ผู้เผยพระวจนะน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้เผยพระวจนะน้อย (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ ประกาศกน้อย (ศัพท์โรมันคาทอลิก) (อังกฤษ: minor prophet) คือหมวดหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม คำว่า "น้อย" ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสำคัญของผู้เผยพระวจนะ แต่หมายถึงขนาดของหนังสือซึ่งมีความยาวน้อยกว่าหนังสือในหมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ (major prophet)

หนังสือในหมวดผู้เผยพระวจนะน้อยได้แก่

 1. หนังสือโฮเชยา
 2. หนังสือโยเอล
 3. หนังสืออาโมส
 4. หนังสือโอบาดีห์
 5. หนังสือโยนาห์
 6. หนังสือมีคาห์
 7. หนังสือนาฮูม
 8. หนังสือฮาบากุก
 9. หนังสือเศฟันยาห์
 10. หนังสือฮักกัย
 11. หนังสือเศคาริยาห์
 12. หนังสือมาลาคี

แม้คัมภีร์ฮีบรูจะรวมหนังสือเหล่านี้ไว้ด้วยแต่ก็ไม่จัดเข้าหมวดเดียวกัน และไม่รับหนังสือโทบิต หนังสือยูดิธ หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2 หนังสือปรีชาญาณ และหนังสือบุตรสิรา ซึ่งถือเป็นคัมภีร์อธิกธรรมและคัมภีร์นอกสารบบ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]