อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้เกี่ยวข้องในอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ[1] (อังกฤษ: Biological Weapons Convention (ย่อว่า BWC) หรือ Biological and Toxin Weapons Convention (ย่อว่า BTWC))

ชื่อเต็มของสนธิสัญญา
อังกฤษ: Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
ไทย: อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต และสะสมอาวุธชีวภาพและท็อกซิน และว่าด้วยการทำลายอาวุธดังกล่าว

อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธชีวภาพ เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีเพื่อการลดอาวุธฉบับแรกที่ห้ามการผลิตประเภทของอาวุธทั้งประเภท ความตกลงของอนุสัญญามีสาเหตุมาจากความพยายามอันเป็นเวลายาวนานของประชาคมนานาชาติในการพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนพิธีสารเจนีวาของปี ค.ศ. 1925 ที่เป็นพิธีสารว่าด้วยการห้ามการใช้แก๊ส และ แบคทีเรียในการสงคราม

อนุสัญญาเริ่มลงนามกันเมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1972 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1975 เมื่อรัฐบาลของยี่สิบสองประเทศให้การสัตยาบัน ในปัจจุบันอนุสัญญามีภาคีผู้ตกลง 162 ประเทศ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]