สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 1
Pope John I
Papa Ioannes I
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 1

ขึ้นดำรงตำแหน่ง 13 สิงหาคม ค.ศ. 523
สิ้นสุดตำแหน่ง 18 พฤษภาคม ค.ศ. 526
สมัยก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาฮอร์มิสดัส
สมัยถัดไป สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 4
เกิด ค.ศ. 470
แคว้นทัสกานี
สิ้นพระชนม์ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 526
กรุงราเวนนา ราชอาณาจักรแห่งชาวออสโตรกอท

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 1 (อังกฤษ: Pope John I) ประสูติที่เมืองซีเอนา ต่อมาได้รับศีลอนุกรมเป็นพันธบริกร และบิชอปแห่งกรุงโรม (พระสันตะปาปา) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 523 ถึง ค.ศ. 526 พระองค์ ในสมณสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง 2 อาณาจักร คือ จักรวรรดิไบแซนไทน์ของจักรพรรดิจัสตินที่ 1 กับราชอาณาจักรแห่งชาวออสโตรกอทของพระเจ้าธีโอดอริกมหาราช

พระเจ้าธัโอดอริกนับถือลัทธิเอเรียส และข่มขู่พระองค์ว่าหากพระองค์ทำให้จักรพรรดิจัสตินยุติการเบียดเบียนชาวเอเรียนไม่ได้ ก็จะเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกเช่นกัน เมื่อพระสันตะปาปาเสด็จเยือนกรุงคอนสแตนติโนเปิล ก็ได้รับการต้อนรับจากจักรพรรดิจัสตินเป็นอย่างดี จักรพรรดิยินดีปฏิบัติตามข้อเสนอทุกอย่างของพระสันตะปาปา แต่เมื่อพระสันตะปาปาและคณะกลับถึงกรุงราเวนนา พระเจ้าธีโอโดริกกลับกล่าวหาว่าพระสันตะปาปามีแผนสมคบกับจักรพรรดิจัสติน จึงสั่งจำคุกพระสันตะปาปาและให้อดอาหารจนสิ้นพระชนม์ในวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 526 พระศพถูกส่งกลับกรุงโรม และฝังไว้ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร

คริสตจักรโรมันคาทอลิกจึงกำหนดวันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉลองนักบุญยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี[1]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 1 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาฮอร์มิสดัส 2leftarrow.png พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 523 - ค.ศ. 526)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 4