ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่านหญิง
ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์
ศรีสว่างวงศ์ ยุคล.jpg
เกิดหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล
17 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
คู่สมรสศักดา บุญจิตราดุลย์
บุตรทีฆ บุญจิตราดุลย์
ศศินทุ์ บุญจิตราดุลย์
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา

ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ (เดิม: หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล; ประสูติ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2489) เป็นพระธิดาในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร ประสูติแต่หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา

ประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล เป็นพระธิดาในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ประสูติแต่หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ประยุรโต) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2489 มีเจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาเดียวกันองค์เดียว คือ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ตอ. 26) และระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2521[1] เพื่อสมรสกับศักดา บุญจิตราดุลย์ มีบุตรและธิดา 2 คน ได้แก่[2]

 • ทีฆ บุญจิตราดุลย์
 • ศศินทุ์ บุญจิตราดุลย์

ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ไปปฏิบัติกรณีกิจอยู่บ่อยครั้ง เช่น ไปในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553[3]

นอกจากนี้ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ยังได้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดถึงรัชกาลปัจจุบัน อาทิเช่น

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง[4]

ในพระราชพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี พ.ศ. 2560 ได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอิสริยศ ริ้วขบวนที่ 2 พร้อมด้วยหม่อมเจ้า 4 องค์ คือ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล, ร้อยเอกหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล, ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ และหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล[5]

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560 ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์เป็นประธานในพิธีตักบาตรเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 150 รูป เข้าไปรับพระราชทานบิณฑบาต ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง[6]

ในปี พ.ศ. 2563 ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง[7] และในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป จากวัดต่าง ๆ เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตรของหลวง ตามราชประเพณี ในพระบรมมหาราชวัง[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์, เล่ม 96, ตอนที่ 16, 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522, หน้า 587
 2. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-07-03.
 4. ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2559
 5. https://news.thaipbs.or.th/content/266944
 6. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/750236
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-23. สืบค้นเมื่อ 2020-06-22.
 8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชวงศ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]