หนังสือฮักกัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หนังสือฮักกัย (อังกฤษ: Book of Haggai, ฮีบรู: הנביא‎ חַגַּי, ละติน: Prophetia Aggaei) เป็นชื่อคัมภีร์ฮีบรู (คัมภีร์ทานัค/พันธสัญญาเดิม) และเป็นหนังสือในลำดับที่ 10 จากทั้งหมด 12 เล่มในหมวดผู้เผยพระวจนะน้อย เป็นหนังสือสั้น ๆ มีเพียงสองบทเท่านั้น เขียนโดยฮักกัย และเขียนเสร็จในปี 520 ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเนื้อหาในหนังสือ ว่าด้วยเรื่องของฮักกัยที่ได้นำชนชาติยิวสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่อีกครั้งในกรุงเยรูซาเล็ม

การเขียน[แก้]

หนังสือฮักกัย ได้รับการตั้งชื่อตามผู้เขียนหรือผู้เผยพระวจนะฮักกัย ในหนังสือไม่ค่อยมีการเอ่ยถึงประวัติส่วนตัวของเขา ส่วนในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทย จะใช้ชื่อย่อของฮักกัยว่า ฮกก.

ใจความสำคัญ[แก้]

ฮักกัย บทหนึ่ง

 • ถูก​ต่อ​ว่า​ที่​ไม่​สร้าง​พระวิหาร​ขึ้น​ใหม่ (ฮกก. 1:1-11)
  • ‘นี่​ใช่​เวลา​ที่​พวก​เจ้า​จะ​อยู่​ใน​บ้าน​ที่​บุ​ผนัง​ด้วย​ไม้​หรือ ?’ (ฮกก. 1:4)
  • “คิด​ให้​ดี​ว่า​พวก​เจ้า​กำลัง​ทำอะไร​กัน​อยู่” (ฮกก. 1:5)
  • หว่าน​มาก​แต่​เก็บ​เกี่ยว​ได้​น้อย (ฮกก. 1:6)
 • ประชากร​ฟัง​พระ​เยโฮวาห์ (ฮกก. 1:12-15)

ฮักกัย บทสอง

 • พระวิหาร​หลัง​ที่​สอง​จะ​มี​แต่​ความ​สง่า​งาม (ฮกก. 2:1-9)
  • ชนชาติ​ต่าง ๆ จะ​ถูก​เขย่า (ฮกก. 2:7)
  • สิ่ง​มี​ค่า​จะ​หลั่งไหล​เข้า​มา (ฮกก. 2:7)
 • การ​สร้าง​พระวิหาร​ขึ้น​ใหม่​ทำ​ให้​พวก​เขา​ได้​รับ​พระพร (ฮกก. 2:10-19)
  • ความ​บริสุทธิ์​ส่ง​ต่อ​กัน​ไม่​ได้ (ฮกก. 2:10-14)
 • ข่าวสาร​ถึง​เศรุบบาเบล (ฮกก. 2:20-23)
  • “เรา​จะ​ให้​เจ้า​เป็น​เหมือน​แหวน​ตรา” (ฮกก. 2:23)

เรื่องราว[แก้]

เรื่องราวย่อโดยรวม

ในปี 536 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวยิววางฐานรากพระวิหารหลังใหม่ในกรุงเยรูซาเล็ม น่าเศร้า…งานก่อสร้างต้องหยุดชะงักหลายปีเพราะถูกต่อต้านจากศัตรู และชาวยิวเองก็ไม่สนใจ พอถึงปี 520 ก่อนคริสต์ศักราช พระเยโฮวาห์ ได้ส่งฮักกัยไปกระตุ้นชาวยิวให้มีความกระตือรือร้นอีกครั้ง เพื่อจะสร้างพระวิหารให้เสร็จ ในที่สุดพระวิหารก็สร้างเสร็จในปี 515 ก่อนคริสต์ศักราช

สี่เรื่องที่ได้รับการดลใจ[แก้]

หนังสือฮักกัย มีสองบท ซึ่งพูดถึงสี่เรื่องที่ได้รับการดลใจ

 1. บทหนึ่ง พูดถึงเรื่องแรก ซึ่งเป็นข่าวที่ส่งถึงคนที่สนใจแต่ความต้องการของตัวเองขณะที่พระวิหารของพระเยโฮวาห์ถูกทำให้ร้างเปล่า ผู้ว่าราชการ​เศรุบบาเบล มหาปุโรหิตโยชูวา และคนอื่น ๆ ตอบรับอย่างดีและไปช่วยงานสร้างพระวิหารหลังจากฮักกัยเริ่มพยากรณ์ไปแค่ 23 วัน
 2. บทสอง ฮักกัยประกาศข่าวที่ได้รับการดลใจเรื่องที่สอง พระเยโฮวาห์สัญญาว่าจะเขย่าชนชาติต่าง ๆ และเอาสิ่งมีค่าของพวกเขามาทำให้พระวิหารของพระองค์ เต็มไปด้วยความสง่างาม
 3. ต่อมา ฮักกัยประกาศข่าวที่ได้รับการดลใจเรื่องที่สามต่อพวกปุโรหิต โดยบอกพวกเขาว่า การละเลยการนมัสการที่บริสุทธิ์ ทำให้ทั้งชาติไม่สะอาดในสายตาของพระเจ้า
 4. จากนั้น ฮักกัยประกาศข่าวเรื่องที่สี่ ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่า พระเยโฮวาห์จะเขย่าท้องฟ้าและโลก แต่ครั้งนี้จะหมายถึงการทำลายรัฐบาลต่าง ๆ ของมนุษย์ หลายร้อยปีต่อจากนั้น อัครสาวกเปาโลได้ยกคำพูดของฮักกัยเพื่อบอกว่าให้รู้ว่า อาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระเยซูคริสต์…จะคงอยู่ตลอดไป

เกร็ดข้อมูล[แก้]

 • ทั้ง 38 ข้อ ของบทหนึ่งและสอง ฮักกัยใช้ชื่อของพระเยโฮวาห์ 35 ครั้ง
 • และมี 14 ครั้ง ที่ฮักกัยบอกว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา

ข้อคิดสำคัญ[แก้]

เมื่อท่านอ่านหนังสือฮักกัย ขอให้สังเกตว่า

 • เราควรสนใจเรื่องของพระเจ้าก่อนเรื่องของตัวเอง
 • พระเยโฮวาห์ไม่ทรงพอพระทัยการนมัสการที่ทำพอเป็นพิธี
 • อาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระเยซูคริสต์…จะคงอยู่ตลอดไป

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรู (ฉบับศึกษา)
 • พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์