เจนีวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราประจำเมืองเจนีวา

เจนีวา (อังกฤษ: Geneva); เฌอแนฟว์ (ฝรั่งเศส: Genève) หรือ เกนฟ์ (เยอรมัน: Genf) เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริก) ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำโรนไหลออกสู่ทะเลสาบเจนีวา

เจนีวาได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติที่สำคัญหลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น เจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864

ปัจจุบันเจนีวามีประชากรในเขตตัวเมือง 185,526 คน (ข้อมูลปี 2004) แต่ถ้านับรวมเขตที่อยู่อาศัยรอบตัวเมืองแล้ว จะมีประชากรประมาณ 700,000 คน จากที่กล่าวมาโดยสรุปเจนีวาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย