ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
==การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย==
คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่พ้นจากตำแหน่ง
 
==อ้างอิง==
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main11.htm ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย]
 
{{คณะรัฐมนตรี}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์