศวปุรี
 • แคว้นพาหลีกะ เป็นแคว้นที่แยกออกมาจากแคว้นกุรุ ปกครองโดย ท้าวพาหลีกะ น้องชายของท้าวศานตนุ
 • แคว้นภารตวรรษ เป็นแคว้นใหญ่ เชื่อว่าเป็นแดนเกิดของท้าวภรตะ ปกครองโดย ท้าวราชา และ ท้าวโรจมัน
 • แคว้นมัลวะ เมืองหลวงคือ เมืองอุทัยปุรี
 • แคว้นมเลจฉะ เมืองหลวงคือ เมืองการมินิยะ เป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งโดยท้าวตุรวสุ
 • แคว้นยักษะ เมืองหลวงคือ เมืองอลกา เป็นแคว้นของพวกยักษ์และรากษส ปกครองโดย ท้าวกุเวร
 • แคว้นยาวนะ ปกครองโดย กาลยาวัน
 • แคว้นเยาเธยะ เมืองหลวงคือ เมืองเยาเธยะ
 • แคว้นรากษส เป็นอาณาจักรของพวกรากษส
 • แคว้นฤษิกะ เมืองหลวงคือ เมืองโลหะ
 • แคว้นลังกา หรือ กรุงลงกา เป็นเกาะทางตอนใต้ของ อนุทวีปอินเดีย ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา เมืองลงกาถูกกล่าวถึงในมหากาพย์รามายณะ ว่าเป็นอาณาจักรของรากษส ปกครองโดยท้าวราวัณ หรือ ทศกัณฐ์ หลังจากที่พระรามปราบทศกัณฐ์ได้แล้ว วิภีษณะ หรือ พิเภกน้องชายของทศกัณฐ์ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาสืบต่อไป
 • แคว้นวังคะ เมืองหลวงคือ เมืองจันทรกานตา
 • แคว้นวิทรรภะ เมืองหลวงคือ เมืองกุณฑินาปุรี ปกครองโดย ท้าวภีษมกะ และเมืองโภชกตะ ปกครองโดย ท้าวรุกมี
 • แคว้นศัลวะ เมืองหลวงคือ เมืองมฤตติกาวตี ปกครองโดย ท้าวศัลวะ
 • แคว้นศีพี เมืองหลวงคือ เมืองเชตุดร และ เมืองอริษฏปุระ แคว้นนี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่เกิดของพระเวสสันดร
 • แคว้นสรัสวตะ เมืองหลวงคือ เมืองประภาส อยู่ริมแม่น้ำสรัสวตี
 • แคว้นเสาราษฏระ ปัจจุบัน อยู่ในแคว้นคุชราต
 • แคว้นสินธุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสินธุ (ปัจจุบัน คือ ประเทศปากีสถาน) ปกครองโดย ชัยทรัถ
 • แคว้นสิงหล เมืองหลวงคือ เมืองอนุราธปุระ อยู่ในศรีลังกา
 • แคว้นสังกัสสะ เมืองหลวงคือ เมืองสังกัสสะ เป็นประเทราชของแคว้นมัลละ เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันเทโวโรหณะ
 • แคว้นไหหยะ เมืองหลวงคือ เมืองมาหิษมตี ปกครองโดย ท้าวการตวีรยะอรชุน กษัตริย์ 1,000 มือ ผู้ถูกปรศุรามสังหาร
 • แคว้นหิมาลัย ปกครองโดยพระหิมวัต เทพแห่งเขาหิมาลัย
 • แคว้นอุตตรกุรุ หรือ กุรุตอนเหนือ เมืองหลวงคือ เมืองประดิษฐาน
 • แคว้นอุตตรปัญจาละ หรือ ปัญจาละตอนเหนือ เมืองหลวงคือ เมืองอหิฉัตร เป็นดินแดนที่โทรณาจารย์แบ่งมาจากท้าวทรุปัท ปกครองโดยอัศวัตถามา
 • แคว้นอุตตรมัทระ หรือ มัทระตอนเหนือ เมืองหลวงคือ เมืองทิพยกูฏ เป็นดินแดนที่นกุล แบ่งให้สหเทพปกครอง หลังสงครามทุ่งกุรุเกษตร
 • แคว้นอนรรตะ เมืองหลวงคือ เมืองโภชะ ปกครองโดย กฤตวรมา
 • แคว้นอนุปะ เมืองหลวงคือ เมืองสุรปาณะ อยู่ทางตอนเหนือของแคว้นวิทรรภะ ปกครองโดย ท้าวนีละ
 • แคว้นอภิระ เมืองหลวงคือ เมืองตรีกูฏ อยู่ทางตอนเหนือ ใกล้แม่น้ำสรัสวตี
 • แคว้นอานธระ ปัจจุบัน คือ รัฐอานธรประเทศ
 • แคว้นอสุระ เมืองหลวงคือ เมืองโศนิตปุระ ปกครองโดย ท้าวพาณาสูร
 • แคว้นอุตกาละ เมืองหลวงคือ เมืองเมทินีปุรี
 • แคว้นโอทระ เมืองหลวงคือ เมืองอุตตรโตสาลี