โรงเรียนช่องพรานวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
Chongphran logo.png
หมู่ที่ 2 บ้านช่องพราน ตำบล เตาปูน อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chongphranwittaya school
อักษรย่อ ช.พ. / C.P.
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ก่อตั้ง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520
รหัส 1070480377
อื่นๆ นักเรียน : ชั้น ม.1 - ม.6 โทรศัพท์ : 032 359 218 ผู้อำนวยการ : วรรณชัย รังษี
สี          ฟ้า เหลือง
เพลง มาร์ชช่องพรานวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนช่องพรานวิทยา (อังกฤษ: Chongphranwittaya School) อักษรย่อ : ช.พ / .C.P. เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งมาแล้ว 41 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 8 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตำบลเตาปูน โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 [1]

 • ปี พ.ศ. 2519 พระครูอุเทศธรรมคุณ (พระอธิการฟุ้ง ปริปุณโณ) เจ้าอาวาสวัดโคกทอง เจ้าคณะตำบลเตาปูน-เขาชะงุ้ม ดำริจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาทางฝั่งตะวันตกของอำเภอโพธาราม เพราะเยาวชนในเขตนี้ต้องเดินทางไกลและลำบากที่จะต้องไปเรียนในตัวอำเภอโพธาราม และอำเภอเมือง
 • 28 มีนาคม 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนช่องพรานวิทยา
 • มิถุนายน 2520 เปิดทำการสอนโดยมี นายสิงห์ มีสอน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ดินรวม 2 แปลง ดังนี้ แปลงแรก ที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา โฉนดที่ดิน 21616 เลขที่ 1071 หน้าสำรวจ 1980 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงที่ รบ.472 แปลงที่สอง ที่ธรณีสงฆ์วัดโคกทอง โฉนดที่ดิน 22877 เลขที่ 72 หน้าสำรวจ 71 ซึ่งทางวัดได้อนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือค่าอื่นใดเลยตามหนังสือวัดโคกทองที่ 37/2528 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2528 สมัยพระครูอุเทศธรรมคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกทอง นายสุวิทย์ มานิตกุล ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527
 • ปี 2527 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 2) นายระดม นิลศรี ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2530
 • ปีการศึกษา 2535 เปิดทำการสอนชั้น ม. 4
 • 4 พฤศจิกายน 2536 นายพร เชยจิตร ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 • 8 พฤศจิกายน 2537นายปฏิภาณ ทับประยูร ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 • ปีงบประมาณ 2538 ใช้เงินเหลือจ่ายจากการก่อนสร้างอาคารหอประชุม กั้นใต้อาคาร 216 เพื่อใช้ทำสำนักงานต่าง ๆ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง
 • ตุลาคม 2538 ปรับปรุงใต้อาคารหอนอนเป็นโรงอาหารนักเรียน
 • 15 มกราคม 2539 กรมสามัญศึกษาได้สั่งปรับปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 12 มกราคม 2538

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

เปิดสอนหลักสูตรสามัญชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอน 2 สาย คือ วิทย์ - คณิต และ ศิลป์ - ทั่วไป

อาคารและสถานที่[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนช่องพรานวิทยา มีอาคารเรียน 3 อาคาร คืออาคาร 1 มี 3 ชั้น อยู่ตรงบริเวณหลังเสาธง อาคาร 2 มี 2 ชั้นอยู่ด้านหลังถัดจากอาคาร 1 อาคาร 3 อยู่บริเวณท้ายโรงเรียนเป็นอาคารชั้นเดียว อาคารหอประชุม 1 เป็นอาคารบริเวณด้านข้างสนามบาสไว้จัดกิจกรรมหรือจัดประชุมในโอกาสต่างๆ อาคารโรงอาหารและห้องสมุด มี 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นห้องสมุดโรงเรียน และชั้นล่างเป็นโรงอาหาร มีห้องโรงเรียนธนาคารช่องพรานวิทยา บริเวณลานตัวหนอนติดกับอาคาร 1 มีห้องน้ำชาย 1 หลัง ห้องน้ำหญิง 2 หลัง บ้านพักครูอยู่ในบริเวณท้ายโรงเรียน ถัดจากอาคาร 3 โรงเรียนช่องพรานวิทยามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 35 ไร่

โรงเรียนช่องพรานวิทยาในอดีต

หน้าทางเข้าโรงเรียนช่องพรานวิทยาในปัจจุบัน
สนามหญ้าหน้าเสาธงบริเวณอาคาร 1
บริเวณสวนหน้าอาคาร 2
สนามบาส บริเวรข้างหอประชุม

กีฬาสี[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1070480377&page=history