สามารถคอร์ปอเรชั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:SAMART)
ก่อตั้ง7 มีนาคม พ.ศ. 2532 (33 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35, 99/1 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี [1]
บุคลากรหลัก
นาย ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ประธานกรรมการ)
นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (ประธานกรรมการบริหาร)
นาย ประดัง ปรีชญางกูร (รองประธานกรรมการ)
นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์http://www.samartcorp.com

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SAMART) [2] บริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและร่วมในลักษณะ Holding Company โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และเป็นบริษัทร่วมทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการสัมปทานที่ประมูลได้ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศผ่านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ครบวงจรแบบบูรณาการให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน[3]

ประวัติ[แก้]

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2532 ภายใต้ชื่อเดิม คือ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานทางด้านออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม ต่อมาปี 2535 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด” และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536[3]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและร่วมในลักษณะ Holding Company โดยได้แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 สายดังนี้ สายธุรกิจ Mobile Multimedia สายธุรกิจ ICT Solutions & Services และสายธุรกิจ Technology Related Business[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 173,655,200 17.45%
2 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 141,567,660 14.22%
3 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 140,513,360 14.12%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,762,101 7.21%
5 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 19,199,900 1.93%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม