วัดบึงทองหลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบึงทองหลาง
วัดบึงทองหลาง.JPG
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดบึงทองหลาง
ที่ตั้ง 1155 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย เถรวาท
    


วัดบึงทองหลาง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 1155 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีอดีตเกจิคณาจารย์อย่างหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต ศิษย์สายตรงจากวัดสุทัศนเทพวราราม ของสมเด็จพระสังฆราชแดง ที่ส่งมาปกครองวัดบึงทองหลางในอดีต และหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต ได้วางรากฐานและพัฒนาวัดบึงทองหลางให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังเช่นปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ตามประวัติวัดบึงทองหลางไม่ปรากฏหลักฐานในเชิงเอกสารอย่างชัดเจน เท่าที่พอสืบค้นได้พบว่าวัดบึงทองหลาง เป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเป็นวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดทั้งปี ใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ต่อมามีพระภิกษุธุดงค์มาปักกลดอาศัยปฏิบัติธรรม ชาวบ้านจึงได้พากันมาทำบุญ ประหนึ่งเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธา เมื่อมีพระธุดงค์สลับผ่านไปมาบ่อย ๆ ชาวบ้านจึงมาทำบุญและช่วยกันสร้างกุฎิสงฆ์ให้ท่านพักอยู่ โดยนายนิ่มและนางทองอยู่ เป็นผู้มอบถวายที่ดินให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ. 2419 และชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันสร้างอุโบสถขึ้นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2430 พร้อมทั้งช่วยกันทำนุบำรุงรักษาวัดให้พัฒนาเจริญสืบมา[1]

ศาสนสถาน[แก้]

 1. อุโบสถ
ไฟล์:DSC03973.JPG
หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต
 1. มณฑปหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต
 2. ศาลการเปรียญ
 3. ฌาปนะสถาน/ศาลาคูเมรุ
 4. ศาลาเอนกประสงค์
 5. หอระฆัง
 6. วิหารหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต
 7. วิหารพระพรศรีสุเวสสุวรรณ (อุโบสถหลังเก่า)
 8. กุฎิที่พักสงฆ์

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 1. พระครูธรรมสมาจารย์ (หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต) [2] ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2501
 2. พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)[3] ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2501- พ.ศ. 2547
 3. พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
ลำดับเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) เจ้าอาวาส พระครูสัญญาบัตร อุปัชฌาย์ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2501
2 พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) เจ้าอาวาส /ประธานมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์/ประธานมูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ พระครูสัญญาบัตร อุปัชฌาย์ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2547
3 พระครูสุจิตวิมล (จวง) เจ้าอาวาส พระครูสัญญาบัตร พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน
 • สถิติพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ของวัดบึงทองหลาง
พรรษา/ปี แม่ชี สามเณร พระนวกะ พระเก่า รวม
2554 10 1 28 113 141
2555 10 1 30 110 140
2556 10 - 21 115 136
2557 10 35 111 145
2558 10 - 33 110 143

ปฏิทินกิจกรรม ตลอดทั้งปี[แก้]

 • มกราคม 1 มกราคม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 • กุมภาพันธ์ มาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
 • มีนาคม ทำบุญวันตรุษไทย (แรม 15 ค่ำ เดือน 4)
 • เมษายน งานประจำปีปิดทองพระ/ไหว้หลวงปู่พัก (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี)
 • เมษายน 13 เมษายน ทำบุญวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ ทำบุญอุทิศบรรพบุรุษ
 • พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)
 • พฤษภาคม เทศน์มหาชาติ (วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)
ไฟล์:Hall of temple.jpg
ศาลาการเปรียญ
 • กรกฎาคม อาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
 • กรกฎาคม เข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)
 • ก.ค.-ต.ค. ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ (ตลอดพรรษา)
 • กันยายน วันบูรพาจารย์ ทำบุญอุทิศหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต อดีตเจ้าอาวาส
 • ตุลาคม ทำบุญวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
 • ตุลาคม ทอดกฐิน (วันอาทิตย์แรกนับแต่วันออกพรรษา)
 • พฤศจิกายน ลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
 • ธันวาคม 31 มกราคม สวดมนต์ข้ามปี
 • ตลอดทั้งปี สมาทานถือศีลอุโบสถ (ทุกวันพระ)
 • ตลอดทั้งปี สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-เสาร์
 • ตลอดทั้งปี ปฏิบัติธรรมประจำเดือน (1-10 ของทุกเดือน)

อ้างอิง[แก้]

 1. ดร.พิเชฐ ทั่งโต,ปกิณกะคำสอนหลวงพ่อโต, (กรุงเทพ ฯ ,สำนักพิมพ์สินธนา,2549 : พิมพ์เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี พระครูพิศาลวิริยคุณ) หน้า 100-112
 2. หนังสือที่ระลึกงานสมโภชน์ยกช่อฟ้าและฉลองมณฑปธรรมสมาจารย์นุสรณ์ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กทม. วันที่ 30 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2552,กรุงเทพ ฯ , สำนักพิมพ์ธรรมสภา,2552, หน้า 20-30.
 3. ดร.พิเชฐ ทั่งโต,ปกิณกะคำสอนหลวงพ่อโต, (กรุงเทพ ฯ ,สำนักพิมพ์สินธนา,2549 : พิมพ์เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี พระครูพิศาลวิริยคุณ) หน้า 110-111