รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
Min of energy.jpg
ตรากระทรวง
อนันตพร.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พงศ์เทพ เทพกาญจนา
สถาปนา พ.ศ. 2545
เว็บไซต์ Ministry of Energy

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Phongthep.jpg นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
2 Prommin01.jpg นายพรหมินทร์ เลิศสุรีย์เดช 54 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548
3 Min-Viset.jpg นายวิเศษ จูภิบาล 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Piyasawat Amaranan.jpg นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5 Ponpirum L.jpg พล.ท.หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
6
(1,2)
Wannarat Channukul.jpg นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
7 Pichai n.png พิชัย นริพทะพันธุ์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
8 อารักษ์ ชลธาร์นนท์.jpg อารักษ์ ชลธาร์นนท์ 60 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
9 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล.jpg พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 60 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
10 ณรงค์ชัย อัครเศรณี.jpg ณรงค์ชัย อัครเศรณี 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
11 Anantaporn k.jpg พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]