ยศทหารบกสหพันธรัฐรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สหพันธรัฐรัสเซีย รับเอายศทหารจากสหภาพโซเวียต แต่มีเครื่องแบบและเครื่องหมายต่างกันเล็กน้อย

ยศและอินทรธนู[แก้]

ชั้นสัญญาบัตร[แก้]

ประเภท ยศทหารบก อินทรธนูเครื่องแบบเต็มยศ อินทรธนูเครื่องแบบปกติ อินทรธนูเครื่องแบบสนาม NATO equivalent
นายทหารสูงสุด จอมพลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

(Ма́ршал Росси́йской Федера́ции)
(Márshal Rossíyskoy Federátsii)

RAF A F10MarRF since 2010par.svg Russia-Army-OF-10-2010.svg Marshal polevoy pogon.png OF-10
พลเอกอาวุโส

(Генера́л а́рмии)
(Generál ármii)

RAF A F9GenArmy 1974-1991.png Russia-Army-OF-9-2013.svg OF09 Army general fu-2013.png OF-9
พลเอก

(Генера́л-полко́вник)
(Generál-polkóvnik)

1955arm-tu03.svg Russia-Army-OF-8-2010.svg 18gen3.png OF-9
พลโท

(Генера́л-лейтена́нт)
(Generál-leytenánt)

RAF A F7LtGen since 2010par.svg Russia-Army-OF-7-2010.svg 17gen2.png OF-8
พลตรี

(Генера́л-майо́р)

(Generál-mayór)

RAF A F6MajGen since 2010par.svg Russia-Army-OF-6-2010.svg 16gen1.png OF-7
นายทหารอาวุโส พันเอก

(Полко́вник)
(Polkóvnik)

RAF A F5Col since 2010par.svg Russia-Army-OF-5-2010.svg 15Polk.png OF-5
พันโท

(Подполко́вник)
(Podpolkóvnik)

RAF A F4LtCol since 2010par.svg Russia-Army-OF-4-2010.svg 14podpol.png OF-4
พันตรี

(Майо́р)
(Mayór)

RAF A F3Major since 2010par.svg Russia-Army-OF-3-2010.svg 13mj.png OF-3
นายทหารรองอาวุโส ร้อยเอกพิเศษ

(Капита́н)
(Kapitán)

RAF A F2Capt since 2010par.svg Russia-Army-OF-2-2010.svg 12kpt.png OF-2
ร้อยเอก

(Ста́рший лейтена́нт)
(Stárshiy Leytenánt)

RAF A F1FstLt since 2010par.svg Russia-Army-OF-1c-2010.svg 11stlt.png OF-1
ร้อยโท

(Лейтена́нт)
(Leytenánt)

RAF A F1-2Lt since 2010par.svg Russia-Army-OF-1b-2010.svg 10lt.png
ร้อยตรี

(Мла́дший лейтена́нт)
(Mládshiy Leytenánt)

RAF A F1-3SubLt since 2010par.svg Russia-Army-OF-1a-2010.svg 9mllt.png Acting officer
นักเรียน นักเรียนนายร้อย

(Курсант)
(Kursant)

RAF A F0-Kur since 2010par.svg Russia-Army-OF-(D)-2010.svg RAF A R1Kursant 2010 field.png OF-(D)

ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร[แก้]

ประเภท ยศทหารบก อินทรธนูเครื่องแบบเต็มยศ อินทรธนูเครื่องแบบปกติ อินทรธนูเครื่องแบบสนาม NATO equivalent[1]
นายดาบ
(Praporshchik)
ดาบเอก
(Ста́рший пра́порщик)
(Starshy praporshchik)
Rank insignia of старший прапорщик of the Soviet Army.svg Russia-Army-OR-9b-2010.svg 8stprp.png OR-9
ดาบโท
(Пра́порщик)
(Praporshchik)
Rank insignia of прапорщик of the Soviet Army.svg Russia-Army-OR-9a-2010.svg 7prp.png
นายสิบ
(Serzhánt)
จ่าสิบเอก
(Старшина́)
(Starshina)
Russia-Army-OR-8-2010.svg 6starsh.png
OR-8
จ่าสิบโท
(Ста́рший сержа́нт)
(Stárshiy serzhánt)
Russia-Army-OR-6-2010.svg 5stsg.png OR-7
สิบเอก
(Сержа́нт)
(Serzhánt)
Russia-Army-OR-5-2010.svg 4sg.png OR-6
สิบโท
(Мла́дший сержа́нт)
(Mládshiy Serzhánt)
Russia-Army-OR-4-2010.svg 3ML.png OR-5
กองประจำการ
(Soldaty)
พลทหารเอก
(Ефре́йтор)
(Yefréytor)
Russia-Army-OR-2-2010.svg 2efr.png OR-4
พลทหารโท
(Рядово́й)
(Ryadovóy)
Russia-Army-OR-1-2010.svg 1pvt.png OR-1

หมายเหตุ[แก้]

  • "พลทหารเอก" (Ефре́йтор) ทางเทคนิคถือว่าเทียบเท่ายศสิบตรี แต่แปลเป็นสิบตรีไม่ได้เนื่องจากเป็นทหารชั้นกำลังพล ไม่มีอำนาจสั่งการเฉกเช่นนายสิบ
  • พึงสังเกตุว่าทหารบกรัสเซียไม่มียศจ่าสิบตรี
  • บุคคลเดียวได้รับยศจอมพลแห่งสหพันธ์รัฐรัสเซียมีเพียงคนเดียว นั่นคืออีกอร์ เซียร์เกเยฟ

อ้างอิง[แก้]

  1. NATO (2010). STANAG 2116 NATO (6th ed.). Brussels, Belgium: NATO Standardization Agency. p. D-1.