กฎหมู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กฎหมู่ (อังกฤษ: mob rule) หรือ มวลชนาธิปไตย[1][2] (อังกฤษ: mobocracy หรือ ochlocracy) หรือ ระบอบมวลชน เป็นหมายถึงสภาวะที่รัฐบาลตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝูงชนวุ่นวาย (mob) หรือของมวลชน ซึ่งยกพวกชุมนุมกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องหรือเพื่อข่มขู่รัฐบาล

มวลชนาธิปไตยถือเป็นเป็นประชาธิปไตย อย่างหนึ่ง แต่เสื่อมลงเพราะมีการฉวยโอกาสทางการเมืองจนกลายเป็นทุชนาธิปไตยโดยเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นการปกครองด้วยอารมณ์เหนือหลักการและเหตุผล ทำนองเดียวกับที่คณาธิปไตยเสื่อมลงเป็นอภิชนาธิปไตย เพราะการฉ้อราษฎร์บังหลวง และทำนองเดียวกับการที่ราชาธิปไตยเสื่อมลงเป็นทรราช เพราะกษัตริย์ขาดคุณธรรม

อ้างอิง[แก้]

  1. ยุทธพร อิสรชัย (2553). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. มวลชนาธิปไตย ประชาไท.
  2. จิตติมา อานสกุลเจริญ (2558). มหาวิทยาลัยนครพนม. ชนชั้นและยุคสมัยการเมืองการปกครองไทย

ดูเพิ่ม[แก้]