องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
พื้นที่
 • ทั้งหมด61.34 ตร.กม. (23.68 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,607 คน คน
 • ความหนาแน่น124.01 คน/ตร.กม. (321.2 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ป่าปอ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ป่าปอ แต่เดิมแต่ก่อนนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเขตปกครองของตำบลบ้านหัน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลบ้านหัน ออกมจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลป่าปอ[1] โดยมีประกาศให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลป่าปอ[2] ปกครองในพื้นที่ตำบลป่าปอทั้งตำบล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลป่าปอ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ[3] จนถึงปัจจุบันนี้

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าปอทั้งตำบล จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านป่าปอ
 • หมู่ที่ 2 บ้านป่าปอ
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองดู่
 • หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปือย
 • หมู่ที่ 5 บ้านเสือเฒ่า
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองข่าลิ้น
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองตับเต่า
 • หมู่ที่ 8 บ้านสร้างเอี่ยน
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองตับเต่า
 • หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเสือเฒ่า  

การศาสนา[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 7 แห่ง/สำนักสงฆ์ 1แห่ง ได้แก่[5]

 1. วัดศิริชัยมงคล หมู่ที่ 2
 2. วัดศิริมงคล หมู่ที่ 3
 3. วัดป่าดุสิตาราม หมู่ที่ 4
 4. วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5
 5. วัดบุปผาราม หมู่ที่ 6
 6. วัดพระพุทธบาทหินลาด หมู่ที่ 7
 7. วัดจันทริการาม หมู่ที่ 9
 8. สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 8

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องทีอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา 96 (128):2747-2748. 31 กรหฎาคม 2522.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ในการบริหารราชการตำบล ราชกิจจานุเบกษา 92 (213):4. 14 ตุลาคม 2518
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลป่าปอ"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%AD (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ จังหวัดขอนแก่น. "ข้อมูลพื้นฐาน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.papo.go.th/aboutus.php?menuid=1&link=2 (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.