ข้ามไปเนื้อหา

ปตท. เคมิคอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
รูปแบบปิโตรเคมี
ก่อนหน้าบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) (2527-2548)
ก่อตั้ง7 ธันวาคม พ.ศ. 2548
เลิกกิจการ19 ตุลาคม พ.ศ. 2554
บุคลากรหลัก
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: PTT Chemical Public Company Limited) ตัวย่อภาษาอังกฤษ PTTCH ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยมีหน้าหลักคือผลิต เอทิลีน โพรพีลีน และพอลิเมอร์ ธุรกิจหลักคือเกี่ยวกับ ปิโตรเคมี ปัจจุบันยุบเลิกและรวมกิจการกับบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเป็นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติ[แก้]

ปตท.เคมีคอลเกิดมาจาก การรวมตัวของ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อภาษาอังกฤษ NPC และ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อภาษาอังกฤษ TOC เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 แล้วเข้าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนั้นเลย เนื่องจากปตท.เคมีคอลเกิดมาจากการรวมตัวของสองบริษัท จึงเป็นบริษัทเกี่ยวกับโอเลฟินส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

รายชื่อโครงการ[แก้]

โครงการที่มาบตาพุด[แก้]

บริษัทธุรกิจร่วมทุน[แก้]

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ( PPCL)

PPCL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง PTTAR ปตท. และปตท.เคมิคอล ในสัดส่วนร้อยละ 30/40/30 เพื่อผลิตและจำหน่ายสารฟีนอล และสารอะซีโตน โดย PPCL จะรับเบนซี นจาก PTTAR เพื่อเป็นวัตถุดิบ โรงงานมีกำลังการผลิตสารฟีนอลขนาด 200,000 ตันต่อปี ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (Eastern Industrial Estate หรือ EIE)

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้จำกัด (PTTUT)

PTTUT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง PTTAR ปตท. และปตท.เคมิคอล ในสัดส่วนร้อยละ 20/40/40 เพื่อผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำทุกประเภทที่ ใช้ในอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสาธารณูปการอื่น ให้กับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในเครือ ปตท. โดยปัจจุบัน PTTUT ได้เริ่มจำหน่ายสาธารณูปโภคให้กับบาง บริษัทแล้ว เช่น โครงการผลิตสาร EO/EG ของ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด นอกจากนี้ PTTUT อยู่ระหว่างการก่อสร้างหน่วยผลิตต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อ รองรับโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น โครงการ PPCL และ CPX II ของ PTTAR เป็นต้น

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ( PTT ICT)

PTT ICT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง PTTAR ปตท. ปตท.สผ. ไทยออยล์ และ ปตท.เคมิคอล ในสัดส่วนรายละร้อยละ 20 เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทใน เครือ ปตท. ทั้งหมด

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTT PM)

PTT PM เป็นบริษัทร่วมทุนมีตัวแทนด้าน การตลาดและ การจัดจำหน่าย ปตท. เคมิคอลถือหุ้นอนู่ร้อยละ 25

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (EFT)

ทางบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอื่นๆ ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบและโครงสร้างสำหรับท่อขนส่ง ปตท. เคมิคอลถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX)

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท Cognis Thailand Ltd. ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสารแฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท ซึ่งเป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยบุคคล โดยใช้สารเอทิลีนออกไซด์ ( EO ) และสารแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบ ถือเป็นโรงงานผลิตสารแฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลทแห่งแรกในประเทศไทย ปตท. เคมิคอลถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50

บริษัท วีนิไทย จำกัด ( มหาชน)

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มโซลเวย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชาวเบลเยียม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น เช่น โซดาไฟ ปตท. เคมิคอลถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25

บริษัทย่อย[แก้]

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (BPE)

บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก โพลีเอททีลีนชนิดความ หนาแน่นสูง (HDPE)


บริษัท พีทีทีโพลีเอททีลีน จำกัด (PTT PE)

ถือหุ้น 100% ผลิตโอเลฟินส์ และผลิตภัณฑ์ขั้นต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการในประเทศที่มีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเซีย เพื่อรองรับการลงทุนในแครกเกอร์ใหม่ของบริษัทฯ , โรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ( Low Density Polyethylene – LDPE) และโรงผลิตเม็ดพลาสติก

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด (TSCL)

ดำเนินการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) เพื่อใช้สำหรับผลิตส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด (TOCGC)

ผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ (EO) และ เอทิลีนไกลคอล (EG) ผลิตภัณฑ์หลักคือ MEG ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการผลิตขวดน้ำใส หรือ ขวดเพ็ท (PET) โดยใช้เอทิลีนเป็นวัตถุดิบ ถือเป็นโรงงานผลิตสารเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด (TEA)

ผลิตสารเอทานอลเอมีน ซึ่งเป็นสารประกอบที่ จำเป็นในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยบุคคล รวมถึงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยา การผลิตเครื่องสำอาง ซีเมนต์ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยใช้สารเอทิลีนออกไซด์ ( EO ) กับสารแอมโมเนียเป็นวัตถุดิบ ถือเป็นโรงงานผลิตสารเอทานอลเอมีน แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด (TOL)

ผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีและแฟตตี้แอลกอฮอล์ รวมถึงอนุพันธ์ของแฟตตี้แอลกอฮอล์ ใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E)

ดำเนินธุรกิจงานบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทในเครือ หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ อย่างครบวงจร อาทิ การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาระบบและมาตรการด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมการกู้ภัยทางทะเล และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รางวัล[แก้]

 • 2551-ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2551-ได้รับรางวัล Return On Environment by GE Water & Process Technologies จากการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 • 2551-EIA Monitoring Awards สำหรับโครงการ HDPE I-1
 • 2551-CSR-DIW (Corporate Social Responsibility-Department of Industry Works) แสดงความรับผิดชอบของอุตสหกรรม ต่อธรรมชาติ
 • 2550-EIA Monitoring Awards สำหรับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 • 2550-รางวัล ดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน
 • 2549-EIA Monitoring Awards สำหรับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 • 2549-รางวัล ดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน
 • 2549-รางวัลคุณภาพ ISO 9001 จากเม็ดพลาสติก HDE
 • 2549-รางวัลโรงงานดีเด่นจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2549-รางวัลสารประกอบดีเด่นด้านความปลอดภัยจาก กระทรวงแรงงาน
 • 2548-รางวัล Overall Most Improved Company for Best Management Practices
 • 2548-Thailand Class Quality Award
 • 2548-Best Corporate Governance Awards by SET
 • 2548-TBLA Awards by CNBC Asia

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]