วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์
ที่ตั้งตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
จุดสนใจการนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ มณฑปครอบรอยพระพุทธบาทภูสิงห์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ เดิมชื่อวัดบ้านศาลา ตั้งอยู่ที่บ้านศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ตั้งวัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550[1] การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้เปลี่ยนชื่อวัดบ้านศาลาเป็น “วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์" เนื่องจากชื่อซ้ำกับวัดบ้านศาลา อำเภอขุขันธ์ ทำให้การติดต่อสื่อสารผิดพลาด และเป็นชื่อที่ประชาชนรู้จักเรียกขานมาเป็นระยะเวลายาวนาน[2]

บริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ ปรากฏรอยพระบาทข้างขวาขนาดใหญ่ในเนื้อหินทรายค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีความลึก 5 ซม. ยาว 1.47 ม. กว้าง 57 ซม. ที่กลางพระบาทเป็นรูปตราธรรมจักร รอยพระบาทภูสิงห์มีลักษณะตามธรรมชาติของการเหยียบยุบลงไปในเนินหินคล้ายการกดเท้าย่ำตมเรียบเสมอกันทั้งฝ่าพระบาท ไม่ได้เกิดจากการแกะสลักลงไปในเนินหิน ในปี พ.ศ. 2535 กรมศิลปากรนครราชสีมาได้ทำการตรวจสอบรอยพระพุทธบาทนี้ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่ามีอายุประมาณ 1,200–1,400 ปี[3] อยู่ในช่วงสมัยทวารวดี บริเวณใกล้เคียงรอยพระพุทธบาทมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บรรยากาศโดยรอบวัดเงียบสงบ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้เบญจพรรณใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย - กัมพูชา

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดบ้านศาลา". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อ วัดบ้านศาลา เป็น "วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์" จังหวัดศรีสะเกษ". มติมหาเถรสมาคม.
  3. ตะลุยอีสานไต้ ตามรอยพระพุทธบาทภูสิงห์.krupangpang.blogspot.com,2556