วัดไพรพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดไพรพัฒนา
ที่ตั้งตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระครูโกศลสิกขกิจ
จุดสนใจการเข้าสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สรวง บนมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดไพรพัฒนา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่าย ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551[1] มีพระครูโกศลสิกขกิจ ( หลวงพ่อพุฒ วายาโม ) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เป็นเจ้าอาวาส[2]

วัดไพรพัฒนาได้ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)[3] เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของ หลวงปู่สรวง บายตึ๊กเจีย หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ศิษยานุศิษย์ประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวกัมพูชาได้มาเคารพกราบไหว้ขอพร เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.34[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดไพรพัฒนา". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. วัดไพรพัฒนา.สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ.new.sisaket.go.th
  3. สมเด็จพระสังฆราชประทานพระสารีริกธาตุ.วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ.palungjit.com.2559
  4. พระองค์เจ้าอทิตยาฯ' บำเพ็ญพระกุศลวันละสังขารหลวงปู่สรวง.buonngu.com.2559