ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Nan College, Uttaradit Rajabhat University
สถาปนาพ.ศ. 2526
คณบดีอาจารย์ภูดิท เรืองรอง
ที่อยู่
199 หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
ไทย ประเทศไทย
วารสารวารสารวิทยาลัยน่าน
เว็บไซต์www.nan.uru.ac.th

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อังกฤษ: Nan College, Uttaradit Rajabhat University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติวิทยาลัย

[แก้]

วิทยาลัยน่าน พัฒนามาจากศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์เปิดให้บริการในปีการศึกษา 2526 ณ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านได้ขยายสถานที่ให้บริการทางการศึกษาโดยเพิ่มห้องเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ด้วยเหตุผลของการเพิ่มสาขาในการให้บริการสืบเนื่องจากมีนักศึกษาสนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ช่วงเวลานั้นศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีสถานที่ดำเนินการอยู่ 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร และวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

และในปัจจุบันได้ย้านที่ทำการมาที่ บ้านทุ่งผง หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา และได้ยกฐานะศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่าน เป็น วิทยาลัยน่าน[1]

หลักสูตร

[แก้]
วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[2]
ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    • กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ
    • กลุ่มวิชาบริหารการพัฒนา

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการ

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "ข้อมูลประวัติวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-03. สืบค้นเมื่อ 2017-11-15.
  2. ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์