หนังสือเนหะมีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Building the Wall of Jerusalem
การก่อสร้างกำแพงของเยรูซาเล็ม

หนังสือเนหะมีย์ (อังกฤษ: Book of Nehemiah) ในคัมภีร์ฮีบรู เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในรูปบันทึกความทรงจำจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งโดยเนหะมีย์ชาวยิวซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงในราชสำนักเปอร์เซีย เกี่ยวกับการสร้างกำแพงของเยรูซาเล็มขึ้นใหม่หลังการตกเป็นเชลยในบาบิโลน และการถวายเมืองกับประชาชนของเมืองให้กับธรรมบัญญัติของพระเจ้า (โทราห์)

โดยทั่วไปหนังสือเนหะมีย์ถือว่าเป็นหนังสือแยกต่างหากภายในคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ก่อนหน้านี้หนังสือเนหะมีย์รวมอยู่ในหนังสือเอสรา แต่ในคัมภีร์ไบเบิลศาสนาคริสต์ภาษาละตินตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นไป หนังสือเอสราในคัมภีร์ไบเบิลฉบับวัลเกตได้แบ่งออกเป็นหนังสือ 2 เล่มแยกกัน เรียกว่าหนังสือเอสราฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ตามลำดับ การแยกนี้ได้กลายเป็นสารบบด้วยคัมภีร์ไบเบิลที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในภาษาฮีบรูและภาษาละติน การแปลคัมภีร์ไบเบิลโดยโปรเตสแตนต์สายปฏิรูปในกลางศตวรรษที่ 16 ที่ผลิตในเจนีวาเป็นฉบับแรกที่เสนอชื่อ 'หนังสือเนหะมีย์' สำหรับหนังสือที่ก่อนหน้านี้เรียกด้วยชื่อ 'หนังสือเอสรา ฉบับที่ 2'

ภาพรวม[แก้]

เหตุการณ์ในหนังสือเนหะมีย์เกิดขึ้นในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล หนังสือเนหะมีห์ร่วมกับหนังสือเอสราในชื่อ เอสรา-เนหะมีย์ เป็นส่วนสุดท้ายของเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของคัมภีร์ฮีบรู[1]

แกนกลางดั้งเดิมของหนังสือเป็นบันทึกความทรงจำจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่อาจนำมารวมกับแกนกลางของหนังสือเอสราเมื่อราว 400 ปีก่อนคริสตกาล การแก้ไขเพิ่มเติมอาจดำเนินต่อไปจนถึงสมัยเฮลเลนิสต์[2]

หนังสือเล่าเรื่องเกี่ยวกับเนหะมีย์ที่ราชสำนักของกษัตริย์ในสุสาได้รับแจ้งว่าเยรูซาเล็มยังไม่มีกำแพงจึงตั้งใจที่จะฟื้นฟูกำแพง กษัตริย์ทรงแต่งตั้งเนหะมีย์เป็นผู้ว่าราชการของยูดาห์ และเนหะมีย์ก็เดินทางไปยังเยรูซาเล็ม ที่นั่นเนหะมีย์ได้ดำเนินการสร้างกำแพงขึ้นใหม่แม้ว่ามีการต่อต้านจากศัตรูของอิสราเอล แล้วปฏิรูปชุมนุมชนให้สอดคล้องกับธรรมบัญญัติของโมเสส หลังอยู่ในเยรูซาเล็ม 12 ปี เนหะมีย์กลับไปสุสา แต่ต่อมาก็กลับมาเยือนเยรูซาเล็มอีกครั้ง เนหะมีย์พบว่าชาวอิสราเอลเสื่อมถอยและรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวเป็นภรรยา เนหะมีย์จึงพักอยู่ที่เยรูซาเล็มเพื่อบังคับใช้ธรรมบัญญัติ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Albright, William (1963). The Biblical Period from Abraham to Ezra: An Historical Survey. Harpercollins College Div. ISBN 0-06-130102-7.
  2. Paul Cartledge, Peter Garnsey, Erich S. Gruen (editors), Hellenistic Constructs: Essays In Culture, History, and Historiography, p. 92 (University of California Press, 1997). ISBN 0-520-20676-2

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

คำอธิบายของหนังสือเนหะมีย์

อื่น ๆ

คำแปลของหนังสือเนหะมีย์

ก่อนหน้า
หนังสือเอสรา
หนังสือเนหะมีย์
คัมภีร์ฮีบรู
ถัดไป
หนังสือพงศาวดาร
ก่อนหน้า
หนังสือเอสรา
หนังสือเนหะมีย์
พันธสัญญาเดิม
ของโปรเตสแตนต์
ถัดไป
หนังสือเอสเธอร์
ก่อนหน้า
หนังสือเอสรา
หนังสือเนหะมีย์
พันธสัญญาเดิม
ของโรมันคาทอลิก
และอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ถัดไป
หนังสือโทบิต