หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 (อังกฤษ: First Book of Maccabees หรือ First Maccabees; กรีกโบราณ: Μακκαβαίων Αʹ, อักษรโรมัน: Makkabaíōn 1) หรือ 1 มัคคาบี (อังกฤษ: 1 Maccabees) และมีอักษรย่อว่า 1 มคบ. หรือ 1 Macc. เป็นคัมภีร์อธิกธรรมที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกบฏมัคคาบีที่ต่อต้านจักรวรรดิซิลูซิด ตลอดจนถึงประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการก่อตั้งราชอาณาจักรฮัสโมเนียนที่ตั้งตนเป็นอิสระ หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 เล่าถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีของกษัตริย์อันทิโอคัสที่ 4 เอปีฟาเนสที่ห้ามชาวยิวไม่ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวยิว และเรื่องราวที่เกิดการก่อตัวเป็นกลุ่มกบฏนำโดยมัทธาธีอัสแห่งตระกูลฮัสโมเนียนและบุตรชาย 5 คน เพื่อต่อต้านกษัตริย์อันทิโอคัสที่ 4 บุตรชายของมัทธาธีอัสชื่อยูดาสมัคคาบีได้รับช่วงการเป็นผู้นำของกลุ่มกบฏในชื่อมัคคาบี หนังสือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการก่อกบฏ แม้ว่ายูดาสจะถูกสังหารในที่รบ แต่ในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มมัคคาบีก็ได้รับเอกราชและแยกตัวเป็นอิสระจากแคว้นยูเดียภายใต้การนำของตระกูลฮัสโมเนียน ซีโมนธัสสีพี่ชายของยูดาสได้รับการประกาศให้เป็นมหาปุโรหิต (มหาสมณะ) ตามความต้องการของชาวยิว ช่วงเวลาของเรื่องราวในหนังสือคือราว 170 ถึง 134 ปีก่อนคริสตกาล

ไม่ทราบชื่อของผู้เขียนหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 แต่อาจจะเขียนในราชอาณาจักรฮัสโมเนียนที่เพิ่งเป็นอิสระหลังความสำเร็จของกบฏมัคคาบีในช่วงปลายศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 แต่เดิมอาจเขียนเป็นภาษาฮีบรู แต่ฉบับภาษาฮีบรูดั้งเดิมได้สูญหายไป งานเขียนที่หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวคือฉบับแปลเป็นภาษากรีกคอยนีที่มีอยู่ในเซปทัวจินต์ซึ่งเป็นคัมภีร์ศาสนายูดาห์ที่แปลเป็นภาษากรีก เซปทัวจินต์ได้รับการเก็บรักษาไว้โดยคริสต์ศาสนิกชนยุคแรกเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์ หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 กลายเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์อธิกธรรมในศาสนาคริสต์ยุคต้น ปัจจุบันถูกจัดอยู่สารบบคัมภีร์ไบเบิลในนิกายโรมันคาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์ (ยกเว้นนิกายออร์ทอดอกซ์เทวาเฮโด) หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ฮีบรู (ทานัค) และไม่ได้ถูกจัดอยู่ในสารบบคัมภีร์ไบเบิลในนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายใหญ่ใด ๆ ของศาสนายูดาห์ ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์บางคนจัดให้หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 เป็นคัมภีร์นอกสารบบ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภูมิหลังและการเทศนาแต่ไม่ถืออยู่ในสารบบ ศาสนายูดาห์รับบีโดยทั่วไปไม่ยอมรับการปกครองของราชวงศ์ฮัสโมเนียน ในขณะที่หนังสือมีเนื้อหาสนับสนุนตระกูลของราชวงศ์ฮัสโมเนียนก่อนก่อตั้ง จึงเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่หนังสือไม่เป็นที่สนใจนักในศาสนายูดาห์ในยุคหลัง

หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 เป็นที่รู้จักจากการบันทึกเรื่องราวการยึดเยรูซาเล็มคืนมาเมื่อ 164 ปีก่อนคริสตกาล และการถวายพระวิหารที่สองอีกครั้ง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทศกาลฮานุกกะห์ของชาวยิว[1]

เนื้อหา[แก้]

โครงสร้าง[แก้]

นักวิชาการและคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลส่วนใหญ่แบ่งเนื้อหาของหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 เป็น 4 หรือ 5 ส่วนตามผู้นำของกลุ่มกบฏ:[2]

 1. บทที่ 1–2: บทนำ[a]
 2. 3:1 ถึง 9:22: การนำของยูดาสมัคคาบี
 3. 9:23 ถึง 12:53: การนำของโยนาธานอัฟฟุส
 4. บทที่ 13–16: การนำของซีโมนธัสสี

หมายเหตุ[แก้]

 1. บทนำนี้บางครั้งแบ่งออกเป็น บทที่ 1: บทนำ และบทที่ 2: มัทธาธีอัส[3][4]

อ้างอิง[แก้]

 1. Gilad, E., The Revolt of the Maccabees: The True Story Behind Hanukkah, published 27 December 2019, accessed 9 December 2020
 2. Williams 1999, pp. 3–4, 128 Williams himself suggests a different structure, but he acknowledges that sectioning by the leader of the Maccabees is the consensus view.
 3. Jerusalem Bible (1966), The First Book of Maccabees
 4. Schwartz 2022, Title, Major Theme, and Structure.

บรรณานุกรม[แก้]

 • Bar-Kochva, Bezalel (1989). Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids. Cambridge University Press. ISBN 0521323525.
 • Bartlett, John R. (1998). 1 Maccabees. Sheffield, UK: Sheffield Academic Press.
 • Goldstein, Jonathan A. (1976). I Maccabees: A New Translation, with Introduction and Commentary. The Anchor Bible Series. Vol. 41. Garden City, NY: Doubleday. ISBN 0-385-08533-8.
 • Grabbe, Lester L. (2020). A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: The Maccabean Revolt, Hasmonaean Rule, and Herod the Great (174–4 BCE). Library of Second Temple Studies. Vol. 95. T&T Clark. ISBN 978-0-5676-9294-8.
 • Harrington, Daniel J. (2009) [1988]. The Maccabean Revolt: Anatomy of a Biblical Revolution. Eugene, Oregon: Wipf and Stock. ISBN 978-1-60899-113-6.
 • Harrington, Daniel J. (2012). First and Second Maccabees. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press. ISBN 978-0-8146-2846-1.
 • Mendels, Doron (2021). "1 Maccabees". ใน Oegema, Gerbern S. (บ.ก.). The Oxford Handbook of the Apocrypha. Oxford University Press. pp. 150–168. doi:10.1093/oxfordhb/9780190689643.013.9. ISBN 9780190689667.
 • Rappaport, Uriel (2001). "1 Maccabees". ใน Barton, John; Muddiman, John (บ.ก.). The Oxford Bible Commentary (Online ed.). Oxford University Press. ISBN 9780191979897.
 • Schwartz, Daniel R. (2022). 1 Maccabees: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Yale Bible. Vol. 41B. New Haven & London: Yale University Press. doi:10.2307/j.ctv2t5xh30. ISBN 978-0-300-15993-6.
 • Tedesche, Sidney; Zeitlin, Solomon (1950). The First Book of Maccabees. New York: Harper & Brothers.
 • Williams, David S. (1999). The Structure of 1 Maccabees. The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 31. Washington, DC: Catholic Biblical Association of America. ISBN 0-915170-30-2.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า
เอสเธอร์
หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1
(คัมภีร์อธิกธรรม / คัมภีร์นอกสารบบ)
พันธสัญญาเดิม
ของโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ถัดไป
2 มัคคาบี