ข้ามไปเนื้อหา

คัมภีร์อธิกธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คัมภีร์อธิกธรรม[1] หรือ คัมภีร์สารบบที่สอง (อังกฤษ: Deuterocanonical books) เป็นคำที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ใช้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เพื่อหมายถึงหนังสือจำนวนหนึ่งที่สภาแจมเนียไม่ยอมรับเข้าในสารบบคัมภีร์ฮีบรู แต่คริสตจักรทั้งสองยังคงยอมรับให้รวมอยู่ในสารบบพันธสัญญาเดิม การเรียกว่า "สารบบที่สอง" เพื่อให้ต่างจากคัมภีร์สารบบที่หนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับเหมือนกัน

ด้วยเหตุนี้คัมภีร์สารบบที่สอง จึงถือเป็นคัมภีร์ในสารบบคัมภีร์ไบเบิลของนิกายโรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์ ต่างจากนิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมรับหนังสือชุดดังกล่าว และถือว่าเป็นคัมภีร์นอกสารบบ

คริสตจักรโรมันคาทอลิก ถือว่าคัมภีร์พันธสัญญาเดิม สารบบที่สอง มี 9 เล่ม ได้แก่[2]

 1. หนังสือโทบิต
 2. หนังสือยูดิธ
 3. หนังสือเอสเธอร์ เพิ่มเติมในบทที่ 10 ข้อที่ 4 ถึงบทที่ 16 ข้อที่ 24
 4. หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1
 5. หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2
 6. หนังสือปรีชาญาณ
 7. หนังสือบุตรสิรา
 8. หนังสือบารุค
 9. หนังสือดาเนียล เพิ่มเติม

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 58-59. ISBN 978-616-7073-03-3
 2. พระคัมภีร์คาทอลิกพันธสัญญาเดิม สารบบที่สอง