ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# นาย[[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# พันตรี [[รักษ์ ปันยารชุน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นายพลตำรวจตรี [[ละม้าย อุทยานานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
# พลอากาศโท [[เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[ประภาส จารุเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์