ยศทหารสาธารณรัฐจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยศทหารสาธารณรัฐจีน (จีน: 中華民國陸軍 - Zhōnghuá Mínguó Lùjūn[1]) ของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีน รับเอาแบบอย่างมาจากแวร์มัคท์ของเยอรมนีในยุคความร่วมมือทางทหารกับเยอรมนีในปี 1930 ซึ่งในเวลาต่อมาถูกเปลี่ยนไปใช้ระบบยศของทหารสหรัฐ

ยศสูงสุดในประวัติศาสตร์คือยศจอมพล (特級上將) ซึ่งเคยมีการมอบครั้งเดียวให้แก่เจียงไคเช็กในปี 1935 ยศนี้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในปี 2000 ส่งผลให้ยศสูงสุดในปัจจุบันคือยศพลเอกอาวุโส (一級上將) ซึ่งเป็นยศของผู้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการใหญ่ (參謀總長) ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทหารประจำทำเนียบประธานาธิบดี อย่างไรก็ตามในปี 2013 มีการออกระเบียบใหม่ซึ่งกำหนดให้สามารถมอบยศพลเอกอาวุโสในยามศึกสงครามเท่านั้น

ชั้นสัญญาบัตร[แก้]

ระดับ นายพล นายพัน นายร้อย
ชั้นยศ 一級上將 二級上將 中將 少將 上校 中校 少校 上尉 中尉 少尉
Equivalent NATO OF-9 OF-8 OF-7 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
กองทัพบกสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ พลเอกอาวุโส
(Full general)
พลเอก
(General)
พลโท
(Lieutenant
general
)
พลตรี
(Major
general
)
พันเอก
(Colonel)
พันโท
(Lieutenant
colonel
)
พันตรี
(Major)
ร้อยเอก
(Captain)
ร้อยโท
(First
lieutenant
)
ร้อยตรี
(Second
lieutenant
)
ร้อยจัตวา
(Third
lieutenant
)
อินทรธนู Taiwan-army-OF-9b.svg Taiwan-army-OF-9a.svg Taiwan-army-OF-8.svg Taiwan-army-OF-7.svg Taiwan-army-OF-5.svg Taiwan-army-OF-4.svg Taiwan-army-OF-3.svg Taiwan-army-OF-2.svg Taiwan-army-OF-1b.svg Taiwan-army-OF-1a.svg Taiwan-army-OF-1.svg
สารวัตรทหารสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ พลโท
(Lieutenant
general
)
พลตรี
(Major
general
)
พันเอก
(Colonel)
พันโท
(Lieutenant
colonel
)
พันตรี
(Major)
ร้อยเอก
(Captain)
ร้อยโท
(First
lieutenant
)
ร้อยตรี
(Second
lieutenant
)
ร้อยจัตวา
(Third
lieutenant
)
อินทรธนู Taiwan-MP-OF-8.svg Taiwan-MP-OF-7.svg Taiwan-MP-OF-5.svg Taiwan-MP-OF-4.svg Taiwan-MP-OF-3.svg Taiwan-MP-OF-2.svg Taiwan-MP-OF-1c.svg Taiwan-MP-OF-1b.svg Taiwan-MP-OF-1a.svg
กองทัพเรือสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ พลเรือเอกอาวุโส
(Full admiral)
พลเรือเอก
(Admiral)
พลเรือโท
(Vice admiral)
พลเรือตรี
(Rear admiral)
นาวาเอก
(Captain)
นาวาโท
(Commander)
นาวาตรี
(Lieutenant
commander)
เรือเอก
(Lieutenant)
เรือโท
(Lieutenant
junior grade
)
เรือตรี
( Ensign)
อินทรธนู Taiwan-navy-OF-9b.svg Taiwan-navy-OF-9a.svg Taiwan-navy-OF-8.svg Taiwan-navy-OF-7.svg Taiwan-navy-OF-5.svg Taiwan-navy-OF-4.svg Taiwan-navy-OF-3.svg Taiwan-navy-OF-2.svg Taiwan-navy-OF-1b.svg Taiwan-navy-OF-1a.svg
นาวิกโยธินสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ พลเอก
(General)
พลโท
(Lieutenant
general
)
พลตรี
(Major
general
)
พันเอก
(Colonel)
พันโท
(Lieutenant
colonel
)
พันตรี
(Major)
ร้อยเอก
(Captain)
ร้อยโท
(First
lieutenant
)
ร้อยตรี
(Second
lieutenant
)
ร้อยจัตวา
(Third
lieutenant
)
อินทรธนู Taiwan-Marine-OF-9a.svg Taiwan-Marine-OF-8.svg Taiwan-Marine-OF-7.svg Taiwan-Marine-OF-5.svg Taiwan-Marine-OF-4.svg Taiwan-Marine-OF-3.svg Taiwan-Marine-OF-2.svg Taiwan-Marine-OF-1b.svg Taiwan-Marine-OF-1a.svg Taiwan-Marine-OF-1.svg
กองทัพอากาศสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ พลเอกอาวุโส
(Full general)
พลเอก
(General)
พลโท
(Lieutenant
general
)
พลตรี
(Major
general
)
พันเอก
(Colonel)
พันโท
(Lieutenant
colonel
)
พันตรี
(Major)
ร้อยเอก
(Captain)
ร้อยโท
(First
lieutenant
)
ร้อยตรี
(Second
lieutenant
)
ร้อยจัตวา
(Third
lieutenant
)
อินทรธนู Taiwan-airforce-OF-9b.svg Taiwan-airforce-OF-9a.svg Taiwan-airforce-OF-8.svg Taiwan-airforce-OF-7.svg Taiwan-airforce-OF-5.svg Taiwan-airforce-OF-4.svg Taiwan-airforce-OF-3.svg Taiwan-airforce-OF-2.svg Taiwan-airforce-OF-1b.svg Taiwan-airforce-OF-1a.svg Taiwan-airforce-OF-1.svg

ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร[แก้]

ระดับ นายทหารประทวน กองประจำการ
ชั้นยศ 一等士官長 二等士官長 三等士官長 上士 中士 下士 上等兵 一等兵 二等兵
Equivalent NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
กองทัพบกสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
ชั้นหนึ่ง
พลทหาร
ชั้นสอง
พลทหาร
ชั้นสาม
อินทรธนู Taiwan-army-OR-9.svg Taiwan-army-OR-8.svg Taiwan-army-OR-7.svg Taiwan-army-OR-6.svg Taiwan-army-OR-5.svg Taiwan-army-OR-4.svg Taiwan-army-OR-3.svg Taiwan-army-OR-2.svg Taiwan-army-OR-1.svg
สารวัตรทหารสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
ชั้นหนึ่ง
พลทหาร
ชั้นสอง
พลทหาร
ชั้นสาม
อินทรธนู Taiwan-MP-OR-9.svg Taiwan-MP-OR-8.svg Taiwan-MP-OR-7.svg Taiwan-MP-OR-6.svg Taiwan-MP-OR-5.svg Taiwan-MP-OR-4.svg Taiwan-MP-OR-3.svg Taiwan-MP-OR-2.svg Taiwan-MP-OR-1.svg
กองทัพเรือสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหาร
ชั้นหนึ่ง
พลทหาร
ชั้นสอง
พลทหาร
ชั้นสาม
อินทรธนู Taiwan-Navy-OR-9.svg Taiwan-Navy-OR-8.svg Taiwan-Navy-OR-7.svg Taiwan-Navy-OR-6.svg Taiwan-Navy-OR-5.svg Taiwan-Navy-OR-4.svg Taiwan-Navy-OR-3.svg Taiwan-Navy-OR-2.svg Taiwan-Navy-OR-1.svg
นาวิกโยธินสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
ชั้นหนึ่ง
พลทหาร
ชั้นสอง
พลทหาร
ชั้นสาม
อินทรธนู Taiwan-Marine-OR-9.svg Taiwan-Marine-OR-8.svg Taiwan-Marine-OR-7.svg Taiwan-Marine-OR-6.svg Taiwan-Marine-OR-5.svg Taiwan-Marine-OR-4.svg Taiwan-Marine-OR-3.svg Taiwan-Marine-OR-2.svg Taiwan-Marine-OR-1.svg
กองทัพอากาศสาธารณรัฐจีน
ชั้นยศ พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหาร
ชั้นหนึ่ง
พลทหาร
ชั้นสอง
พลทหาร
ชั้นสาม
อินทรธนู Taiwan-airforce-OR-9.svg Taiwan-airforce-OR-8.svg Taiwan-airforce-OR-7.svg Taiwan-airforce-OR-6.svg Taiwan-airforce-OR-5.svg Taiwan-airforce-OR-4.svg Taiwan-airforce-OR-3.svg Taiwan-airforce-OR-2.svg Taiwan-airforce-OR-1.svg

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. Republic of China Army (Since 1981)