วัดบึงทองหลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบึงทองหลาง
Ubosatha bungthonglang.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดบึงทองหลาง
ที่ตั้ง 1155 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาส พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต)
กิจกรรม ศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์


วัดบึงทองหลาง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 1155 ถนนลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีอดีตเกจิคณาจารย์อย่างหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต ศิษย์สายตรงจากวัดสุทัศนเทพวราราม ของสมเด็จพระสังฆราชแดง ที่ส่งมาปกครองวัดบึงทองหลางในอดีต และหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต ได้วางรากฐานและพัฒนาวัดบึงทองหลางให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังเช่นปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ตามประวัติวัดบึงทองหลางไม่ปรากฏหลักฐานในเชิงเอกสารอย่างชัดเจน เท่าที่พอสืบค้นได้พบว่าวัดบึงทองหลาง เป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเป็นวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดทั้งปี ใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ต่อมามีพระภิกษุธุดงค์มาปักกลดอาศัยปฏิบัติธรรม ชาวบ้านจึงได้พากันมาทำบุญ ประหนึ่งเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธา เมื่อมีพระธุดงค์สลับผ่านไปมาบ่อย ๆ ชาวบ้านจึงมาทำบุญและช่วยกันสร้างกุฎิสงฆ์ให้ท่านพักอยู่ โดยนายนิ่มและนางทองอยู่ เป็นผู้มอบถวายที่ดินให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ. 2419 และชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันสร้างอุโบสถขึ้นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2430 พร้อมทั้งช่วยกันทำนุบำรุงรักษาวัดให้พัฒนาเจริญสืบมา[1]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 1. พระครูธรรมสมาจารย์ (หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต) [2] ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2501
 2. พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)[3] ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2501- พ.ศ. 2547
 3. พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
ลำดับเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) เจ้าอาวาส พระครูสัญญาบัตร อุปัชฌาย์ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2501
2 พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) เจ้าอาวาส /ประธานมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์/ประธานมูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ พระครูสัญญาบัตร อุปัชฌาย์ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2547
3 พระครูสุจิตวิมล (จวง) เจ้าอาวาส พระครูสัญญาบัตร พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน
 • สถิติพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ของวัดบึงทองหลาง
พรรษา/ปี แม่ชี สามเณร พระนวกะ พระเก่า รวม
2554 10 1 28 113 141
2555 10 1 30 110 140
2556 10 - 21 115 136
2557 10 35 111 145
2558 10 35 111 145
2559 10 21 113 144
2560 10 29 123 152

ปฏิทินกิจกรรม ตลอดทั้งปี[แก้]

 • มกราคม 1 มกราคม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 • กุมภาพันธ์ มาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
 • มีนาคม ทำบุญวันตรุษไทย (แรม 15 ค่ำ เดือน 4)
 • เมษายน งานประจำปีปิดทองพระ/ไหว้หลวงปู่พัก (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี)
 • เมษายน 13 เมษายน ทำบุญวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ ทำบุญอุทิศบรรพบุรุษ
 • พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)
 • พฤษภาคม เทศน์มหาชาติ (วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)
 • กรกฎาคม อาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
 • กรกฎาคม เข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)
 • ก.ค.-ต.ค. ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ (ตลอดพรรษา)
 • กันยายน วันบูรพาจารย์ ทำบุญอุทิศหลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต อดีตเจ้าอาวาส
 • ตุลาคม ทำบุญวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
 • ตุลาคม ทอดกฐิน (วันอาทิตย์แรกนับแต่วันออกพรรษา)
 • พฤศจิกายน ลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
 • ธันวาคม 31 มกราคม สวดมนต์ข้ามปี
 • ตลอดทั้งปี สมาทานถือศีลอุโบสถ (ทุกวันพระ)
 • ตลอดทั้งปี สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-เสาร์
 • ตลอดทั้งปี ปฏิบัติธรรมประจำเดือน (1-10 ของทุกเดือน)

อ้างอิง[แก้]

 1. ดร.พิเชฐ ทั่งโต,ปกิณกะคำสอนหลวงพ่อโต, (กรุงเทพ ฯ ,สำนักพิมพ์สินธนา,2549 : พิมพ์เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี พระครูพิศาลวิริยคุณ) หน้า 100-112
 2. หนังสือที่ระลึกงานสมโภชน์ยกช่อฟ้าและฉลองมณฑปธรรมสมาจารย์นุสรณ์ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กทม. วันที่ 30 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2552,กรุงเทพ ฯ , สำนักพิมพ์ธรรมสภา,2552, หน้า 20-30.
 3. ดร.พิเชฐ ทั่งโต,ปกิณกะคำสอนหลวงพ่อโต, (กรุงเทพ ฯ ,สำนักพิมพ์สินธนา,2549 : พิมพ์เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี พระครูพิศาลวิริยคุณ) หน้า 110-111