ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

 
== ลักษณะ ==
[[ไฟล์:มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก.jpg|thumb|200px|มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]
[[ไฟล์:Knight Grand Cross (First Class) of the Order of the White Elephant.jpg|thumb|200px|ประถมาภรณ์ช้างเผือก]]
[[ไฟล์:Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant.jpg|thumb|200px|ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]]
[[ไฟล์:TH Knight's badge of the Order of the White Elephant.jpg|thumb|200px|ตราภูษนาภรณ์ สมัยรัชกาลที่ 5 (เทียบเท่าจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกในปัจจุบัน)]]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้มีทั้งหมด 8 ชั้น
 
 
ต่อมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ข้าราชการสตรีต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญแพรแถบในลักษณะเดียวกับบุรุษทุกประการ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/166/T_0001.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๒],ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒.</ref>
 
<gallery widths="120" heights="240" perrow="5">
[[ไฟล์:มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก.jpg|thumb|200px|สายสะพาย ดวงตรา และดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]
ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Knight Grand Cordon) - badge.jpg|ดวงตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ไฟล์:Bangkok wat ratchabopit 012.jpg|<small>สายสะพาย ดวงตรา และดารามหาวราภรณ์ (ประถมาภรณ์ช้างเผือก) แบบที่ใช้ก่อน พ.ศ. 2454 ภาพจากบานประตูลายมุกพระอุโบสถ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]</small>
[[ไฟล์:Knight Grand Cross (First Class) of the Order of the White Elephant.jpg|thumb|200px|สายสะพาย ดวงตรา และดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก]]
ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Knight Grand Cross) - badge (1).jpg|ดวงตราประถมาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Knight Grand Cross) - star.jpg|ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก
[[ไฟล์:Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant.jpg|thumb|200px|ดวงตราและดาราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]]
ไฟล์:Order of the White Elephant - 3rd Class (Commander) - badge.jpg|ดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและตริตาภรณ์ช้างเผือก
ไฟล์:TH Knight's badge of the Order of the White Elephant.jpg|ดวงตราภูษนาภรณ์ (จตุรถาภรณ์ช้างเผือก) แบบที่ใช้ก่อน พ.ศ. 2454
ไฟล์:Order of the White Elephant - 5th Class (Member) - male.jpg|ดวงตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
ไฟล์:Order of the White Elephant - 6th Class (Gold Medal) - female.jpg|เหรียญทองช้างเผือก สำหรับสตรี
ไฟล์:Order of the White Elephant - 7th Class (Silver Medal) - male.jpg|เหรียญเงินช้างเผือก
</gallery>
 
== การขอพระราชทาน ==
ผู้ใช้นิรนาม