เครื่องอิสริยาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องอิสริยาภรณ์ คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศของฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) และจากนั้นได้แพร่หลายไปยังประเทศที่มีราชวงศ์

เครื่องอิสริยาภรณ์จากประเทศที่มีกษัตริย์เรียกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เรียกว่า เครื่องอิสริยาภรณ์

ทวีปเอเชีย[แก้ไขต้นฉบับ]

อาเซียน[แก้ไขต้นฉบับ]

กัมพูชา[แก้ไขต้นฉบับ]

พม่า[แก้ไขต้นฉบับ]

ดูบทความหลักที่: เครื่องอิสริยาภรณ์พม่า

ลาว[แก้ไขต้นฉบับ]

บรูไน[แก้ไขต้นฉบับ]

มาเลเซีย[แก้ไขต้นฉบับ]

มาเลเซีย[แก้ไขต้นฉบับ]

เวียตนาม[แก้ไขต้นฉบับ]

ไทย[แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" มาเป็นคำว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี

เอเซียตะวันออก[แก้ไขต้นฉบับ]

เอเซียใต้[แก้ไขต้นฉบับ]

เอเซียตะวันตก[แก้ไขต้นฉบับ]

ทวีปยุโรป[แก้ไขต้นฉบับ]

สแกนดิเนเวียร์[แก้ไขต้นฉบับ]

เดนมาร์ก[แก้ไขต้นฉบับ]

นอร์เวย์[แก้ไขต้นฉบับ]

ฟินแลนด์[แก้ไขต้นฉบับ]

สวีเดน[แก้ไขต้นฉบับ]

ยุโรปตะวันออก[แก้ไขต้นฉบับ]

โปแลนด์[แก้ไขต้นฉบับ]

รัสเซีย-สหภาพโซเวียต[แก้ไขต้นฉบับ]

สหราชอาณาจักร[แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสหราชอาณาจักร เริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2460 โดยพระเจ้าจอร์จที่ 5 ซึ่งเครื่องราชย์นี้แบ่งเป็น 5 ระดับชั้น ได้แก่

ยุโรปตะวันตก[แก้ไขต้นฉบับ]

ฝรั่งเศส[แก้ไขต้นฉบับ]

เยอรมนี[แก้ไขต้นฉบับ]

ออสเตรีย-ฮังการี[แก้ไขต้นฉบับ]

ยุโรปใต้[แก้ไขต้นฉบับ]

เซอร์เบีย-ยูโกสลาเวีย[แก้ไขต้นฉบับ]

อิตาลี[แก้ไขต้นฉบับ]

แอลเบเนีย[แก้ไขต้นฉบับ]

ทวีปอเมริกา[แก้ไขต้นฉบับ]

โซนอเมริกาเหนือ[แก้ไขต้นฉบับ]

โซนอเมริกาใต้[แก้ไขต้นฉบับ]

โคลอมเบีย[แก้ไขต้นฉบับ]

บราซิล[แก้ไขต้นฉบับ]

ปารากวัย[แก้ไขต้นฉบับ]

เวเนซุเอลา[แก้ไขต้นฉบับ]

อุรุกวัย[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]