องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด12 ตร.กม. (5 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด6,701 คน
 • ความหนาแน่น558.41 คน/ตร.กม. (1,446.3 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.โสกนกเต็น
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ราบลุ่ม แต่มีบางส่วนที่อยู่บนที่ราบสูง โดยทั่วไปจะอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ หนองน้ำ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

โสกนกเต็น [1]ท้องที่เดิมที่เป็นหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองพล อำเภอพล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531[2] ทางราชการได้แบ่งโอนหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลโสกนกเต็น และต่อมาได้รับประกาศยกฐานะตำบลโสกนกเต็นเป็น สภาตำบลโสกนกเต็น

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลเก่างิ้ว เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น[3]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโสกนกเต็นทั้งตำบล[4] จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้[5]

หมู่ที่ 1 บ้านโสกนกเต็น
หมู่ที่ 2 บ้านโป่าเป้า
หมู่ที่ 3 บ้านโหนองบัว
หมู่ที่ 4 บ้านโคกล่าม
หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กน้อย
หมู่ที่ 6 บ้านหัวคู
หมู่ที่ 7 บ้านโสกขามน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวน้อย
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
หมู่ที่ 10 บ้านโสกนกเต็นพัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวสันติสุข

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติ อบต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.soknokten.org/5/index.html (ม.ป.ป.). สืบค้น 23 ธันวาคม 2560.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ............อำเภอพล.......PDFราชกิจจานุเบกษา 105 (143 พิเศษ):88-91. 31 สิงหาคม 2531
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):28. 25 ธันวาคม 2539
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การกำหนดเขตำบลในท้องทีอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา. 116. (พิเศษ38 ง.36-60. 4 มิถุนายน 2542
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโสกนกเต็น "  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/พล/โสกนกเต็น (ม.ป.ป.). สืบค้น 23 ธันวาคม 2560.