รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png
เครื่องหมายราชการ
Chaiwut Thanakamanusorn.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เว็บไซต์MICT.go.th

รายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[แก้]

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
1 สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2019.jpg สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 3 ตุลาคม 2545 6 มกราคม 2548
2 Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
3 Soraaut kr.jpg สรอรรถ กลิ่นประทุม 55 2 สิงหาคม 2548 4 กุมภาพันธ์ 2549
- Suchai Picture.tif สุชัย เจริญรัตนกุล 55 7 กุมภาพันธ์ 2549 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองฯ 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
4 Logo ict.jpg สิทธิชัย โภไคยอุดม 56 9 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2550
Khositpan.jpg โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 56 1 ตุลาคม 2550 6 กุมภาพันธ์ 2551
5 Logo ict.jpg มั่น พัธโนทัย 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
6 ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี.jpg ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
7 Juti Krairerk cropped 1.jpg จุติ ไกรฤกษ์ 59 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
8 Anudith Nakornthap, 2012 ITU Telecom World.jpg อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 60 9 สิงหาคม 2554 7 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
9 Logo ict.jpg พรชัย รุจิประภา 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
10 Uttama Savayana in 2016.jpeg อุตตม สาวนายน 61 19 สิงหาคม 2558 12 กันยายน 2559
- Prajin Juntong 2016.jpg ประจิน จั่นตอง 61 13 กันยายน 2559 15 กันยายน 2559

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[แก้]

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
- Prajin Juntong 2016.jpg ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 16 กันยายน 2559 15 ธันวาคม 2559
11 Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 15 ธันวาคม 2559 10 กรกฎาคม 2562
12 Phutthipong Punnakan (cropped).jpg พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 62 10 กรกฎาคม 2562 24 กุมภาพันธ์ 2564
- Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg อิทธิพล คุณปลื้ม
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทน)
62 24 กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564
13 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 2020.jpg ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 62 22 มีนาคม 2564 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการ[แก้]

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[แก้]

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังมีชีวิตอยู่ 9 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
มั่น พัธโนทัย 2551 21 มกราคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
สิทธิชัย โภไคยอุดม 2549-​2550 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 (74 ปี)
พรชัย รุจิประภา 2557-​2558 19 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม 2548-​2549 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ 2553-​2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2545-2548 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ 2548 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
อุตตม สาวนายน 2558-​2559 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 2554-2557 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (58 ปี)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[แก้]

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 2559-2562 7 กันยายน พ.ศ. 2498 (67 ปี)
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 2562-2564 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 (54 ปี)

อ้างอิง[แก้]