ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:แผนกช่วยเหลือ/กรุ 13

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำถาม กรกฎาคม 2564 – มีนาคม 2565

เพิ่มเติมในผลงานวิชาการ

เรียนผู้ดูแลระบบ

ผมพยายามที่จะเข้าไปแก้ไข และเพิ่มเติมผลงานวิชาการ โดยใส่ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แต่ไม่สามารถใส่ได้ เลยขอสอบถามครับว่าต้องทำอย่างไร โดยผลต้องการใส่ข้อมูลดังข้างล่างนี้

ข้อมูล

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ 1. Chuealee W, Foocharoen C, Mahakkanukrauh A, Suwannaroj S, Pongchaiyakul C, Ratanavadee Nanagara R. Prevalence and predictive factors of osteoporosis in Thai systemic sclerosis. Sci Rep 2021;11(1):9424. doi: 10.1038/s41598-021-88792-6. 2. Teeratakulpisarn N, Charoensri S, Theerakulpisut D, Pongchaiyakul C. FRAX score with and without bone mineral density: A comparison and factors affecting the discordance in osteoporosis treatment in Thais. Arch Osteoporos 2021;16(1):44. doi 10.1007/s11657-021-00911-y 3. Charoensri S, Sothornwit J, Trirattanapikul A, Pongchaiyakul C. Ketogenic diet-induced diabetic ketoacidosis in a young adult with unrecognized type 1 diabetes. Case Rep Endocrinol 2021 Article ID 6620832: 1-4. 4. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, Pitt B, Ruilope LM, Rossing P, Kolkhof P, Nowack C, Schloemer P, Joseph A, Filippatos G; FIDELIO-DKD Investigators. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020;383(23):2219-29. 5. Kritmetapak K, Kongpetch S, Chotmongkol W, Raruenrom Y, Sangkhamanon S, Pongchaiyakul C. Incidence of and risk factors for post-parathyroidectomy hungry bone syndrome in patients with secondary hyperparathyroidism. Ren Fail 2020;42(1):1118-26. 6. Kritmetapak K, Charoensri S, Pongchaiyakul C. Elevated serum uric acid is associated with rapid decline in kidney function: A 10-year follow-up study. Int J Gen Med 2020;13:945-53. 7. Wattanachanya L, Pongchaiyakul C. Prevalence and risk factors of morphometric vertebral fracture in apparently healthy osteopenic postmenopausal Thai women. Menopause 2020;28:12-7. doi: 10.1097/GME.0000000000001634. 8. Pongchaiyakul C, Charoensri S, Leerapun T, Wongsiri S, Sonpatanasilp T, Taechakraichana N. Prevalence of asymptomatic radiographic vertebral fracture in postmenopausal Thai women. Archives of Osteoporosis 2020;15(78). doi: 10.1007/s11657-020-00762-z. 9. Teawtrakul N, Chukanhom S, Charoensri S, Somboonporn C, Pongchaiyakul C. The trabecular bone score as a predictor for thalassemia induced osteoporotic fractures in Northeastern Thailand. Anemia 2020; 4634709. doi: 10.1155/2020/4634709. 10. Thaisiam P, Sothornwit J, Charoensri S, Pattanapairoj S, Pongchaiyakul C. Development and validation of new low-density lipoprotein cholesterol estimation tools based on a linear regression model and artificial neural network. J Med Assoc Thai 2020;103(4):1-7. 11. Pongchaiyakul C, Nanagara R, Songpatanasilp T, Unnanuntana A. Cost-effectiveness of denosumab for high-risk postmenopausal women with osteoporosis in Thailand. J Med Econ 2020;23(7):776-85. 12. Sothornwit J, Charoensri S, Pongchaiyakul C. Rapid onset of osteonecrosis of the jaw in an osteoporosis patient treated with denosumab: a case report. J Med Assoc Thai 2020;103(20):179-82. 13. Reungsang BW, Charoensri S, Pongchaiyakul C. Euglycemic diabetic ketoacidosis: from basics to clinical practice. J Med Assoc Thai 2020;103(2):183-90. 14. Sripanidkulchai K, Charoensri S, Sothornwit J, Boonsawat W, Pongchaiyakul C. The prevalence of vitamin D deficiency in adult Thai asthmatic patients: A study in a tertiary care setting. J Med Assoc Thai 2019;102(9):1016-20. 15. Kritmetapak K, Pongchaiyakul C. Parathyroid hormone measurement in chronic kidney disease: from basics to clinical implications. Int Journal Nephro 2019:5496710. doi: 10.1155/2019/5496710. 16. Chaidee A, Onsurathum S, Intuyod K, Haonon O, Pannangpetch P, Pongchaiyakul C, Pinlaor P, Pairojkul C, Welbat JU, Ittiprasert W, Cochran CJ, Mann VH, Brindley PJ, Pinlaor S. Opisthorchis viverrini infection augments the severity of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat/high-fructose diet-fed hamsters. Am J Trop Med Hyg 2019;101(5):1161-9. 17. Sothornwit J, Phunmanee A, Pongchaiyakul C. Atezolizumab-induced autoimmune diabetes in a patient with metastatic lung cancer. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:352. doi: 10.3389/fendo.2019.00352. 18. Kotruchin P, Hoshide S, Kanegae H, Pongchaiyakul C, Kario K. Disparities in the impact of overweight on hypertension among Asians: A Japanese and Thai population-based study. J Hum Hypertens 2019:33(20):123-30. 19. Ruilope LM, Agarwal R, Anker SD, Bakris GL, Filippatos G, Nowack C, FIGARO-DKD study investigators. Design and baseline characteristics of the Finerenone in reducing cardiovascular mortality and morbidity in diabetic kidney disease trial. Am J Nephrol 2019;50(5):345-56. 20. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, Pitt B, Ruilope LM, Nowack C, Kolkhof P, Ferreira AC, Schloemer P, Filippatos G; on behalf of the FIDELIO-DKD study investigators; FIDELIO-DKD study investigators. Design and Baseline Characteristics of the Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease Trial. Am J Nephrol. 2019;50(5):333-44. 21. Charoensri S , Kotruchin P , Khumyen A , Pongchaiyakul C. Comparison of body adiposity index and body mass index in defining obesity in rural Thais. J Med Assoc Thai 2018;101(7): 71-5. 22. Charoensri S , Kotruchin P , Wanothayaroj E , Pongchaiyakul C. Liver enzymes and metabolic risk factors including diabetes mellitus and dyslipidemia in the Thai adult population. J Med Assoc Thai 2018;101(7):107-12. 23. Kotruchin P, Mitsungnern T, Ruangsaisong R, Imoun S, Pongchaiyakul C. Hypertensive urgency treatment and outcomes in a Northeast Thai population: the results from the hypertension registry program. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2018 Sep;25(3):309-315. 24. Boonyavarakul A, Leelawattana R, Pongchaiyakul C, Burnapin S, Phanachet P, Pramyothin P. Effect of meal replacement therapy on metabolic outcomes in Thai patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Nutr Health 2018;24(4):261-8. 25. Damgengkajornwong P , Kotruchin P , Ianghong K , Pongchaiyakul C. The focused cardiac ultrasound skill of newly-graduated Thai doctors. J Med Assoc Thai 2018;101(7):113-8. 26. Kotruchin P, Pongchaiyakul C. Association between hypertension and hyperglycemic states among Northeastern Thais. J Med Assoc Thai 2018;101(7):119-24. 27. Kunupakan S , Mahakkanukrauh A , Foocharoen C , Suwannaroj S , Pongchaiyakul C , Nanagara R. The effect of 4 milligrams intravenous Zoledronic acid once yearly on bone mineral density and biochemical bone markers in systemic sclerosis patients with osteoporosis. J Med Assoc Thai 2018;101(7):125-30. 28. Watcharanon W, Kaewrudee S, Soontrapa S, Somboonporn W, Srisaenpang P, Panpanit L, Pongchaiyakul C. Effects of sunlight exposure and vitamin D supplementation on vitamin D levels in postmenopausal women in rural Thailand: A randomized controlled trial. Complememt Ther Med 2018;40:243-7. 29. Im-oun S, Kotruchin P, Thinsug P, Mitsungnern T, Techa-atik P, Pongchaiyakul C. Effect of Thai instrumental folk music on blood pressure: A randomized controlled trial in stage-2 hypertensive patients. Complement Ther Med 2018;39:43-8. 30. Charoensri S, Pongchaiyakul C. Bilateral atypical femoral fractures in macroprolactinoma with hypopituitarism: a case report. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 2018;15(3):345-7. 31. Chaidee A, Onsurathum S, Intuyod K, Pannangpetch P, Pongchaiyakul C, Pinlaor P, Pairojkul C, Ittiprasert W, Cochran CJ, Mann VH, Brindley PJ, Pinlaor S. Co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbates morbidity of the hepatobiliary tract disease. PLoS Negl Trop Dis 2018; 28;12(6):e0006611. 32. Kritmetapak K, Anutrakulchai S, Pongchaiyakul C, Puapairoj A. Clinical and pathological characteristics of non-diabetic renal disease in type 2 diabetes patients. Clin Kidney J 2018;11(3):342-347. 33. Kaweenuttayanon N, Phungoen P, Kotruchin P, Kamonwan Ianghong K, Chantawattanaruk S, Pongchaiyakul C. Defining the optimal age for basic life support and cardiac compression training in Thai Adolescents. J Med Assoc Thai 2017;100(9):967-71. 34. Songpatanasilp T, Sritara C, Kittisomprayoonkul W, Chaiumnuay S, Nimitphong H, Charatcharoenwitthaya N, Pongchaiyakul C, Namwongphrom S, Kitumnuaypong T, Srikam W, Dajpratham P, Kuptniratsaikul V, Jaisamrarn U, Tachatraisak K, Rojanasthien S, Damrongwanich P, Wajanavisit W, Pongprapai S, Ongphiphadhanakul B, Taechakraichana N. Thai Osteoporosis Foundation (TOPF) position statements on management of osteoporosis. Osteoporos Sarcopenia 2016;2(4):191-207. 35. Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, Waleekachonlert O, Ratanachotpanich T, Phimphilai M, Nguyen TV, Pongchaiyakul C. Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract 2015;109:521-32. 36. Limpawattana P, Kotruchin P, Pongchaiyakul C. Sarcopenia in Asia. Osteoporos Sarcopenia 2015;1(2):92-7. 37. Kotruchin P, Wanothayaroj E, Rattanachaiwong S, Pongchaiyakul C. Prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in adolescence and young adults in rural Thailand. Srinagarind Med J 2013;28(2):184-9. 38. Pongchaiyakul C, Kotruchin P. Lumbar spine and hip bone mineral density in Thai women using the osteosys dexxum T-bone densitometer. J Med Assoc Thai 2013;96(8):898-904. PubMed PMID: 23991594. 39. Pongchaiyakul C, Limpawattana P, Kotruchin P, Rajatanavin R. Prevalence of sarcopenia and associated factors among Thai population. J Bone Miner Metab. 2013;31(3):346-50. doi: 10.1007/s00774-013-0422-4. 40. Pongchaiyakul C, Leerapun T, Wongsiri S, Songpattanasilp T, Taechakraichana N. Value and validation of RCOST and TOPF clinical practice guideline for osteoporosis treatment. J Med Assoc Thai 2012;95(12):1528-35. PMID:23390783. 41. Tatsanavivat P, Thavornpitak Y, Pongchaiyakul C. Comparative effectiveness of three national healthcare schemes in Thailand: In-hospital medical expenses for diabetes and hypertension in 2010. J Med Assoc Thai 2012;95 (Suppl 7):S254-S261. 42. Intapan PM, Sanpool O, Thanchomnang T, Imtawil K, Pongchaiyakul C, Nawa Y, Maleewong W. Molecular Identification of a Case of Paragonimus pseudoheterotremus Infection in Thailand. Am J Trop Med Hyg. 2012;87(4)706-9. 43. Leeangkoonsathian E, Boonyanuruk P, Pongchaiyakul C, Panichkul S. Validate of clinical risk index for osteoporosis in Thai women at Phramongkutklao Hospital. J Med Assoc Thai 2012;95(4):487-92. 44. Pongchaiyakul C, Kotruchin P, Wanothayaroj E, Nguyen TV. An innovative prognostic model for predicting diabetes risk in Thai population. Diabetes Res Clin Pract 2011;94(2):193-8. 45. Bamrungsong T, Pongchaiyakul C. Bilateral atypical femoral fractures after long-term alendronate therapy: a case report. J Med Assoc Thai. 2010;93(5):620-4. 46. Pongchaiyakul C, Kosulwat V, Charoenkiatkul S, Chailurkit LO, Rojroongwasinkul N, Rajatanavin R. The association of dietary calcium, bone mineral density and biochemical bone turnover markers in rural Thai women. J Med Assoc Thai 2008;91(3):295-302. 47. Pongchaiyakul C, Songpattanasilp T, Taechakraichana N. Osteoporosis: overview in disease, epidemiology, treatment and health economy. J Med Assoc Thai 2008;91(4):581-94. 48. Pongchaiyakul C, Songpattanasilp T, Taechakraichana N. Burden of osteoporosis in Thailand. J Med Assoc Thai. 2008 Feb;91(2):261-7. Review. Erratum in: J Med Assoc Thai 2008;91(3):438. 49. Pongchaiyakul C, Charoenkiatkul S, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N, Rajatanavin R. Dietary calcium intake among rural Thais in Northeastern Thailand. J Med Assoc Thai 2008;91(2):153-8. 50. Pongchaiyakul C, Auraiwan K, Kotruchin P, Kularbkaew C. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws (ONJ): a report of two cases. J Med Assoc Thai 2007;90(11):2494-8. 51. Pongchaiyakul C, Panichkul S, Songpatanasilp T. Combined clinical risk indices with quantitative ultrasound calcaneus measurement for identifying osteoporosis in Thai postmenopausal women. J Med Assoc Thai 2007;90(10):2016-23. 52. Pongchaiyakul C, Wanothayaroj E. Performance of the Khon Kaen Osteoporosis Study (KKOS) score for identifying osteoporosis in men. J Med Assoc Thai 2007;90(8):1518-23. 53. Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Wanothayaroj E, Karusan N, Klungboonkrong V. Prevalence of metabolic syndrome and its relationship to weight in the Thai population. J Med Assoc Thai 2007;90(3):459-67. 54. Pongchaiyakul C, Panichkul S, Songpatanasilp T, Nguyen TV. A nomogram for predicting osteoporosis risk based on age, weight and quantitative ultrasound measurement. Osteoporos Int 2007;18(4):525-31. 55. Pongchaiyakul C, Hongsprabhas P, Pisprasert V, Pongchaiyakul C. Rural-urban difference in lipid levels and prevalence of dyslipidemia: a population-based study in Khon Kaen province, Thailand. J Med Assoc Thai 2006;89(11):1835-44. 56. Pongchaiyakul C, Pongchaiyakul C, Wanothayaroj E, Nguyen TV, Rajatanavin R. Association between waist circumference and percentage body fat among rural Thais. J Med Assoc Thai 2006;89(10):1592-600. 57. Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Foocharoen C, Rajatanavin R. Estimated volumetric bone mineral density in a rural Thai men and women: Khon Kaen Osteoporosis Study (KKOS). J Med Assoc Thai. 2005;88 Suppl 5:S46-52. 58. Pongchaiyakul C, Pongskul C, Ruengjui S, Sirivongs D. Bone mineral density among patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). J Med Assoc Thai 2005;88 Suppl 5:S40-5. 59. Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N, Charoenkiatkul S, Pongchaiyakul C, Sanchaisuriya P, Rajatanavin R. Defining obesity by body mass index in the Thai population: an epidemiologic study. Asia Pac J Clin Nutr 2006;15(3):293-9. 60. Kulkantrakorn K, Tiamkao S, Pongchaiyakul C, Pulkes T. Levodopa induced motor complications in Thai Parkinson's disease patients. J Med Assoc Thai 2006;89(5):632-7. 61. Tiamkao S, Amornsin O, Pongchaiyakul C, Asawavichienjinda T, Yaudnopakao P, Jitpimolmard S, Arunpongpaisal S, Phuttharak W, Aaauevitchayapat N, Vannaprasaht S, Tiamkao S, Phunikhom K, Chaiyakum A, Saengsuwan J, Saetang S. Seizure-related injuries in northeast Thailand. J Med Assoc Thai 2006;89(5):608-13. 62. Chetthakul T, Pongchaiyakul C, Tandhanand S. Improvement of diabetic care at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital (the study of Diabcare-Asia from 1997 to 2003). J Med Assoc Thai. 2006;89(1):56-62. 63. Pongchaiyakul C, Apinyanurag C, Soontrapa S, Soontrapa S, Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Rajatanavin R. Prevalence of osteoporosis in Thai men. J Med Assoc Thai. 2006;89(2):160-9. 64. Pongchaiyakul C, Pongchaiyakul C, Pratipanawatr T. Prevalence of dyslipidemia in rural Thai adults: an epidemiologic study in Khon Kaen province. J Med Assoc Thai 2005;88(8):1092-7. 65. Nguyen ND, Pongchaiyakul C, Center JR, Eisman JA, Nguyen TV. Identification of high-risk individuals for hip fracture: a 14-year prospective study. J Bone Miner Res 2005;20(11):1921-8. 66. Pongchaiyakul C, Nguyen ND, Eisman JA, Nguyen TV. Clinical risk indices, prediction of osteoporosis, and prevention of fractures: diagnostic consequences and costs. Osteoporos Int 2005;16(11):1444-50. 67. Pongchaiyakul C, Nguyen ND, Jones G, Center JR, Eisman JA, Nguyen TV. Asymptomatic vertebral deformity as a major risk factor for subsequent fractures and mortality: a long-term prospective study. J Bone Miner Res 2005;20(8):1349-55. 68. Pongchaiyakul C, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N, Charoenkiatkul S, Thepsuthammarat K, Laopaiboon M, Nguyen TV, Rajatanavin R. Prediction of percentage body fat in rural Thai population using simple anthropometric measurements. Obes Res 2005;13(4):729-38. 69. Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N, Charoenkiatkul S, Eisman JA, Rajatanavin R. Contribution of lean tissue mass to the urban-rural difference in bone mineral density. Osteoporos Int 2005;16(12):1761-8. 70. Nguyen ND, Pongchaiyakul C, Center JR, Eisman JA, Nguyen TV. Abdominal fat and hip fracture risk in the elderly: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study. BMC Musculoskelet Disord. 2005 Feb 23;6:11. 71. Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N, Charoenkiatkul S, Rajatanavin R. Effect of urbanization on bone mineral density: a Thai epidemiological study. BMC Musculoskelet Disord. 2005 Feb 4;6:5. 72. Pongchaiyakul C, Domrongkitchaiporn S, Stitchantrakul W, Chailurkit LO, Rajatanavin R. Incomplete renal tubular acidosis and bone mineral density: a population survey in an area of endemic renal tubular acidosis. Nephrol Dial Transplant 2004;19(12):3029-33. 73. Pongchaiyakul C, Nguyen ND, Pongchaiyakul C, Nguyen TV. Development and validation of a new clinical risk index for prediction of osteoporosis in Thai women. J Med Assoc Thai 2004;87(8):910-6. 74. Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N, Charoenkiatkul S, Eisman JA, Rajatanavin R. Effects of physical activity and dietary calcium intake on bone mineral density and osteoporosis risk in a rural Thai population. Osteoporos Int 2004;15(10):807-13. 75. Pongchaiyakul C, Rojroongwasinkul N, Chotmongkol R, Kosulwat V, Charoenkiatkul S, Rajatanavin R. Bone mineral density in rural Thai adults living in Khon Kaen province. J Med Assoc Thai 2002;85(2):235-44. 76. Soontrapa S, Soontrapa S, Pongchaiyakul C, Somboonporn C, Somboonporn W, Chailurkit LO. Prevalence of hypovitaminosis D in elderly women living in urban area of Khon Kaen province, Thailand. J Med Assoc Thai 2001;84 Suppl 2:S534-41. 77. Chailurkit LO, Pongchaiyakul C, Charoenkiatkul S, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N, Rajatanavin R. Different mechanism of bone loss in ageing women and men in Khon Kaen Province. J Med Assoc Thai 2001;84(8):1175-82. 78. Puavilai G, Kheesukapan P, Chanprasertyotin S, Chantraraprasert S, Suwanvilaikorn S, Nitiyanant W, Deerochochanawong C, Benjasuratwong Y, Munsakul N, Pongchaiyakul C, Kespechara K, Montreewasuwat N. Random capillary plasma glucose measurement in the screening of diabetes mellitus in high-risk subjects in Thailand.: Diabetes Res Clin Pract 2001;51(2):125-31. 79. Pongchaiyakul C, Pongchaiyakul C, Pratipanawatr T. Risk factors and Treatment Options for Osteoporosis : Internal Medicine Journal of Thailand 2004; 20(2):140-9. 80. Pongchaiyakul C, Pongchaiyakul C, Pratipanawatr T. Updated Treatment for Osteoporosis. Srinagarind Medical Journal 2004;19(2):79-94. 81. Phuttharak W, Srinakarin J, Chamadol N, Pongchaiyakul C, Mitrchai J. CT Features of Adrenal masses in Srinagarind hospital.: The Asian Journal of Radiology 2002; 8(2):105-116. 82. Komanasin N, Pongchaiyakul C, Patipanwat T, Theerajetkul Y, Paisal Mongkolwongroj P. Protein C antigenic levels and activity in diabetic patients with retinopathy. J Med Tech Assoc Thai 2004; 32(3) 83. Pongchaiyakul C, Pratipanawat T, Sanchaisuriya P. Prevalence of Diabetes Mellitus in High risk group in Sinagarind Hospital. Srinagarind Med J 1997(12): 75 84. Pongchaiyakul C, Pratipanawat T, Asavapurekorn S. Case Report : Acute Visual loss cause by Iodine Toxicity. Srinagarind Med J 1997(12):74

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Pchatl (พูดคุยหน้าที่เขียน) 16:40, 7 กรกฎาคม 2564‎

@Pchatl:
 1. สาเหตุที่คุณเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในบทความไม่ได้เนื่องจากมีชื่อผู้ใช้และอีเมลอยู่ในเนื้อหาครับ โดยทั่วไปจะไม่ทำการใส่ข้อมูลดังกล่าวและตัวกรองการแก้ไขของวิกิพีเดียจะขัดขวางเพื่อป้องกันการก่อกวน (และอาจรวมถึงการแก้ไขโดยเจตนาดีของผู้อื่น) สามารถดูปูมตัวกรองของคุณได้ที่นี้ครับ
 2. (ขออนุญาตถามกลับ) คุณเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลในบทความฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุลถูกต้องไหมครับ
--Geonuch (คุย) 08:13, 8 กรกฎาคม 2564 (+07)
@Pchatl และ Masanee: ถ้าคุณใช้ไอพีเพื่อหลีกเลี่ยงตัวกรองในการแก้ไข โปรดอย่ากระทำเช่นนั้น เพราะการกระทำดังกล่าวจะส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจในชุมชนวิกิพีเดียครับ --Geonuch (คุย) 20:34, 8 กรกฎาคม 2564 (+07)

พิจารณาบทความ ฉบับร่าง:วรยศ ศุขสายชล เป็น วรยศ ศุขสายชล

เนื่องจากผมได้ร่วมกับผู้เขียนหลัก Weerasil ปรับปรุง ฉบับร่าง:วรยศ ศุขสายชล ตามนโยบายของวิกิพีเดีย (ดนตรี) เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำบทความฉบับร่างเข้าสู่การพิจารณา เพื่อ 1) ปลดล็อคการป้องกันบทความ และ 2) ย้ายบทความมายังบทความในเนมสเปซหลัก 3) ลบบทความฉบับร่าง ในกรณีผ่านเกณฑ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ Thaivoice (คุย) 12:08, 8 กรกฎาคม 2564 (+07)

ต้องขออภัยที่ผมยังไม่สะดวกพิจารณาฉบับร่างในขณะนี้ แต่เชื่อว่าจะมีผู้อื่นหรือถ้าผมสะดวกเมื่อไรจะดำเนินการให้ครับ แต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องแจ้งให้คุณทราบคือแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ได้มีขอบข่ายในการพิจารณาฉบับร่างครับ โปรดดูรายละเอียดที่ส่วนหัวของแจ้งผู้ดูแลระบบและภาระงานผู้ดูแลระบบเพื่อให้แจ้งเรื่องถูกต้องในครั้งต่อไปครับ --Geonuch (คุย) 12:22, 8 กรกฎาคม 2564 (+07)
ขอบคุณครับ ยังไงเดี๋ยวจะดูลิงค์ที่ส่งมาให้ครับ ~~~~ Thaivoice (คุย) 13:01, 8 กรกฎาคม 2564 (+07)
@Geonuch ยังไม่มีทีมวิกิพีเดียมาตรวจสอบบทความฉบับร่างครับ ขอรบกวนพิจารณาเรื่องหรือส่งต่อเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ~~~~ Thaivoice (คุย) 03:54, 22 กรกฎาคม 2564 (+07)
@Thaivoice: ผมกำลังดูให้คราว ๆ ครับ แต่โปรดเข้าใจว่าตอนนี้อาสาสมัครในวิกิพีเดียจำนวนน้อย การตรวจตราฉบับร่างอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง อีกทั้งผมอาจไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องชีวประวัตินักดนตรีนัก อาจให้ได้แค่คำแนะนำหลัก ๆ เบื้องต้นสำหรับชีวประวัติทั่วไปเท่านั้นครับ --Geonuch (คุย) 10:28, 24 กรกฎาคม 2564 (+07)

คู่มือการเขียนเฉพาะเรื่องชีวประวัติ

ย้ายจาก วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/คู่มือการเขียนเฉพาะเรื่องชีวประวัติ: Geonuch (คุย) 18:52, 16 กรกฎาคม 2564 (+07)

สวัสดีครับ คิดว่าควรจะสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นคู่มือการเขียนในบทความว่าด้วยชีวประวัติโดยเฉพาะหรือไม่ครับ เพราะจะได้เป็นประโยชน์และเข้าใจบทความเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชื่อและนามสกุลครับ ในปัจจุบัน ผมเห็นบทความชีวประวัติจำนวนมากที่ใช้นามสกุลหลังจะการกล่าวถึงครั้งแรก อาทิเช่นบทความ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ ไอแซก นิวตัน ในคู่มือการเขียนว่าด้วยชีวประวัติในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษยังมีแนวปฏิบัติอีกมาก คิดว่าควรจะมาใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทยไหมครับ Ethan2345678 (คุย) 12:16, 16 กรกฎาคม 2564 (+07)

@Ethan2345678:
 1. ทุกคนสามารถร่างแนวปฏิบัติแล้วขอความเห็นต่อชุมชนในหน้าอภิปรายหรือสภากาแฟเพื่อรับรองได้ ส่วนใครจะเป็นผู้ร่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคนครับ
 2. ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมครับ หลาย ๆ ที่ก็กล่าวชื่อจริงก่อนเหมือนไทย ให้ดูความเหมาะสมเพื่อนำมาปรับใช้ครับ ตัวอย่างเช่น บทความประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าเขียนเป็น "หลังจันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียงสามวัน คสช. อนุมัติโครงการและงบประมาณรวมกว่า 1 แสนล้านบาท" คุณคิดว่าผู้อ่านจะรู้สึกยังไงครับ
 3. สิ่งที่คุณตั้งเรื่องในสภากาแฟคือการสอบถามทั่วไป ไม่ใช่การเสนอแนวปฏิบัติใหม่ ผมจึงย้ายมาที่นี้แทนและหวังว่าในครั้งต่อไปคุณจะเลือกใช้หน้าให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ครับ
--Geonuch (คุย) 19:02, 16 กรกฎาคม 2564 (+07)
 1. @Geonuch: ถ้าหากคุณสงสัย คู่มือดังกล่าวก็มีการเรียกชื่อเฉพาะวัฒนธรรม (เช่น คนไทยเรียกด้วยชื่อต้นหลังจากกล่าวถึงครั้งแรก คนอินโดนีเซียไม่มีนามสกุล ฯลฯ) ดังนั้น ถ้าเป็นคนไทยก็ใช้ชื่อต้นเรียกหลังจากการกล่าวถึงครั้งแรกอยู่แล้วครับ ที่เปิดอภิปรายในสภากาแฟนี้เพื่อระงับข้อพิพาทในหน้าส่วนใหญ่ ถ้าอยากจะให้ดีนะครับ ก็ให้อ่านคู่มือนี้ทั้งหน้าครับ และค่อยมาตอบเพิ่ม และ ผมคิดน่าจะดีถ้าให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าร่วมอภิปรายนี้ครับ--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Ethan2345678 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 19:19, 16 กรกฎาคม 2564‎
@Ethan2345678: ลองดูข้อความแรกที่คุณพิมพ์มานะครับ ไม่มีส่วนไหนบอกนะครับว่าคุณต้องการระงับข้อพิพาท ใจความหลักมีแค่การสอบถามว่าควระสร้างแนวปฏิบัติขึ้นมาหรือไม่ ถ้าอยากจะให้ดีนะครับ ก็ให้อ่าน วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท และ วิกิพีเดีย:ความเห็นพ้อง ทั้งหน้าครับ และค่อยมาตอบเพิ่ม และ ผมคิดน่าจะดีถ้าให้ผู้ตั้งคำถามทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวก่อน ถ้ามีข้อสงสัยอะไรค่อยถามเพิ่มครับ --Geonuch (คุย) 19:28, 16 กรกฎาคม 2564 (+07)
@Geonuch: ยอมรับว่าเป็นคนให้คุณ Ethan มาถามในสภากาแฟเองครับ เพราะอาศัยว่าเป็นการขอความเห็นจากชุมชนว่าจะให้มีแนวปฏิบัตินี้ดีไหม (มาจาก en:Wikipedia:Village pump (proposals)) ในขณะที่แผนกช่วยเหลือจะเป็นการถามว่าแต่ละอย่างใช้งานอย่างไร หรือแก้ไขอย่างไรนั่นเองครับ -- Just Sayori OK? (have a chat) 19:39, 16 กรกฎาคม 2564 (+07)
@Just Sayori: ขอบคุณที่ชี้แจงมาครับ แต่ผมว่าควรที่จะร่างแนวปฏิบัติมาก่อนที่จะขอความเห็นหรือไม่ก็ควรระบุปัญหาและข้อเสนอในการแก้ไขให้ชัดเจนกว่าที่ทางผู้ใช้ได้ตั้งเรื่องมาครับ และโดยส่วนตัวเชื่อว่าทางชุมชนส่วนใหญ่ยินดีที่จะสนับสนุนแนวปฏิบัติ หากเป็นการสอบถามก่อนแล้วไม่มีใครเขียนการอภิปรายก็จะร้าง หรือหากมีการเสนอร่างมาทีหลัง (อาจเว้นระยะนานมาก) ก็ต้องเปิดอภิปรายใหม่ทำให้สิ้นเปลืองครับ --Geonuch (คุย) 19:50, 16 กรกฎาคม 2564 (+07)
 สำเร็จ รับทราบครับ -- Just Sayori OK? (have a chat) 19:57, 16 กรกฎาคม 2564 (+07)
อันนี้ผมขอชี้แจงในมุมมองของผมนะครับ อาจจะเป็นไปตามผู้ใช้ท่านอื่นชี้แจงบ้าง ไม่ตรงบ้าง กรุณาใช้วิจารณญาณครับ @Ethan2345678:
 • สภากาแฟในความคิดผม คือขอโหวตความเห็นร่วมของแต่ละผู้ใช้ที่ว่าง และอาจมีการเพิ่มข้อเสนอเพิ่มเติมครับ
  • และเช่นเดียวกัน ในมุมมองของผม ข้อความที่คุณนำมาใส่ในสภากาแฟ ผมคิดว่าไม่ตำเป็นต้องมีการโหวตฯ เพราะผมตีความข้อความของคุณได้ว่า "คุณถามว่าควรสร้างไหม" ซึ่งแน่นอนว่าฟังดูเหมือนมันจะเอาไปโหวต แต่เอาเข้าจริงบางผู้ใช้ก็มองว่ามันเป็นแค่คำถามไม่ใช่การเสนอปกติ ก็เพราะว่าคุณไม่ได้บอกว่า "คู่มือ" ร่างอะไรไว้บ้าง เหมือนเป็นแค่การดักถามก่อนสร้างคู่มือเฉย ๆ คือผมจะบอกว่าอะไรที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจนพร้อมรับการโหวตและข้อเสนอ ผมแนะนำอย่าเพิ่งใส่ในสภากาแฟครับ ซึ่งมันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอยูดี
   • สรุปความคิดของผม: คือคุณร่างคู่มือได้เลย แต่ควรสร้างในหน้าย่อยผู้ใช้ของคุณเพื่อไม่ให้รบกวนโครงการ ร่างเสร็จค่อยนำมาเสนอในสภากาแฟครับ ส่วนคำถามของคุณผมคิดว่าถามในหน้านี้เหมาะสมกว่าครับ
 • ที่คุณบอกว่าเกิดข้อพิพาทใหญ่ ยกตัวอย่างพอชัดเจนบ้าง ได้ไหมครับ เพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาปกติ (ผู้ใช้อื่นตอบแทนได้ หากจำเป็น)
--NP-chaonay (คุย) 08:24, 17 กรกฎาคม 2564 (+07)

การแก้หน้าผู้ใช้ของคนอื่น

ย้ายจาก วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การแก้หน้าผู้ใช้ของคนอื่น: Geonuch (คุย) 11:22, 27 กรกฎาคม 2564 (+07)

ภายในวิกิพีเดียทำไมคนอื่นแก้หน้าผู้ใช้ผมได้ มีคนเข้ามาก่อกวนหน้าผู้ใช้ของผมทำให้ลิงค์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ รูปภาพถูกย้าย และเกิดการแก้ไขซ้อนกันในหน้าผู้ใช้ของผมครับ แก้ไขด่วน ขอให้มีแค่เจ้าของไอดีที่แก้ได้ คนอืื่นแก้ไม่ได้ ดูโค้ดได้--Donkasem (คุย) 09:40, 27 กรกฎาคม 2564 (+07)

@Donkasem:
 1. โปรดดูรายละเอียดในแนวปฏิบัติที่ วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้#ความเป็นเจ้าของและการแก้ไขหน้าผู้ใช้
 2. จากประวัติหน้าไม่มีผู้อื่นมาแก้ไขหน้าผู้ใช้ของคุณนอกจากตัวคุณเองครับ
 3. ถ้าคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไป โปรดสอบถามในหน้านี้ สภากาแฟมีไว้สำหรับสร้างข้อเสนอหรือขอความเห็นในการอภิปรายที่ไม่มีหน้ารองรับครับ--Geonuch (คุย) 11:22, 27 กรกฎาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ เอริก ก็องโตนา โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (19:01, 28 กรกฎาคม 2564)

ช่วยเพิ่มภาพให้หน่อยครับ --ManUcantona (คุย) 19:01, 28 กรกฎาคม 2564 (+07)

 • @ManUcantona: สวัสดีครับผู้ใช้ให่ม่ การถามในหน้าต่างช่วยเหลือ จะเป็นการถามคำถามลงในหน้านี้ที่ชื่อว่า "แผนกช่วยเหลือ" ครับ และคำถามที่ใช่ในการถามไม่ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การขอให้ผู้ใช้หรือสมาชิกนิรนามเขียน/แก้ไข/ลบ นะครับ ส่วนการปรึกษาวิธีการใช้งาน ความสงสัย หรือปัญหาที่พบ จะคนละส่วนกับที่บอกไปก่อนหน้าครับ ยกตัวอย่างเช่น
   ไม่สำเร็จ ขอผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ตรวจสอบหน้าหน่อยครับ ผมได้เพิ่มแหล่งอ้างอืงและลบข้อมูลที่ไม่เป็นกลางแล้ว (เป็นประโยคร้องขอ)
   สำเร็จ บทความฉบับร่าง ถ้าทำเสร็จแล้วจะตรวจสอบอย่างไรครับ ใครตรวจสอบ หรือหากมีหน้ากฏปฎิบัติที่เกี่ยวข้องก็ลองยืนมาให้ผมศึกษาก็ได้ครับ (เป็นประโยคคำุถาม)
 • หากคุณประสงค์จะเพิ่มภาพเอง ก็ลองอ่านหน้าที่ระบุข้างล่างนะครับ ถ้าเป็นภาพที่มีอยู่ในคลังของโครงการหรือ Wikimedia Commons แล้วก็ตามข้อ 1/2/4 หากยังไม่มีลองอ่านข้อ 3 ประกอบข้อที่เหลือครับ
  1. วิกิพีเดีย:ภาพ: เป็นหน้าเริ่มต้น สำหรับอธิบายอย่างพอสังเคป/โดยร่วมเกี่ยวกับระหว่างภาพและวิกิพีเดีย โดยจะมีลิงก์ที่เกี่ยวกับกับภาพ เช่น แนวปฏิบัติการใช้ภาพ วิธีการอัปโหลดภาพ
  2. วิธีใช้:ภาพ: เป็นหน้าวิธีใช้ของวิกิพีเดีย ที่เกี่ยวกับภาพอย่างเจาะจง แต่คาดว่ามักจะเน้นถึงการใส่ภาพลงในหน้าของวิกิพีเดีย หน้านี้จะบอกมากรายละเอียด ซึ่งบางส่วนไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณก็ได้ครับ
  3. วิธีใช้:การอัปโหลดภาพ: เป็นหน้าบอกวิธีการอัปโหลดภาพลงในโครงการ แต่จะสังเกตว่าจะมีป้ายบอกว่าภาพแบบใดที่ต้องอัปโหลดที่ Wikimedia Commons แทน
  4. วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ: เป็นหน้าบอกนโยบายถึงการใช้ภาพในบทความ บอกว่าผู้ใช้ต้องใช้ภาพลงในบทความอย่างไร ตอนไหนควรใช้ไม่ใช้ ส่วนไหนของบทความของใช้ไม่ใช้ และภาพไหนใช้ได้ไม่ได้
 • แนะนำเสริมครับ ทั้งนี้หากจะทำ list/todo สาธารณะ แล้วระบุว่าอยากให้ทำอะไรเพื่อช่วยในการแก้ไขร่วมกันในชุมชนย่อมทำได้ครับ ทั้งนี้จากประสบการณ์ในชุมชนของผม ยังไม่มีหน้าใดในเว็บโครงการฯนี้ที่ออกแบบมาเพื่อการทำสิ่งนั้นนั้นอย่างเจาะจงครับ แม้ว่าหน้าผู้ใช้จะอนุญาตแปะ Todo/List ทำนองดังกล่าวได้ แต่ผู้ใช้หลายท่านคงไม่มาสังเกตหน้าผู้ใช้ของใครโดยเจาะจงครับ
  ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมได้ทำ todo สาธารณะถึงสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ในวิกิพีเดียครับ ดูได้ที่หน้าผู้ใช้ของผมได้เลย
--NP-chaonay (คุย) 10:04, 6 สิงหาคม 2564 (+07)

รบกวนรีวิวบทความฉบับร่างก่อนเผยแพร่

ต้องการเผยแพร่ ฉบับร่าง:โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แต่ไม่แน่ใจว่าขัดเกลาบทความให้เป็นลักษณะสารานุกรมครบถ้วนหรือไม่ ต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยรีวิวได้มั้ยคะ? เกรงว่าเผยแพร่ไปแล้วจะโดนล็อค/แบนผู้ใช้ค่ะ --Nutthoney (คุย) 12:11, 29 กรกฎาคม 2564 (+07)Nutthoney

ผมแก้ไขตรงที่ผิดให้แล้วครับ ตอนนี้เผยแพร่เป็นบทความในเนมสเปซหลักแล้วครับ ขอบคุณมากครับ ปล ขออภัยที่ใช้เวลานานนะครับ ผมพึ่งเห็นเหมือนกัน ;-; -- Chainwit. [ พูดคุย ] 23:24, 5 สิงหาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ รายชื่อคณะสำนักวิชาและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในประเทศไทย โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (21:20, 5 สิงหาคม 2564)

อยากเพิ่มเนื้อหาของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยให้ ลิงค์ไฟล์ได้เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นข้างบน ต้องทำอย่างไร --Kritsana2522 (คุย) 21:20, 5 สิงหาคม 2564 (+07)

ดูที่ วิธีใช้:ภาพ --Horus (พูดคุย) 14:33, 6 สิงหาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ คุยกับผู้ใช้:Sanchez Pumpoka โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (02:09, 15 สิงหาคม 2564)

วีดีโอลงยังไงครับ

Otto2007 (คุย) 10:30, 18 สิงหาคม 2564 (+07)Otto2007

ถ้าคุณหมายถึงการอัปโหลดวิดีโอขึ้นบนโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย สามารถอัปโหลดที่วิกิมีเดียคอมมอนส์ ภายใต้ข้อกำหนด (ดังนี้) หากคุณหมายถึงการใส่วิดีโอในบทความบนวิกิพีเดีย ให้ใช้โค้ด [[ไฟล์:abc.xyz|thumb|caption]] โดย abc.xyz คือชื่อและสกุลของไฟล์วิดีโอดังกล่าว (ซึ่งนำมาจากที่อัปโหลดบนโครงการวิกิมีเดียคอมมอนน์) และ caption คือคำอธิบายใต้วิดีโอ -- Chainwit. [ พูดคุย ] 17:05, 18 สิงหาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ อำเภอยางสีสุราช โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (05:07, 21 สิงหาคม 2564)

แก้ไขข้อมูล --ลูกชายใหญ่ (คุย) 05:07, 21 สิงหาคม 2564 (+07)

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยอิสระโดยกดที่ปุ่ม "แก้ไข" ด้านขวาบนของบทความครับผม หรือสำหรับการแก้ไขหน้าที่ระบุมา สามารถไปที่ ลิงค์นี้ ได้เลยครับ -- Chainwit. [ พูดคุย ] 01:20, 29 สิงหาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ พูดคุย:หน้าหลัก โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (15:32, 21 สิงหาคม 2564)

ทำไมวิกิพีเดียถึงห้มผู้ใช้ใหม่เขียนครับ --ชยพล ร้อยบาง (คุย) 15:32, 21 สิงหาคม 2564 (+07)

เป็นไปตามข้อตกลงร่วมในการอภิปรายร่วมกันของชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยเมื่อปีที่แล้วครับ คุณสามารถอ่านการอภิปรายนั้นได้ ที่ลิงค์นี้ ครับ -- Chainwit. [ พูดคุย ] 01:23, 29 สิงหาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ คุยกับผู้ใช้:BKei1234 โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (10:49, 24 สิงหาคม 2564)

รหัสผ่านดูตรงไหนครับ --BKei1234 (คุย) 10:49, 24 สิงหาคม 2564 (+07)

@BKei1234: หากลืมรหัสผ่านบัญชีวิกิมีเดียของตนเองในการเข้าถึงวิกิพีเดีย ลองใช้ลิงก์ลืมรหัสผ่านได้ครับ หากแก้ไขรหัสผ่านไม่สำเร็จให้สมัครบัญชีใหม่ครับ โดยทั้งนี้ให้พึงทราบในนโยบายการใช้บัญชีหลายบัญชีนะครับ (WP:หุ่นเชิด) หากไม่จำเป็นแนะนำให้ใช้บัญชีใหม่แทนบัญชีเก่าโดยเลี่ยงการใช่บัญชีเก่าครับ (ในกรณีที่บัญชีเก่าเข้าถึงไม่ได้อีกต่อไป คิดว่าไม่จำเป็นต้องกังวลครับ) --NP-chaonay (คุย) 17:06, 24 สิงหาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ คุยกับผู้ใช้:Geonuch โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (22:46, 28 สิงหาคม 2564)

สวัสดีค่ะ พอดีจะสอบถามเรื่องล็อคหน้าหัวข้อวิจารย์เนื่องจากมีผู้ก่อกวนค่ะ ใส่ข้อความอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเจ้าของวิกิพีเดียนั้น เราอยากลบข้อวิจารย์ออกแล้วล็อคหน้าหัวข้อวิจารย์ไม่ให้ทุกคนเข้าไปเพิ่มได้ เพราะมันสร้างความเสียหาย และทำให้คนเข้าใจศิลปินผิดค่ะ --MMNN11 (คุย) 22:46, 28 สิงหาคม 2564 (+07)

@MMNN11: สวัสดีครับ อยากขอรบกวนระบุหน้าบทความที่คุณกล่าวถึงได้ไหมครับ ทางอาสาสมัครของวิกิพีเดียจะได้พิจารณาล็อกหน้าได้ถูกครับ อย่างไรก็ตาม โปรดพึงระลึกไว้เสมอว่า วิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ หากข้อมูลใดปรากฏแหล่งอ้างอิงที่หน้าเชื่อถือประกอบท้าย โดยทั่วไปจะไม่มีเหตุผลให้ข้อมูลนั้นถูกนำออกจากวิกิพีเดียได้ครับ (ซึ่งนั่นรวมถึงข้อมูลที่อาจถูกมองว่า "สร้างความเสื่อมเสีย" หรือ "วิจารณ์" บุคคลด้วย) หากสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ครับ ขอบคุณมาดครับ --Chainwit. [ พูดคุย ] 01:19, 29 สิงหาคม 2564 (+07)

สวัสดีค่ะ แนบลิ้งค่ะ https://th.m.wikipedia.org/wiki/ศุภศิษฏ์_จงชีวีวัฒน์ อยากให้ลบตรงหัวข้อวิจารย์และล็อคหัวข้อนี้ไม่ให้คนเข้ามาก่อกวนอีกค่ะ

 ไม่สำเร็จ ไปแจ้งให้ TNN กับ The Standard ลบเนื้อหาลงจากเว็บก่อนสิครับ ไม่ใช่อะไร ๆ ไม่ใช่ว่าเว็บพวกนั้นยังมีอยู่แล้วมากล่าวหาว่าวิกิพีเดียใส่ความ --Horus (พูดคุย) 21:07, 30 สิงหาคม 2564 (+07)
@MMNN11:  ไม่สำเร็จ อธิบายเพิ่มเติมนะครับ คือวิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ ครับ และเนื้อที่ยกมานั้นมีอ้างอิงท้ายประโยคจากแหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือแล้ว จึงไม่มีเหตุผลใดมา justify การนำข้อมูลส่วนนั้นออกได้ ขอบคุณมากครับ --Chainwit. [ พูดคุย ] 22:11, 30 สิงหาคม 2564 (+07)

กาโรลุส ลินเนียส

สวัสดีครับ ตกลง คาร์ล ลินเนียส ควรใช้ชื่อภาษาสวีเดน ตามถิ่นกำเนิด หรือภาษาละติน หรือภาษาอังกฤษครับ (กาโรลุส ลินเนียส ประวัติคือผลงานหนังสือการตั้งชื่อทวินามภาษาละติน โดยเฉพาะ ระบบธรรมชาติ (Systema Naturae) ตีพิมพ์เป็นภาษาละติน เลยใช้ชื่อเป็นละติน กาโรลุส ลินแนอุส Caroli Linnaei, Carolus Linnaeus) ถ้าชื่อบทความตั้งตามถิ่นกำเนิดใช้ "Carl von Linné" (คาร์ล ฟ็อน ลินเน) หรือไม่ แต่ตามความนิยมในภาษาไทยแม้เขียนไม่ถูกทับศัพท์ละติน คือ คาโรลัส ลินเนียส (ข้อยกเว้นของการทับศัพท์ เช่นประกาศมติฯ) อีกประการหน้าที่ลิ้งค์มา ต้องแก้อีกหลายหน้าครับ--NixSyt (คุย) 11:06, 2 กันยายน 2564 (+07)

ขอรบกวนปิงคุณ @Potapt: นะครับ คิดเห็นอย่างไรบ้างครับ -- Chainwit. [ พูดคุย ] 14:32, 6 กันยายน 2564 (+07)
ในกรณีนี้ผมคิดว่าควรทับศัพท์ตามภาษาอังกฤษ Carl Linnaeus หรือไม่ก็ภาษาสวีเดน Carl von Linné ส่วนภาษาละติน ถึงแม้เจ้าของชื่อจะใช้ภาษานี้ด้วย แต่เจ้าตัวไม่ได้เกิดในสมัยโรมัน และเท่าที่ผมเห็นไม่มีระบุไว้ว่าโดยปกติเจ้าตัวออกเสียงภาษาละตินตามสำเนียงคลาสสิก สำเนียงคริสตจักร หรือสำเนียงสวีเดน หากไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้ ก็คงไม่สามารถถอดเสียงให้สอดคล้องกันได้ --Potapt (คุย) 19:11, 6 กันยายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ วิธีใช้:สอนตารางด้วยมาร์กอัปวิกิ/2 โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (10:46, 4 กันยายน 2564)

พอดีผมจะเพิ่มข้อมูลให้ส.ส.ท่านหนึ่งที่ผมทำงานให้ แล้วมันติดตรงที่วิกิไม่อณุญาติให้อัพรูป แถมยังไม่ยอมให้ publish อีกด้วย พอจะยินยอมให้แอคเค้าผมแก้ไข เพิ่มข้อมูลได้ไหมครับ ผมทำแค่เพจของส.ส.วรรณวรี เท่านั้น --TonyRanosuarus (คุย) 10:47, 4 กันยายน 2564 (+07)

 1. กรณีภาพรบกวนศึกษาเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย:ภาพ
 2. วิกิพีเดียไม่ยอมรับการแก้ไขที่ผู้แก้ไขมีความสัมพันธ์หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลในบทความ รบกวนศึกษานโยบาย WP:COI
ขอบคุณครับ -- Chainwit. [ พูดคุย ] 14:19, 6 กันยายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ พูดคุย:สิ่งแวดล้อม โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (13:40, 6 กันยายน 2564)

พูดคุย.สิ่งแวดล้อม ขอทราบชื่อผู้เขียนบทความสิ่งแวดล้อมหน่อยค่ะ --Ruangkao (คุย) 13:40, 6 กันยายน 2564 (+07)

วิกิพีเดียไม่มีผู้เขียนบทความเป็นชื่อบุคคล หากต้องการอ้างอิงวิกิพีเดีย โปรดศึกษาที่ วิกิพีเดีย:การอ้างอิงถึงวิกิพีเดีย ขอบคุณครับ -- Chainwit. [ พูดคุย ] 14:20, 6 กันยายน 2564 (+07)

@Ruangkao: บทความไม่มีผู้เขียนที่แน่นอนหรือเป็นผู้เขียนมาจากการกำหนดก่อนล่วงหน้า ในแต่ละบทความผู้เขียนบทความจะเป็นใครก็ได้หรือไอพี (ไอพีจะเป็นในบางกรณี เท่าที่สังเกตมา) สามารถสังเกตได้ว่าใครแก้ไขอะไรบ้างในหน้าบทความแต่ละหน้าโดยการกดปุ่ม "ประวัติ" ในส่วนบนของหน้าบทความครับ ทั้งนี้ชื่อผู้เขียนสามารถเป็นได้ทั้งชื่อระบุตัวตนได้จริงและชื่อนามแฝงครับ ทั้งนี้ชื่อผู้ใช้มีไว้เพื่อระบุไว้ผู้แก้เป็นผู้ใช้เดียวกันหรือไม่ ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนในโลกจริงได้หากไม่ได้ระบุลงไปในชื่อหรือหน้าผู้ใช้โดยตรง --NP-chaonay (คุย) 14:57, 6 กันยายน 2564 (+07)

อยากลงชีวประวัติ บุคคลแต่ทำแล้วไม่ผ่านกลับต้องทำอย่างไรคะ อยากให้ช่วยคัดกรองได้หรือไม่

ชีวประวัติ ชื่อภาษาไทย : นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr Gengpong Tangaroonsanti ชื่อเล่น : เก่ง--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Rabbit.iya1990 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 12:45, 8 กันยายน 2564‎

@52011810163.IYa และ Rabbit.iya1990: โปรดดูว่าเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิกิพีเดียโดยเฉพาะความโดดเด่นหรือไม่ครับ และในกรณีที่ต้องการใช้วิกิพีเดียเพื่อเขียนอัตชีวประวัติหรือเกี่ยวกับกิจการของบุคคลดังกล่าว (เช่น บ้านพักคนชรา) เหมือนในหลายครั้งก่อนหน้า สิ่งนี้ถือเป็นการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งวิกิพีเดียไม่สามารถรับเนื้อหาดังกล่าวได้และอาจเป็นการดีกว่าถ้าคุณจะเลือกใช้เว็บไซต์อื่นที่ตอบสนองต่อคามต้องการของคุณได้ดีกว่าครับ สุดท้ายนี้ การสร้างหุ่นเชิดหรือเปลี่ยนเนื้อหาในบทความอื่นเพื่อลงเนื้อหาของตนเองหลายครั้งถือเป็นการก่อกวนและอาจทำให้คุณถูกพิจารณาบล็อกได้ครับ --Geonuch (คุย) 13:21, 8 กันยายน 2564 (+07)
ไม่ค่ะพอดีจะต้องนำไปเป็นชีวประวัติเพื่อเข้าไปช่วยงานบริหารในส่วนภาครัฐ Rabbit.iya1990 (คุย) 13:23, 8 กันยายน 2564 (+07)
แต่คือฉันเองไม่ได้ตั้งใจ เพียงแค่พยายาม แต่ไม่เคยมีประสบการการทำมาก่อน สอบถามใครก็ไม่เคยทำ อันนี้ไม่รุ้จะปรึกษาใครจริงๆค่ะ Rabbit.iya1990 (คุย) 13:25, 8 กันยายน 2564 (+07)
ปัจจุบันได้ช่วยในส่วนการจัดสรรค์ขอวัคซีนฉีดให้กลับผู้สูงอายุในประเทศ Rabbit.iya1990 (คุย) 13:26, 8 กันยายน 2564 (+07)
https://static.thairath.co.th/media/Dtbezn3nNUxytg04af9hizu3YbnE4QoARkXptLLNUJs5NW.webp
https://theactive.net/wp-content/uploads/2021/08/S__98164813-1024x571.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/8yT6O2I9EZ-b4v0o2SU0XSya2nJzRyydquz2ffHtu4bUtZbyM6bWGIZV5FZyRdxGDgmQHdYVhWEk15qXfaYp2Pkqv5K4ff7petmMjRuxSb8J0M0F4CjABviTDv3V9uUp2Ro Rabbit.iya1990 (คุย) 13:30, 8 กันยายน 2564 (+07)
@Rabbit.iya1990:"นำไปเป็นชีวประวัติเพื่อเข้าไปช่วยงานบริหารในส่วนภาครัฐ" อันนี้หมายถึงอะไรครับ สำหรับในส่วนของวัตถุประสงค์และการใช้งานวิกิพีเดียขอให้ลองศึกษาจากสารต้อนรับในหน้าคุยส่วนตัวของคุณเพื่อทำความเข้าใจก่อน ถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ --Geonuch (คุย) 21:20, 8 กันยายน 2564 (+07)
@Rabbit.iya1990: เอาอย่างนี้ครับ ผมไม่อยากให้ผู้ใช้อื่นเสียเวลามากเกินควร แค่คุณพิจารณาครับว่า สิ่งที่คุณจะเขียน เป็นที่รู้จัก/ประจักษ์พอให้ผ่านเกณฑ์ให้สร้างบทความได้ไหม เราเรียกสิ่งนี่ว่า "ความโดดเด่น" (รายละเอียดเพิ่มเติม ควรอ่านอย่างยิ่ง) ถ้าผ่านข้อนี้ก็ต้องมาดูต่อมาสิ่งที่เขียนมีอะไรที่เหมาะสมกับสารานุกรมบ้าง อันไหนไม่เข้าพวกก็เขียนในนี้ไม่ได้ อันไหนที่เขียนในรูปของสารานุกรมได้ก็สามารถเขียนได้ครับ แต่ก็ต้องหาแหล่งอ้างอิงมาผนวกด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม ควรอ่านอยู่) หลังจากนั้นที่เหลือก็เป็นเรื่องของจิปาฐะที่ต้องศึกษาครับ เช่นรูปแบบโครงเค้าบทความที่เป็นมาตรฐาน นโยบายความเป็นกลาง สุดท้ายนี้ที่ผมยกตัวอย่างเป็นที่ละขั้นตอนก็เพราะจะได้พิจารณาได้ง่ายว่าบทความที่เขียนคุณเขียนได้ไหม เขียนส่วนไหนได้บ้าง คร่าวนี้คำถามที่คุณอาจจะถามต่อมาในอนาคตก็คือคำถามจากการอ่านหน้ารายละเอียดดังกล่าวครับ โดยเฉพาะหน้ารายละเอียดในประเด็นความโดดเด่นซึ่งผมมองว่าเป็นประเด็นถถเถียงพอสมควร --NP-chaonay (คุย) 09:18, 9 กันยายน 2564 (+07)
ขอบคพระคุณค่ะ 119.46.160.50 13:44, 5 ตุลาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ฉบับร่าง:Supakit Thonglom โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (23:23, 8 กันยายน 2564)

สวัสดี สร้างเนื้อหาใหม่ไม่ได้ --Supakit Thonglom (คุย) 23:23, 8 กันยายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ฉบับร่าง:Supakit Thonglom โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (00:30, 9 กันยายน 2564)

เรื่องมาก สร้างหน้าเว็บไม่ได้เลย ทำตามหมดแล้ว --Supakit Thonglom (คุย) 00:30, 9 กันยายน 2564 (+07)

@Supakit Thonglom: วิกิพีเดียงดผู้ใช้ใหม่และไอพีสร้างบทความครับ เนื่องจากพบว่ากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างบทความไม่มีคุณภาพ เป็นการก่อกวน หรือใช้วิกิพีเดียเป็นที่ประชาสัมพันธ์ตนเอง (หรือช่องยูทูป ) การจำกัดไม่ให้สร้างบทความจะเป็นการลดภาระที่ผู้ใช้วิกิพีเดียต้องจัดการครับ -- Just Natsuki (Don't get the wrong idea!) 00:53, 9 กันยายน 2564 (+07)
ที่คุณสร้างฉบับร่างไม่ได้ อาจเป็นเพราะคุณลบ {{ฉบับร่างบทความ}} ครับ

คำถามเกี่ยวกับ คุยกับผู้ใช้:TonyRanosuarus โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (09:27, 10 กันยายน 2564)

ผมได้สร้างบทความใน แบบร่าง และต้องการ publish ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรครับ บทความ: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87:%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99 --TonyRanosuarus (คุย) 09:27, 10 กันยายน 2564 (+07)

 สำเร็จ ผู้ถามได้ย้ายได้เองแล้ว อนึ่งแล้ว การย้ายหน้าเป็นฉบับร่างต้องคำนึงถึง ความโดดเด่นของหัวข้อบทความและมีแหล่งอ้างอิงที่ยืนยันความโดดเด่นได้, ลักษณะการใช้ภาษาและความเป็นสารานุกรม เป็นสำคัญครับ ปัญหาคือเนื้อหาภาษาที่ยังไม่ได้แปลกับการใช้ syntax/formatting ในการจัดหน้าครับ --NP-chaonay (คุย) 15:34, 10 กันยายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ฉบับร่าง:โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต (โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต) โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (21:33, 10 กันยายน 2564)

ข้อผิดพลาด: การกระทำนี้ถูกระบุว่าไม่เหมาะสมอัตโนมัติ จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อ หากคุณเชื่อว่าการกระทำของคุณสร้างสรรค์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบถึงสิ่งที่คุณพยายามทำ คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับการละเมิดกฎที่ตรงกับการกระทำของคุณ คือ ลบแม่แบบฉบับร่างบทความ ต้องแก้ยังไง --Ppaompk (คุย) 21:33, 10 กันยายน 2564 (+07)

ตามนี้ มีเดียวิกิ:Abusefilter-disallowed-drafttemplate --Horus (พูดคุย) 22:53, 10 กันยายน 2564 (+07)
@Ppaompk:
 • ผู้ใช้ไม่ทราบว่าแก้ไขหน้าแบบใดครับ แก้ไขผ่านโค้ดข้อความ หรือ แก้ไขแบบที่เห็นภาพเลยครับ (Visual Editor)
 • ผู้ใช้ไม่สามารถนำป้ายบอกสถานะฉบับร่าง (ป้ายที่มีข้อความประมาณว่า "นี้คือบทความฉบับร่าง" ศึกษาป้ายเพิ่มเติมที่หน้าแม่แบบ แม่แบบ:บทความฉบับร่าง) ออกจากหน้าที่เป็นฉบับร่างได้ครับตามแนวปฏิบัติของชุมชน
 • ถ้าผู้ใช้แก้ไขผ่านการโค้ดข้อความ ผู้ใช้จะเห็นข้อความ "{{ฉบับร่างบทความ}}" ครับ มันคือแม่แบบสำหรับการออกแบบหน้าในเว็บประเภทวิกิ โดยแม่แบบนี้จะแสดงป้ายบ่งบอกฉบับร่าง ฉะนั้นโค้ดดังกล่าวก็นำออกไม่ได้ครับ เพราะมันแสดงผลป้ายดังกล่าว
--NP-chaonay (คุย) 12:28, 11 กันยายน 2564 (+07)

ทำไมสามารถใช้แหล่งอ้างอิงหรือบทความทางวิชาการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาลงได้ครับ

ทำไมมีบทความบางบทความถูกเขียนขึ้นโดยอาศัยเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่กำลังเป็นปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นแหล่งอ้างอิงได้

มีเขียนไว้หมดแล้วที่ WP:RS ส่วนภายนอกจะโจมตีหรือ "ด้อยค่า" กันอย่างไรไม่ใช่สาระสำคัญ --Horus (พูดคุย) 02:32, 12 กันยายน 2564 (+07)

สร้างหน้าใหม่ไม่ได้

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามข้อมูล ทำอย่างไรจึงจะสามารถยืนยันตัวตนและสร้างหน้าใหม่ เป็นข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญ ที่ยังไม่ปรากฎใน wiki pedia ได้ค่ะ


EffCSR (คุย) 15:47, 13 กันยายน 2564 (+07)

ตามนี้ครับ วิกิพีเดีย:จำกัดการสร้างบทความใหม่เฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ ถ้ามีข้อสงสัยในนั้นมีลิงก์เชื่อมโยงไปศัพท์เทคนิคต่าง ๆ หมดแล้ว --Horus (พูดคุย) 16:05, 13 กันยายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (01:25, 15 กันยายน 2564)

วิกิพีเดีย คืออะไร --ApirukPhosawat (คุย) 01:25, 15 กันยายน 2564 (+07)

@ApirukPhosawat: ลองศึกษาด้วยตนเองในหน้านี้ก่อนครับ WP:เกี่ยวกับ ประเด็นไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ข้ามได้ครับ หวังว่าจะเข้าใจโครงการนี้ได้ดีขึ้นนะครับ --NP-chaonay (คุย) 15:20, 15 กันยายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ คุยกับผู้ใช้:คหบดี เพชรนาค โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (08:51, 23 กันยายน 2564)

ฉันจะลงข้อมูลได้อย่างไร --คหบดี เพชรนาค (คุย) 08:51, 23 กันยายน 2564 (+07)

@คหบดี เพชรนาค: โปรดศึกษารายละเอียดที่ วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน ขอบคุณครับ --Geonuch (คุย) 14:50, 23 กันยายน 2564 (+07)

การย้ายหน้าฉบับร่างไปเป็นบทความหน้าหลัก

มีท่านไหนพอจะทราบแม่แบบการย้ายหน้าบ้างไหมคะ อยากย้ายหน้าประวัติ เกวลิน บุญศรัทธา ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Fcsunnee (พูดคุยหน้าที่เขียน) 14:08, 28 กันยายน 2564 (+07)

@Fcsunnee: ไม่สามารถย้ายโดยพละการได้ (อาจถูกย้ายกลับมา) ต้องให้ผู้ตรวจฉบับร่างเป็นผู้จัดการหน้าให้ครับ —Nakare✝「T」 18:22, 6 ตุลาคม 2564 (+07)

ไม่สามารถสร้างหน้าใหม่ผ่านการแปลหน้าได้

สวัสดีครับ พอดีว่าแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจาก "Terrace House: Boys & Girls in the City (วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ)" เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อกดเผยแพร่แล้วมีข้อความขึ้นว่า "ชื่อเรื่องที่คุณพิมพ์ถูกขึ้นในบัญชีดำ โปรดเลือกชื่ออื่นสำหรับการแปลของคุณ" ครับ ชื่อบทความเป็นภาษาไทยคือ "เทอร์เรซ​ เฮาส์: รักวุ่น ๆ ของหนุ่มสาวชาวเมือง" ซึ่งเป็นชื่อที่เน็ตฟลิกซ์ตั้งไว้ครับ --PhakkaponP (คุย) 12:24, 8 ตุลาคม 2564 (+07)

@PhakkaponP: ไม่ทราบว่าลองลงเนื้อหาในหน้าทดลองเขียนของคุณก่อนได้หรือไม่ครับ เพราะจากที่ดูใน เทอร์เรซ​ เฮาส์: รักวุ่น ๆ ของหนุ่มสาวชาวเมือง น่าจะเกิดจาก blacklist ของส่วนกลาง ผู้ดูแลระบบน่าจะทำการย้ายให้ได้ครับ --Geonuch (คุย) 10:55, 9 ตุลาคม 2564 (+07)
ลงเนื้อหาในหน้าทดลองเขียนได้ตามปกตินะครับ ควรทำอย่างไรต่อดีครับ PhakkaponP (คุย) 15:00, 10 ตุลาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ วิกิพีเดีย:ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (14:05, 12 ตุลาคม 2564)

สวัสดีค่ะ อยากจะสร้างเพจเกี่ยวกับบริษัทของตัวเอง แต่ไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ รบกวนแนะนำค่ะ --5GCTCO (คุย) 14:05, 12 ตุลาคม 2564 (+07)

@5GCTCO:
 1. การสร้างบทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ขอให้ลองศึกษาข้อมูลใน วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (องค์การและบริษัท)
 2. การอัปโหลดรูปภาพไม่สามารถทำได้ อาจต้องส่งคำขออัปโหลดรูปภาพ หรืออาจอัปโหลดได้ผ่านทางคอมมอนส์ (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่)
ขอบคุณครับ —Nakare✝「T」 18:37, 12 ตุลาคม 2564 (+07)
จะลองทำตามคำแนะนำดูค่ะ ขอบคุณค่ะ 5GCTCO (คุย) 22:03, 12 ตุลาคม 2564 (+07)
@5GCTCO:เกี่ยวกับการสร้างบทความบริษัทของตัวเองหรือเรื่องใกล้ตัว โปรดศึกษารายละเอียดที่ วิกิพีเดีย:ผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มเติมด้วยนะครับ --Geonuch (คุย) 22:08, 12 ตุลาคม 2564 (+07)

15 ธันวาคม

ย้ายจาก วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ#15 ธันวาคม: ขอความช่วยเหลือทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของผู้ดูแลระบบ — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔?

ในบทความ พ.ศ. 2519 (ในส่วน วันถึงแก่กรรม) ผมได้ตรวจพบว่าบทความ 15 ธันวาคม เป็นสีแดง (กล่าวคือ ไม่มีบทความนี้) แต่ผมลองค้นหาใน และยังพบว่ามีบทความนี้อยู่ ผมจึงใส่เข้าไปใหม่ แต่มันก็เป็นแบบเดิมครับ (ข้อความสีแดง) อยากทราบว่ามีปัญหาที่ส่วนใดครับ --The Mark-7032 (คุย) 20:17, 13 ตุลาคม 2564 (+07)

@The Mark-7032: เพราะว่าหลัง "ธันวาคม" มี U+200B zero width space ซ่อนอยู่ครับ แก้ไขโดยการลบลิงก์ทั้งก้อนทิ้งแล้วพิมพ์ใหม่ครับ — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔? | ในเพศชายทุก ๆ 12 คนและในเพศหญิงทุก ๆ 200 คน จะอ่านข้อความนี้ได้ยาก 00:44, 17 ตุลาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ณหทัย พิจิตรา โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (05:09, 18 ตุลาคม 2564)

โปรดพิจารณาด้วยค่ะ --Turkga345 (คุย) 05:09, 18 ตุลาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ผู้ใช้:นฤดล ปาวงค์ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (16:35, 19 ตุลาคม 2564)

ลบลิ้งยังไงครับ --นฤดล ปาวงค์ (คุย) 16:35, 19 ตุลาคม 2564 (+07)

@นฤดล ปาวงค์, หมายถึงลิงก์อะไรหรือครับ — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔? | ในเพศชายทุก ๆ 12 คนและในเพศหญิงทุก ๆ 200 คน จะอ่านข้อความนี้ได้ยาก 13:58, 20 ตุลาคม 2564 (+07)
@นฤดล ปาวงค์: การลบลิงก์ต้องไปดูก่อนว่าใช้การแก้ไขข้อความแบบใด ถ้าเป็นการแก้ไขที่เหมือนพิมพ์ข้อความแล้วเห็นเลยว่าเราแก้อะไรย้าง (เช่น MS Word) ก็ลบข้อความไปได้เลยครับ แล้วพิมพ์ใหม่ ถ้าเป็นการแก้ไขอีกแบบที่ต้องกดแสดงตัวอย่างก่อนให้ลบข้อความทั้ง่ก้อนครับ เช่น ข้อความก่อน [[หน้าปลายทาง|ชื่อลิงก์]] ข้อความหลัง ก็ลบแค่อันกลางออก
ลักษณะลิงก์มีสองแบบที่ควรรู้จักครับ ลิงก์ไปยังภายในวิกิพีเดีย [[หน้าปลายทางในวิกิพีเดีย|ชื่อลิงก์]] กับลิงก์ไปยังภายนอกเว็บวิกิพีเดีย [URLหน้าเว็บปลายทาง ชื่อลิงก์]] เวลาแปลงเป็นข้อความธรรมดาก็แค่แปลงทั้งก้อนเป็นข้อความธรรมดาครับ
ขอให้ทดลองเขียนและแสดงตัวอย่างก่อนการบันทึกครับ เพราะ markupwiki มีความซับซ้อนเมื่อทำงานในอีกระดับหนึ่ง --NP-chaonay (คุย) 17:28, 21 ตุลาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ผู้ใช้:Tunpanakrit/ทดลองเขียน โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (02:13, 22 ตุลาคม 2564)

Why can't i publish mine --Tunpanakrit (คุย) 02:13, 22 ตุลาคม 2564 (+07)

@Tunpanakrit: Hi. This is Thai langauge-version of Wikipedia. I as a auto-confirmed user (similar to approved registered users in some website) haven't seen your failed edits nor sucessful edits. TBH your help request is the first edit on your account. Note that using mutiple account (including bot account) by unique person in wrong way results in break the puppet-account rules. If you create this account for helping with your old account please tell. Thanks. --NP-chaonay (คุย) 15:36, 22 ตุลาคม 2564 (+07)
What page you have failed publishing? Any alert shown? NP-chaonay (คุย) 15:38, 22 ตุลาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ผู้ใช้:Horus โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (18:24, 30 ตุลาคม 2564)

ผมไม่มีคอมพิวเตอร์ ผมจะเขียนได้หรือเปล่าครับ --Gunikimji (คุย) 18:24, 30 ตุลาคม 2564 (+07)

ถ้าหมายถึงการแก้ไขหน้า ขอตอบว่าทำได้ครับ โดยทำใน Smartphone/Tablet แต่ควรใช้แบบ Code Editor เพราะใช้ง่ายกว่าครับ ซึ่งต้องเข้าใจใน MarkupWiki ก่อนครับ NP-chaonay (คุย) 15:56, 31 ตุลาคม 2564 (+07)

ลิงก์ภาษาตุรกีออตโตมัน (ตุรกีออตโตมัน: ตัวอย่างลิงก์)

ในตอนที่กำลังแก้หน้าภาษาตุรกีออตโตมันและสุลต่านเซลิมที่ 2 ตอนที่ผมเพิ่มลิงก์ภาษานี้ มันกลับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมลิงก์ภาษาบางอันถึงไม่เป็นภาษาไทย? Waniosa Amedestir (คุย) 17:10, 7 พฤศจิกายน 2564 (+07)

เพราะในมอดูลยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยครับ โดยส่วนใหญ่จะดึงค่ามาจาก มอดูล:Language/data/iana_languages ครับ -- RidJasper (คุย, ส่วนร่วม) 18:54, 7 พฤศจิกายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (11:35, 9 พฤศจิกายน 2564)

สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ --Ghhchompoo (คุย) 11:35, 9 พฤศจิกายน 2564 (+07)

@Ghhchompoo: มีมากมายเลยครับ เชิญดูได้ที่วิกิพีเดีย:คุณช่วยเราได้I'm Patsagorn, Why? | Hey you, Do you speak JavaScript/CSS/Lua? Join us! 12:16, 9 พฤศจิกายน 2564 (+07)

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ พูดคุย:ปืนใหญ่อัตตาจร เอ็ม107

โปรดพิจารณาบทความให้ใหม่ด้วยนะครับ ผมไปเพิ่มเติมข้อมูลจนเป็นบทความแล้ว --Pod Phong2 (คุย) 17:43, 10 พฤศจิกายน 2564 (+07)

@Pod Phong2: ผมว่ายังเป็นกึ่ง ๆ โครงกับพอใช้ครับ เพราะประเด็นยังไม่ครบคลุมครบถ้วน และอ้างอิงก็ยังไม่มีครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:50, 11 พฤศจิกายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ อำเภอวาปีปทุม โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (15:31, 11 พฤศจิกายน 2564)

ข้อมูลพื้นที่ในการนำไปใช้ --Khunprab33 (คุย) 15:31, 11 พฤศจิกายน 2564 (+07)

@Khunprab33: ไม่เข้าใจคำถามครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:51, 11 พฤศจิกายน 2564 (+07)

บันทึกแม่แบบ แต่บันทึกแล้วเป็นข้อความธรรมดา

ผมต้องการจะอัปเดตข้อมูลของประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งตามปกติ หลังจากบันทึกควรจะเป็นกล่องข้อมูลแบบนี้ครับ

Bolivarian Republic of Venezuela

República Bolivariana de Venezuela  (สเปน)
ธงชาติVenezuela
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของVenezuela
ตราแผ่นดิน
คำขวัญDios y Federación
("God and Federation")
เพลงชาติGloria al Bravo Pueblo
("Glory to the Brave People")
Land controlled by Venezuela shown in dark green; claimed but uncontrolled land shown in light green.
Land controlled by Venezuela shown in dark green; claimed but uncontrolled land shown in light green.
เมืองหลวง
และเมืองใหญ่สุด
Caracas
10°30′N 66°55′W / 10.500°N 66.917°W / 10.500; -66.917
ภาษาราชการSpanish[b]
ภาษาพื้นเมือง
Other spoken languagesEnglish
German
Portuguese
Italian
Chinese
Arabic
กลุ่มชาติพันธุ์
(2011)[1]
ศาสนา
(2012)[2]
เดมะนิมVenezuelan
การปกครองFederal dominant-party presidential constitutional republic
• President
Nicolás Maduro
(de facto) (disputed)[n 1]
Juan Guaidó (disputed)[n 2]
Delcy Rodríguez (constitutional position disputed)
สภานิติบัญญัติNational Assembly
Independence from Spain
• Declared
5 July 1811
• Recognized
29 March 1845
• Admitted to the United Nations
15 November 1945
20 December 1999[4]
พื้นที่
• รวม
916,445 ตารางกิโลเมตร (353,841 ตารางไมล์) (32nd)
3.2%[d]
ประชากร
• พ.ศ. 2560 ประมาณ
เพิ่มขึ้นเป็นกลาง 31,568,179[5] (government)
28,067,000 (IMF)[6] (45th)
33.74 ต่อตารางกิโลเมตร (87.4 ต่อตารางไมล์) (144st)
จีดีพี (อำนาจซื้อ) 2021 (ประมาณ)
• รวม
ลดลง 142.416 billion[7]
ลดลง $5,163[7] (141st)
จีดีพี (ราคาตลาด) 2021 (ประมาณ)
• รวม
ลดลง $44.893 billion[7]
ลดลง $1,627[7] (145th)
จีนี (2013)Negative increase 44.8[8]
ปานกลาง
เอชดีไอ (2019)ลดลง 0.711[9]
สูง · 113th
สกุลเงินBolívar digital (VED)
เขตเวลาUTC−4 (VET)
รูปแบบวันที่dd/mm/yyyy (CE)
ขับรถด้านright
รหัสโทรศัพท์+58
รหัส ISO 3166VE
โดเมนบนสุด.ve
 1. ^ The "Bolivarian Republic of Venezuela" has been the full official title since the adoption of the Constitution of 1999, when the state was renamed in honor of Simón Bolívar.
 2. ^ The Constitution also recognizes all indigenous languages spoken in the country.
 3. ^ Some important subgroups include those of Spanish, Portuguese, Italian, Amerindian, African, Arab and German descent.
 4. ^ Area totals include only Venezuelan-administered territory.
 5. ^ On 1 October 2021, a new bolivar was introduced, the Bolívar digital (ISO 4217 code VED) worth 1,000,000 VES.

แต่พอผมทำการกดบันทึกจริง กลับแสดงออกมาเป็นแบบนี้ครับ

{{กล่องข้อมูล ประเทศ | conventional_long_name = สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา | common_name = เวเนซุเอลา | native_name = República Bolivariana de Venezuela  (สเปน) | image_flag = Flag of Venezuela.svg | image_coat = Escudo de Armas de Venezuela 2006.png | national_motto = Dios y Federación
("พระเจ้าและสหพันธ์")

| national_anthem = Gloria al Bravo Pueblo
("ประชาผู้หาญกล้าจงรุ่งโรจน์")

| image_map = Venezuela Orthographic Map.svg | map_caption = พื้นที่ที่ประเทศเวเนซุเอลาควบคุมแสดงในสีเขียวเข้ม; บริเวณที่อ้างสิทธิ์แต่มิได้ควบคุมแสดงในสีเขียวอ่อน | capital = การากัส | coordinates = 10°30′N 66°55′W / 10.500°N 66.917°W / 10.500; -66.917 | largest_city = การากัส | official_languages = สเปน[b] | languages2 = อังกฤษ
เยอรมัน
โปรตุเกส
อิตาลี
จีน
อาหรับ | languages2_type = ภาษาพูดอื่น ๆ

| ethnic_groups =

| ethnic_groups_year = 2011 | ethnic_groups_ref = [1] | religion = {{unbulleted list |91% คริสต์|—71% [[คริสตจักรโรมันคาทอลิกในเวเนซุเอลา|โรมันคาทอลิก]|—17% โปรเตสแตนต์|—3% คริสต์อื่น ๆ|8% ไม่นับถือศาสนา|1% อื่น ๆ}} | religion_ref = [2] | religion_year = 2012 | demonym = ชาวเวเนซุเอลา | government_type = สหพันธ์ ระบบพรรคเด่น ระบบประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐ | leader_title1 = ประธานาธิบดี | leader_name1 = นิโกลัส มาดูโร
(โดยพฤตินัย) (โต้แย้ง)[a]
ฮวน กวยโด (โต้แย้ง)[n 3] | leader_title2 = รองประธานาธิบดี | leader_name2 = เดลซิ โรดริเกซ (ตำแหน่งในรัฐธรรมนูญถูกโต้แย้ง | legislature = รัฐสภา | sovereignty_type = เอกราชจากสเปน | established_event1 = ประกาศ | established_date1 = 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1811 | established_event2 = เป็นที่ยอมรับ | established_date2 = 29 มีนาคม ค.ศ. 1845 | established_event3 = เข้าร่วมสหประชาชาติ | established_date3 = 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 | established_event4 = รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน | established_date4 = 20 ธันวาคม ค.ศ. 1999[11] | area_km2 = 916,445 | area_rank = อันดับที่ 32 | area_sq_mi = 353,841 | percent_water = 3.2%[d] | population_estimate = เพิ่มขึ้นเป็นกลาง 31,568,179[5] (government)
28,067,000 (IMF)[6] | population_estimate_year = พ.ศ. 2560 | population_estimate_rank = อันดับที่ 45 | population_density_km2 = 33.74 | population_density_sq_mi = 87.42 | population_density_rank = อันดับที่ 144 | GDP_PPP = ลดลง 142.416 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[7] | GDP_PPP_year = 2021 | GDP_PPP_rank = | GDP_PPP_per_capita = ลดลง 5,163 ดอลลาร์สหรัฐ[7] | GDP_PPP_per_capita_rank = อันดับที่ 141 | GDP_nominal = ลดลง $44.893 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[7] | GDP_nominal_year = 2021 | GDP_nominal_rank = | GDP_nominal_per_capita = ลดลง 1,627 ดอลลาร์สหรัฐ[7] | GDP_nominal_per_capita_rank = อันดับที่ 145 | Gini = 44.8 | Gini_year = 2013 | Gini_change = increase | Gini_ref = [12] | Gini_rank = | HDI = 0.711 | HDI_year = 2019 | HDI_change = decrease | HDI_ref = [9] | HDI_rank = อันดับที่ 113 | currency = โบลีวาร์ดิจิทัล | currency_code = VED | time_zone = VET | utc_offset = −4 | utc_offset_DST = | time_zone_DST = | date_format = วว/ดด/ปปปป (CE) | drives_on = ขวา | calling_code = +58 | cctld = .ve | footnote_a = ^ "สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา" เป็นชื่อทางการและชื่อเต็มของประเทศตั้งแต่ได้ประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นเกียรติแก่ซีมอน โบลิบาร์ | footnote_b = ^ รัฐธรรมนูญยังรับรองภาษาพื้นเมืองทั้งหมดที่พูดในประเทศด้วย | footnote_c = ^ กลุ่มย่อยที่สำคัญบางกลุ่มรวมถึงเชื้อสายของชาวสเปน, ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, อินเดียนแดง, ชาวแอฟริกา, ชาวอาหรับ และชาวเยอรมัน | footnote_d = ^ พื้นที่รวมนับเฉพาะอาณาเขตที่ควบคุมโดยเวเนซุเอลาเท่านั้น | footnote_e = ^ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2021 สกุลเงินโบลีวาร์เวเนซุเอลามีชื่อใหม่คือ โบลีวาร์ดิจิทัล (ISO 4217 รหัส VED) มูลค่า 1,000,000 โบลีวาร์โซเบราโน

| recognized_regional_languages = }}
 1. ได้รับการยอมรับในฐานะประธานาธิบดีโดยสมัชชาแห่งชาติ, ศาลยุติธรรม, สภาการเลือกตั้งแห่งชาติ, กองทัพเวเนซุเอลา และสหประชาชาติ[10]
 1. Recognized as president by the National Assembly, the Supreme Tribunal of Justice, the National Electoral Council, National Bolivarian Armed Forces and the United Nations.[3]
 2. Recognized as president by the Supreme Tribunal in exile.
 3. ได้รับการยอมรับในฐานะประธานาธิบดีโดยศาลฎีกาพลัดถิ่นแห่งเวเนซุเอลา
 1. 1.0 1.1 "Resultado Básico del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 (Mayo 2014)" (PDF). Ine.gov.ve. p. 29. สืบค้นเมื่อ 8 September 2014.
 2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ grumilla
 3. "Report of the Credentials Committee". United Nations General Assembly. สืบค้นเมื่อ 29 January 2020.
 4. "Venezuela (Bolivarian Republic of)'s Constitution of 1999 with Amendments through 2009" (PDF). constituteproject.org. สืบค้นเมื่อ 21 October 2020.
 5. 5.0 5.1 "การประเมินประชากรโลก พ.ศ. 2560". ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. สืบค้นเมื่อ 10 September 2017.
 6. 6.0 6.1 "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org. สืบค้นเมื่อ 25 May 2019.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 "Report for Selected Countries and Subjects: October 2021". IMF.org. International Monetary Fund. สืบค้นเมื่อ 26 October 2021.
 8. "Income Gini coefficient". United Nations Development Programme. United Nations. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 June 2010. สืบค้นเมื่อ 21 September 2015.
 9. 9.0 9.1 Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020. pp. 343–346. ISBN 978-92-1-126442-5. สืบค้นเมื่อ 16 December 2020.
 10. "Report of the Credentials Committee". United Nations General Assembly. สืบค้นเมื่อ 29 January 2020.
 11. "Venezuela (Bolivarian Republic of)'s Constitution of 1999 with Amendments through 2009" (PDF). constituteproject.org. สืบค้นเมื่อ 21 October 2020.
 12. "Income Gini coefficient". United Nations Development Programme. United Nations. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 June 2010. สืบค้นเมื่อ 21 September 2015.

อยากทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ (ป.ล. ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างกล่องข้อมูลที่ควรจะได้ และขออภัยที่เขียนยาวครับ ข้อความอาจไม่เป็นระเบียบ) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ The Mark-7032 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 22:01, 13 พฤศจิกายน 2564 (ICT)

ตรงพารามิเตอร์ religion ในส่วนของ —71% [[คริสตจักรโรมันคาทอลิกในเวเนซุเอลา|โรมันคาทอลิก] ขาด ] ไปหนึ่งอันครับ แล้วก็ขาด }} ปิดท้ายครับ--RidJasper (คุย, ส่วนร่วม) 23:30, 13 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ขอบคุณสำหรับวิธีแก้ไขครับ ผมลองแก้ไขในส่วนที่ขาด ] ไปหนึ่งอันแล้วครับ และสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วครับผม ขอบคุณมาก ๆ ครับ The Mark-7032 (คุย) 15:16, 14 พฤศจิกายน 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ผู้ใช้:เบรสลบ์กีพร พุทธโกมาต โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (18:30, 17 พฤศจิกายน 2564)

ขอบคุณครับพี่น้องประชาชน --เบรสลบ์กีพร พุทธโกมาต (คุย) 18:30, 17 พฤศจิกายน 2564 (+07)

@เบรสลบ์กีพร พุทธโกมาต: สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทยครับ สำหรับการเริ่มต้นการเขียนบทความขอให้ลองเขียนที่หน้าทดลองเขียน หรือลองดูหน้า วิกิพีเดีย:คุณช่วยเราได้ เพื่อดูว่าจะทำสิ่งไหนบ้าง อย่างไรก็ดี โปรดใช้เวลาดูสารต้อนรับเพื่อศึกษาวิธีการขั้นต้นของวิกิพีเดีย ขอบคุณครับ —Nakare✝「T」 20:55, 4 ธันวาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ เอเอ็งเพรสเชอร์ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (16:42, 2 ธันวาคม 2564)

ต้องการคำอธิบายและช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น --จิรศักดิ์ อ่อนศรี (คุย) 16:42, 2 ธันวาคม 2564 (+07)

@จิรศักดิ์ อ่อนศรี: ถ้าคุณอยากให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความดังกล่าว คุณอาจหาอ่านในวิกิพีเดียภาษาอื่นที่แถบด้านซ้ายมือที่หัวข้อ "ภาษาอื่น" ถ้าหาไม่เจอให้ลองค้นหาข้อมูลในกูเกิลดูครับ —Nakare✝「T」 20:55, 4 ธันวาคม 2564 (+07)
@จิรศักดิ์ อ่อนศรี: บทความเขียนโดยอาสาสมัครทั้งในภาคชุมชนโครงการและสาธารณะครับ ดังนั้นงานบทความอาจไม่สมบูรณ์หรือขาดเนื้อหาบางอย่างครับ อาสาสมัครที่สะดวกทั้งด้านประสบการณ์และเวลาจะพัฒนาบทความต่าง ๆ รวมไปถึงบทความดังกล่าวตามโอกาสของอาสาสมัครแต่ละท่านครับ หรือคุณอาจสามารถตั้งกลุ่มภายนอกเพื่อระดมคนศึกษาวิกิพีเดียและช่วยกันพัฒนาบทความได้ครับ (ควรเป็นไปตามนโบบาย WP:BUILDWP) หรือหากคุณสะดวกพัฒนาบทความจะเป็นการขอบคุณมากครับ NP-chaonay (คุย) 12:06, 5 ธันวาคม 2564 (+07)

ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

มีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่สามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง รบกวนช่วยเเก้ไขโดยด่วน --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 2001:FB1:E7:C93A:F4C5:9209:C5CA:FB (พูดคุย | ตรวจ) 12:53, 5 ธันวาคม 2564 (ICT)

 ความเห็น ถ้าหมายถึงข้อมูลในบทความไม่ครบถ้วน เลยไม่รู้จะไปต่ออย่างไร อาจเป็นไปได้ว่าไม่ทราบว่าจะสร้างโครงเค้าบทความอย่างไร ซึ่งจุดนี้อาสาสมัครในวิกิพีเดียที่สนใจในบทความดังกล่าวจะเป็นคนสร้างขึ้นเอง (รวมไปถึงการสืบหาข้อมูลในการสร้างบทความ) และไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการทำงานอาสาสมัครดังกล่าวได้ครับ อย่างไรก็ดีหน้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ส่งคำขอให้อาสาสมัครท่านอื่นทำงานนั้นแทนครับ ในกรณีดังกล่าวสามารถใช้กลุ่มภายนอกระดมคนแทนได้ ส่วนคำถามและข้อสงสัยหรือสิ่งอื่น ๆ บางประการใช้หน้านี้ถามได้ปกติครับ --NP-chaonay (คุย) 16:33, 7 ธันวาคม 2564 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ คุยกับผู้ใช้:Sawaddeeraonus โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (14:20, 7 ธันวาคม 2564)

ช่วยปลดบล็อคฉัน --Luckhana (คุย) 14:20, 7 ธันวาคม 2564 (+07)

@Luckhana: สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทยครับ สำหรับผู้ใช้ของคุณนั้นเพิ่งถูกสร้างขึ้นมา (คุณไม่ได้ถูกบล็อกแต่เป็นทางนโยบายของวิกิพีเดียภาษาไทย) หากคุณมีสถานะบัญชีเกิน 4 วันถือว่าเป็นผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติครับ แนะนำการมีส่วนร่วมด้วยการทดลองเขียนก่อน จากนั้นถ้าพอใจแล้วก็ลองแก้บทความสักบทความ แก้หลักภาษา ไวยากรณ์ หรืออาจทดลองเขียนบทความในฉบับร่างก็ได้ หรือไปที่ หน้าสอนการใช้งาน เพื่อทำความรู้จักการแก้-การเขียนในวิกิพีเดียครับ อย่างไรก็ดี สารต้อนรับส่วนหัวในหน้าคุยกับผู้ใช้ของคุณมีรายละเอียดเบื้องต้นไว้ให้หมดแล้ว ไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้นะครับ —Nakare✝「T」 14:32, 7 ธันวาคม 2564 (+07)

ไม่สามารถตั้ง กระทู้ ได้

เพราะเหตุใด จึงไม่สามารถสร้างกระทู้ได้

สมัครสมาชิกได้ประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว แต่ก็ตั้งไม่ได้

จะเขียนได้ แค่ทดลองเฉยๆ Ta55561 (คุย) 13:19, 16 ธันวาคม 2564 (+07)

@Ta55561: หมายถึง pantip หรือเปล่าครับ ในวิกิพีเดีย กระทู้(อาจจะ)หมายถึงหัวข้อในการอภิปรายครับ --NP-chaonay (คุย) 20:47, 17 ธันวาคม 2564 (+07)

แม่เเบบRailway line headerใช้อย่างไร

แม่เเบบRailway line headerใช้อย่างไร คือว่าผมไม่รู้ว่าเเม่เเบบนี้ใช้อย่างไร --Stirz117 (คุย) 20:26, 18 ธันวาคม 2564 (+07)Stirz117

สอบถามบทความประวัติที่ส่งไปแล้วไม่ถูกเผยแพร่ใน Wikipedia

สวัสดีค่ะ

รบกวนสอบถาม หากมีการเขียนบทความประวัติส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ในวิกิพีเดียในปัจจุบัน และต้งการลงเผยแพร่ ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ

และหากมีการเขียนและได้รับการอนุมัติแล้ว จะเผยแพร่ได้อย่างไรคะ ขอบคุณล่วงหนาค่ะ

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Phenvita (พูดคุยหน้าที่เขียน) 15:32, 20 ธันวาคม 2564 (ICT)

@Phenvita: ตามขั้นตอนนะครับ
 • ผู้ใช้ไม่ชำนาญสร้างฉบับร้าง > กดส่งตรวจ > รออาสาสมัครตรวจสอบ > หากผ่านจะเผยแพร่ให้ หากไม่จะตีกลับอยู่หน้าเดิม หากผิดนโยบายร้ายแรงหรือเข้าข่ายหน้าแจ้งลบทันที จะถูกแจ้งลบหรือลบออกไปครับ
 • อย่างไรก็ตามผู้ใช้ที่ชำนาญสามารถหน้าได้โดยตรง แต่ต้องพึ่งระวังอย่างมากในการแก้ไข โดยเฉพาะการแก้ไขที่เข้าใจยากหรือเป็นที่ถกเถียงทางเชิงเนื้อหาและเชิงวรรณกรรม
อันนี้คือสร้างเป็นฉบับร่างสาธารณะใช่ไหมครับ ซึ่งถ้าใช่ชื่อหน้าเต็มจะขึ้นด้วยคำว่า ฉบับร่าง: ครับ หากไม่ใช่ก็เหมือนกับว่าบทความถูกร่างในพื้นที่ส่วนตัวครับ
อนึ่งตามธรรมเนียมการคุยในวิกิพีเดียและโครงการพี่น้อง ควรลงท้ายด้วยชื่อผู้ใช้และเวลาคุยครับ ตามนโยบายนี้ วิกิพีเดีย:ลายเซ็น --NP-chaonay (คุย) 19:18, 10 มกราคม 2565 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ เอกราช สุวรรณภูมิ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (22:48, 26 ธันวาคม 2564)

ทำยังไงถึงจะใส่ภาพลงไปได้ครับ --Dul lud (คุย) 22:48, 26 ธันวาคม 2564 (+07)

ขออธิบายคร่าว ๆ นะครับ
@Dul lud: ตามข้างบนครับ NP-chaonay (คุย) 19:11, 10 มกราคม 2565 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ประเทศไทย โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (11:40, 30 ธันวาคม 2564)

แอดครับอยากให้แอดแก้ไขตรง ราชอาณาจักลาว อะครับ มันต้องเป็น ราชอาณาจักรไทย ครับ --กฤษดา รัตนมาลัย (คุย) 11:40, 30 ธันวาคม 2564 (+07)

การตรวจฉบับร่างนี้

สวัสดีครับ เนื่องจากใน ฉบับร่าง:การประชุมเจนีวา (ค.ศ. 1988) ซึ่งกระผมเป็นผู้สร้างฉบับร่างนี้ ซึ่งในขณะนี้ยังเป็นฉบับร่างที่ผมกำลังรองการตรวจสอบ แต่ในเวลาเกือบ ๆ 1 เดือน ปรากฏว่ายังไม่อนุมัติหรือปฏิเสธ อยากทราบว่าฉบับร่างนี้ยังมีปัญหาใด ๆ หรือไม่ครับ --The Mark-7032 (คุย) 10:39, 2 มกราคม 2565 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ คุยเรื่องวิกิพีเดีย:จำกัดการสร้างบทความใหม่เฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (15:58, 3 มกราคม 2565)

ไทย --ศิวิมลกลิ่นคล้ายกัน (คุย) 15:59, 3 มกราคม 2565 (+07)

 ไม่สำเร็จ ไม่เข้าใจคำถาม —Nakare✝「T」 02:26, 24 มกราคม 2565 (+07)

โครงการวิกิไต้หวัน

พอดีผมจะสร้างโครงการวิกิไต้หวันครับ ขอสอบถามว่า ควรใช้ชื่อโครงการว่าอะไร ระหว่าง “โครงการวิกิไต้หวัน” กับ “โครงการวิกิประเทศไต้หวัน” ครับ — BeckNoDa (คุย) 11:06, 6 มกราคม 2565 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ วิกิพีเดีย:เกี่ยวกับ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (15:53, 11 มกราคม 2565)

how to report an article edited by an admin in here? --Dntshtmvv (คุย) 15:53, 11 มกราคม 2565 (+07)

In case you cannot communicate in Thai, please consider visiting our portal for non-Thai speaker. If you want to report an article, please provide further detail, ie; why and what is expected to be done. Thank you. Chainwit. [ พูดคุย ] 16:20, 11 มกราคม 2565 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ปราสาทเมืองต่ำ โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (21:52, 22 มกราคม 2565)

จะเพิ่มภาพอย่างไร --Nikkisiamese (คุย) 21:52, 22 มกราคม 2565 (+07) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Just Sayori (พูดคุยหน้าที่เขียน) 19:20, 25 มกราคม 2565 (ICT)

@Nikkisiamese:
 • อยากเพิ่มภาพให้ดูวิธีใช้ในหน้า วิธีใช้:ภาพ
 • กรณีต้องการร้องขอภาพที่มีลิขสิทธิ์เข้าสู่ระบบ ให้ไปที่ วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด แล้วทำตามขั้นตอน
 • หรืออาจใส่ภาพจากคอมมอนส์ก็ทำได้ แต่ถ้าอัปโหลดภาพของคุณเข้าคอมมอนส์กรุณาให้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนด้วย
มีข้อสงสัยสอบถามได้ตลอดครับ —Nakare✝「T」 02:26, 24 มกราคม 2565 (+07) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Just Sayori (พูดคุยหน้าที่เขียน) 19:20, 25 มกราคม 2565 (ICT)

ใช้ยากไปมั้ย? ไม่ user friendly เลย

ตามหัวข้อ Parinoot R (คุย) 00:59, 24 มกราคม 2565 (+07)

@Parinoot R: ถ้าคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงวิกิพีเดียภาษาไทยให้ใช้งานง่ายขึ้น อาจจะต้องขอให้ระบุชี้ชัดมากกว่านี้ครับ อย่างไรก็ตาม เรามีหน้าสอนการใช้งานเบื้องต้นที่นี่ ลองเข้าไปอ่านดูก่อนได้ครับ --Horus (พูดคุย) 13:08, 24 มกราคม 2565 (+07) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Just Sayori (พูดคุยหน้าที่เขียน) 19:20, 25 มกราคม 2565 (ICT)

ปัญหาการใช้ธีมใหม่ของวิกิพีเดียภาษาไทย โดยไม่มีจาวาสคริปต์

วันนี้ ผมเข้ามาอ่านบทความเล็กๆ ที่วิกิพีเดียภาษาไทย โดยใช้บราวเซอร์ประจำ และตั้งค่าแบบที่ใช้ประจำ (ซึ่งปิดใช้งานจาวาสคริปต์), ผมเห็นหน้าตาไซต์ที่ต่างออกไปจากปกติ แต่ไม่มากนัก ซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร จนกระทั่งผมพยายามจะเปิดลิงก์ข้ามภาษาออกไปที่วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ จึงพบว่าไม่มีลิงก์ แต่มีกล่องข้อความนี้อยู่แทน:

ลิงก์ข้ามไปยังรุ่นภาษาอื่นของบทความนี้ถูกย้ายไปด้านบนแล้วที่ทางขวาของชื่อหน้า ไปด้านบน

เมื่อผมกดลิงก์ "ไปด้านบน" จึงเห็นเมนู "ภาษา" อยู่ด้านข้าง, แต่เมื่อลองกดดู กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, ผมจึงทราบทันทีว่าธีมใหม่นี้มีปัญหาการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเข้าถึงได้ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

แม้ผมจะใช้ MediaWiki มานาน และทราบว่าหากผมเข้าสู่ระบบ ผมสามารถถอยกลับไปใช้ธีมเก่าอย่าง MediaWiki Monobook ได้, แต่ก็พบว่า:

 • ผมไม่สามารถแม้แต่จะกดลงชื่อเข้าระบบ (จะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีกรอกยูอาร์แอลตรงเพื่อเข้าให้ถึงหน้า พิเศษ:ล็อกอิน)
 • และแม้จะเข้าระบบได้ ก็ไม่สามารถเข้าแผงตั้งค่าผู้ใช้ได้อีก (จะต้องกรอกยูอาร์แอลตรงเพื่อเข้าให้ถึงหน้า พิเศษ:การตั้งค่า)
 • และแม้แต่จะแก้ไขให้แสดงแบบ Monobook ตอนที่ลงชื่อเข้าระบบอยู่ได้แล้ว ก็ไม่ได้แก้ปัญหากับการอ่านแบบไม่ล็อกอิน (ปรกติผมจะเข้าระบบเมื่อเขียน/แก้ไขบทความเท่านั้น), และไม่ได้แก้ปัญหาการเข้าถึงหน้าลงชื่อเข้าระบบด้วย

จากปัญหาทั้งหมดข้างต้น ผมเห็นว่าธีมรุ่นใหม่นี้ ทำลายความเข้าถึงได้ของอินเตอร์เฟซ และเลือกปฏิบัติกับผู้อ่าน/ผู้เขียนที่ใช้ซอฟต์แวร์เสรี และบราวเซอร์นอกกระแส (ซึ่งไม่สามารถทำให้รันจาวาสคริปต์ในแบบที่เทียบเท่าบราวเซอร์กระแสหลักทำ ด้วยเหตุผลด้านกำลังพล) ให้เป็นเหมือนพลเมืองชั้นสอง, จึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้กับไซต์อย่างวิกิพีเดีย ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้อย่างเสรีและเท่าเทียม

จึงขอเรียกร้องให้เปลี่ยนธีมมาตรฐานกลับไปใช้ธีม Vector รุ่นเดียวกับที่ใช้บนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษในปัจจุบันด้วยครับ (หรือไม่ก็เปลี่ยนกลับไปใช้ Monobook แบบเก่าไปเลยก็ได้ครับ)

WindowMaker (คุย) 15:27, 29 มกราคม 2565 (+07)

@WindowMaker: ขออภัยเรื่องความไม่สะดวกในการใช้งานวิกิพีเดียด้วยครับ ตอนนี้วิกิพีเดียภาษาไทยและโครงการอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมการทดสอบใช้งานการปรับปรุงแบบหน้าตาเดสก์ท็อป (Desktop Improvements) ตามมติของชุมชนในสภากาแฟครับ
 1. ประเด็นข้างต้นที่ว่าไม่สามารถกดที่ปุ่มเพื่อเลือกไปภาษาอื่นได้เมื่อปิดจาวาสคริปต์ ผมได้ลองทดสอบกับตัวเองในเบื้องต้น (เพื่อดูว่าเป็นบั๊กของการอัปเดตหรือไม่) พบว่าใช้งานได้ดีปกติครับ เพราะการทำงานตรงนั้นใช้ CSS + input[type=checkbox] ซึ่งควรจะใช้ได้และ long compat อยู่พอสมควร
 2. หากคิดว่ามันเป็นปัญหาจริง ๆ ในเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่ ผมอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นว่าเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่คือเบราว์เซอร์อะไร และรุ่นเท่าไหร่ อาจใช้ https://www.whatsmybrowser.org/ แล้วส่งลิงก์มาก็ได้ครับ หรือหาสะดวกคัดเลือกข้อมูลแล้วทิ้งไว้ที่นี่ เพื่อที่ผมจะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อต่อไปครับ
 3. จากการสังเกตของผมเอง เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ค่อนข้างเก่า (อาจจะมาก) หรือไม่ได้มีผู้ใช้งานเยอะมากนัก โปรดอ่านเพิ่มเติมที่ mw:Compatibility#Browsers ซึ่งอธิบายไว้ว่ามีเบราว์เซอร์ไหนบ้างที่มีเดียวิกิรองรับโดยแบ่งระดับการรองรับเป็น Grade ต่าง ๆ ตั้งแต่ A, C, X เพื่อประเมินความสัมคัญของปัญหาครับ
 • เลือกปฏิบัติกับผู้อ่าน/ผู้เขียนที่ใช้ซอฟต์แวร์เสรี และบราวเซอร์นอกกระแส ให้เป็นเหมือนพลเมืองชั้นสอง ปัญหาข้อนี้จะถูกตอบในหน้า mw:Compatibility#Browsers ครับ ซึ่งมีเหตุผลอยู่พอสมควรเลย ทั้งนี้ขอปฏิเสธว่าเป็นการเลือกปฏิบัติครับ ส่วนการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมสำหรับผู้ใช้ไม่เข้าสู่ระบบ ขอไม่รับรองครับ เพราะมีการตั้งสภากาแฟมาครั้งหนึ่งแล้วในการเพิ่มเข้า คงต้องมีการตั้งสถากาแฟหัวข้อใหม่อีกครั้งเรื่องการนำออกครับ
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณให้ข้อมูลเบราว์เซอร์เรียบร้อยแล้ว ผมจะส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและกลับมาอัปเดตโดยเร็ว ขอขอบคุณที่เข้ามาให้ข้อเสนอแนะนะครับ — [❄️☃️🌟] I’m Patsagorn, Why? 18:55, 29 มกราคม 2565 (+07)
หากเป็นการเปิด/ปิดผ่าน CSS ได้ อันนี้ผมคงไม่ขัดข้องอะไรมากนักครับ, โดย U/A ที่ผมใช้จะเป็น Pale Moon 25.8.1 (GNU/Linux, 32 บิต) ครับ:
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:25.8) Gecko/20151123 Firefox/31.9 PaleMoon/25.8.1
และต้องหมายเหตุไว้ด้วยนิดหนึ่งว่าบราวเซอร์รุ่นนี้รองรับการเลือกชุดกฎ CSS ตามสถานะของปุ่มควบคุมในฟอร์มครับ (ผมเองก็เคยเขียนโค้ดลักษณะนี้เช่นกัน และบราวเซอร์รุ่นนี้ก็ทำงานส่วนนี้ได้)
แต่จากประเด็นนี้ มีจุดสังเกตหนึ่งจากซอร์สโค้ดของหน้าที่แจ้ง: ในหน้า ปรากฎว่ามีการใช้ CSS ควบกับ <input type="checkbox"> พร้อมกับ <label for="..."> (โดยเฉพาะอย่างหลัง) เพียงแค่จุดเดียว คือปุ่มซ่อน/แสดงแผงนำทางหลัก ที่มุมบนซ้ายของหน้า และผมพบว่าสามารถกดปิด/เปิดได้ปกติในบราวเซอร์นี้ โดยไม่ต้องใช้จาวาสคริปต์, ซึ่งต่างกับสองปุ่มที่ได้แจ้งไปว่าเป็นปัญหา (ปุ่มเมนูภาษา และปุ่มเมนูเข้าระบบ)
ดังนั้นดูเหมือนเรื่องนี้อาจจะจะเป็นประเด็นยิบย่อย/บั๊ก เกี่ยวกับการวางแท็ก <label> ให้ครอบจุดที่สามารถคลิกโดนได้มากว่า (เพราะสองจุดที่มีปัญหา ไม่ได้มีการใช้แท็ก <label> แต่อย่างใด)
ขอบคุณที่รับฟังและนำไปแก้ไขครับ
WindowMaker (คุย) 19:13, 1 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
ผมไม่แน่ใจว่าความเห็นชุมชนทั้งในโครงการนี้กับส่วนกลางจะเห็นชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่าง
- ควรต้องมี javascript ถ้าไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้แอป หรือ API
- เว็บต้อง compatible แบบไม่สามารถใช้งาน javascript ได้
- เว็บต้อง compatible แบบไม่สามารถใช้งาน javascript ได้ และต้องใช้กับ HTML version 1.0 และเว็บรุ่นเก่า ๆ และเว็บแบบ terminal/console ได้ (ในยุคเก่านั้น ๆ เว็บไม่มี css/js ถ้าจำไม่ผิด)
ในส่วนนี้ผมระบุไว้ให้หลาย ๆ ท่านได้พิจารณาครับ ผมไม่ขอออกความเห็นว่าชอบข้อไหนมากกว่า เข้าใจว่าปัญหาคือเว็บไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานโดยไม่มี javascript ซึ่งมีผลต่อผู้ใช้ที่ใช้แบบไม่มี javascript ส่วนเรื่องเลือกปฏิบัติ ผมอยากให้อิงตามย่อหน้าแรกของผมด้วย ถ้าไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ไม่มี javascript อยู่แล้วก็ผมว่าไม่สามารถอ้างเลือกปฏิบัติได้ครับ ผมมันเป็นที่การออกแบบมาอยู่แล้ว ถ้าจะแก้ก็แก้ที่การออกแบบก่อน ว่าออกแบบให้ใคร NP-chaonay (คุย) 23:47, 31 มกราคม 2565 (+07)
เว็บไซต์วิกิพีเดียต้องการที่จะให้การสนับสนุนเพื่อความเข้ากันได้ของทุกเบราว์เซอร์และทุกประเภทการเชื่อมต่อครับ ดังนั้นตัวเว็บสามารถใช้งานได้แม้ไม่เปิดใช้ JavaScript โดยแทบจะไม่ติดขัดเลย (ยกเว้นบั๊ก) เพราะอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วว่ากลไกการทำงานตรงส่วนปุ่มเปิดเมนูนี้ใช้ CSS เป็น fallback กรณีไม่มี JavaScript ครับ (สามารถค้นหาเพิ่มเติมโดยใช้คำค้นว่า 'css only toggle' หรือแนว ๆ นี้ได้เลยครับ) ดังนั้นถ้าจะว่าเป็นปัญหาที่การดีไซน์ก็คงไม่ถูกนัก เพราะทรัพยากรเท่าที่มีทำดีที่สุดได้เท่านี้ครับ แต่ก็ไม่กล้าฟันธงว่าเกิดข้อผิดพลาดที่ตรงไหนทำไมจึงไม่ทำงานอย่างที่คาดในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านนั้น — [❄️☃️🌟] I’m Patsagorn, Why? 01:20, 1 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
เท่าที่ผมเคยได้รายงานปัญหาไปยังทีมวิกิพีเดียและ MediaWiki ส่วนกลางมาบ้าง และในฐานะที่ใช้ Text mode browser อ่านวิกิพีเดียมาเป็นระยะ ๆ , ที่ผมสังเกตคือผู้ดูแลส่วนกลางจะถือแนวทางตรงกลางระหว่างแบบที่ 2 กับ 3 ครับ โดยจะเน้นอำนวยให้อ่านบทความได้ และรวมใช้คำสั่งสำคัญๆ พื่นฐานในการเขียนได้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย, หากสภาพบราวเซอร์ไม่อำนวย ก็จะรองรับเพียงการใช้งานแบบฟังก์ชั่นล้วนๆ โดยจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอื่นใดมากไปกว่านี้ (ผู้ใช้ต้องเขียน Wikitext เอง, แก้รายการเผ้าดูเอง, กรอกลิงก์โยงข้ามภาษาด้วยมือ ฯลฯ) ซึ่งผมก็ใช้งานในรูปแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัคร (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) จนถึงทุกวันนี้
(ที่จริงแล้ววิกิพีเดียเป็นเว็บที่ดีเสมอต้นเสมอปลายมากๆ ในเรื่องการเข้าถึงด้วย Text mode แบบไม่มีทั้ง CSS และจาวาสคริปต์, และโค้ดส่วนมากก็ยังทำไว้ให้อ่านได้ แม้บราวเซอร์จะรับแค่ HTML 4.01 ก็ตาม)
WindowMaker (คุย) 19:25, 1 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
Hello @WindowMaker and @Patsagorn Y. I'm writing on behalf of the team which has built the troublesome buttons. We think that the buttons should work without the JS. We're wondering if this issue is because of the old version of Firefox. If we read correctly, WindowMaker is using version 31.9 which was released in 2014. SGrabarczuk (WMF) (คุย) 04:06, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ ผู้ใช้:Ncychaa/ทดลองเขียน โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (01:02, 4 กุมภาพันธ์ 2565)

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าทำไมเราถึงไม่สามารถเขียนประวัติของตนเองลงไปในวีกิพีเดียไม่ได้คะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรอคะ --Ncychaa (คุย) 01:02, 4 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

@Ncychaa: เกือบถูกครับ แต่ความจริงเกณฑ์ที่จะมาวัดได้ว่าควรมีบทความไหม ส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ ความโดดเด่น ครับ มันก็อารมณ์คล้ายความโด่งดังของหัวข้อบทความนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าวก็ต้องเป็นสารานุกรมอีก ใช้ภาษาวิชาการ และไม่แฝงการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ครับ ความจริงมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยครับ (WP:COI ถ้าอ่านในภาษาอังกฤษน่าจะได้รายละเอียดมากกว่า) NP-chaonay (คุย) 13:18, 4 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

Question about edits for new users

Hello. I can't speak Thai. When I've tried to make a page for Beyond LIVE, I clicked publish, but I've got blue error, that new users cannot make articles. Can you tell me why new users can't make a new article, please? (P.S. Can you translate Beyond LIVE from English to Thai, please?) --Nikolai Boyanov (คุย) 14:27, 8 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

@Nikolai Boyanov: Thai Wikipedia always has problems with low-quality articles, so the measure is in place to prevent more backlogs. There is a documentation at WP:RCA (in Thai). --Horus (พูดคุย) 20:08, 8 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
@Nikolai Boyanov: Hi, I don't know if you just ask in English because it is more convenience or more easier; but please note that if you not able to properly arrange this question in Thai language, it indicates of too low Thai language skill for Thai arcticle writing, so it is very risk to publish you article on Thai Wikipedia in Thai language, and publishing in English is not acceptable here. Only Thai-lang nativer or at-least-good Thai-lang learner is recommended to write Wikipedia article in Thai lang. Thx.
On new user, we recommended to use draft-namespaced page, but requires efforts and tracking, because these page have expiration date, and this kind of page make for public collaboration, so it just like semi-sandbox page, In your case, I recommended to using sandbox page on your own user scope (page name started with "User" namespace-indicator and your username). NP-chaonay (คุย) 15:22, 9 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

การอัปโหลดโลโก้หรือตราสัญลักษณ์จะต้องผ่าน FFU เพียงช่องทางเดียวหรือไม่

ผมได้ลองไปอ่านนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาไม่เสรีบนวิกิพีเดียแล้วครับ แต่ยังไม่แน่ใจว่า การที่ผมจะอัปโหลดโลโก้/ตราสัญลักษณ์ขึ้นมาใช้บนวิกิพีเดีย จะต้องผ่าน FFU เพียงช่องทางเดียวหรือไม่ครับ หรือมีช่องทางอื่น ๆ นอกจาก FFU และการขอสิทธิ์ผู้อัปโหลดไหมครับ --ILikelargeFries (คุย) 18:57, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

@ILikelargeFries: ถูกต้องแล้วครับ ถ้าเป็นภาพเสรี จะให้อัปโหลดไปที่โครงการคอมมอนส์แทน --Horus (พูดคุย) 21:13, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
@Horus ถ้าผมต้องการจะอัปโหลดโลโก้โดยไม่ผ่าน FFU ก็ต้องขอสิทธิ์ผู้อัปโหลดใช่ไหมครับ -- ILikelargeFries (คุย) 21:15, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
ถูกต้องครับ ป.ล. ถ้าโลโก้มีอายุเกินที่ลิขสิทธิ์คุ้มครองก็ถือเป็นภาพเสรีนะครับ --Horus (พูดคุย) 21:23, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
@ILikelargeFries: ปกติแล้ว การอัปโหลดทำได้สองทางคือ อัปฯผ่านโครงการนี้ (หากไม่ใช่สื่อที่มี license เข้ากันได้กับ Wikimedia Commons) หรือ อัปเข้า Wikimedia Commons (หากเป็นสื่อ free license ที่เข้ากันได้กับ Wikimedia Commons เช่น Public Domain, Creatives Commons หลายอย่าง) ทางสองทางคืออัปฯ แบบส่งคำขอ เพราะเราไม่ได้มีสิทธิอัปโหลดโดยตรง ยกเว้นหากเป็นผู้ใช้ที่ได้สิทธิไป
ส่วนการขอสิทธิผู้อัปโหลด ที่คุณ Horus อธิบายน่าจะหมายถึง การขอรับสิทธิ ที่มอบให้สำหรับผู้ใช้ ทำให้มีสิทธิสามารถดำเนินการคำขอการอัปโหลดของโครงการนี้ (แปลว่าไม่รวมถึงคำขอใน Wikimedia Commons แต่ถ้าผมจำไม่ผิด ผูุ้ใช้มีบัญชีทั่วไปใน Wikimedia Commons น่าจะมีสิทธิอัปโหลดครับ) ของผู้ใช้อื่นได้ ซึ่งการขอรับสิทธิผู้อัปโหลด ต้องมีความเข้าใจในนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับภาพพอสมควรครับ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยเฉพาะหากไม่ได้เก่งเรื่อง license กับ fair use ผมแนะนำให้ส่งคำขอแทนการขอรับสิทธิครับ ทั้งนี้เพราะการขอรับสิทธิผู้อัปโหลด มันก็เหมือนเราอาสาสมัครรับงานคำขอการอัปโหลดของคนอื่นมาพิจารณา ไม่ใช่แค่คำขอหรือการอัปโหลดของเรา หากไม่สะดวกในการอาสาพิจารณางานคำขอคนอื่น ๆ ผมแนะนำให้ทำการอัปโหลดแบบส่งขอแทนครับ --NP-chaonay (คุย) 23:04, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
ขอบคุณมากครับ -- ILikelargeFries (คุย) 23:08, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
อย่างไรก็ตาม การจะขอรับสิทธิอัปโหลดได้ต้องมีการโหวตนะครับ โดยจะมีคำถามทดสอบความเข้าใจ หากสนใจจริง ๆ ลองไปดูประวัติการขอสิทธิผู้อัปโหลดได้ครับ ผมว่าน่าจะยากพอ ๆ กับขอเป็นผู้ดูแลโครงการ NP-chaonay (คุย) 23:11, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
@NP-chaonay: ขอแก้ความเข้าใจครับ การขอรับสิทธิผู้อัปโหลดไม่ได้คำนึงเรื่องคะแนนโหวต แต่คำนึงว่าผู้ใช้มีความเข้าใจนโยบายการใช้สื่อไม่เสรีมากน้อยเพียงใดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับสิทธิจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องครับ --Geonuch (คุย) 21:29, 14 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

ความถูกต้องของเนื้อหา

คำแนะนำ และช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ที่สามารถพิสูจน์และยืนยันได้ จากข้อมูล หลักฐาน แหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่ถูกต้อง


ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 180.183.64.30 (พูดคุย | ตรวจ) 20:35, 13 กุมภาพันธ์ 2565

"ช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกต้อง" อาจจะแจ้งมาในนี้ได้นะครับว่าบทความไหนที่อยากให้ตรวจสอบ ทั้งนี้ตามระบบชุมชน การขอให้ช่วยตรวจสอบบทความนั้น จะเป็นในลักษณะจิตอาสาระหว่างผู้ใช้ในวิกิพีเดียครับ มิไม่ใช่ในลักษณะแบบขอให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลตรวจ เพราะระบบชุมชนนี้ การแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหา ไม่ได้ดูแลโดยผู้ดูแลเป็นหลัก แต่ดูแลในนามชุมชน ซึ่งก็คือผู้ใช้ในวิกิพีเดียครับ จึงมิได้เป็นระบบชุมชนที่พึ่งพาผู้ดูแลเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากผู้ดูแลท่านใดสะดวกด้วยเวลาและความสามารถ ก็น่าจะให้คำแนะนำได้ครับ --NP-chaonay (คุย) 23:18, 13 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

คำถามเกี่ยวกับ พันมงคล ฮ.มหาชัย โดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (10:00, 15 กุมภาพันธ์ 2565)

สวัสดีครับ อยากสร้างประวัติแต่สร้างไม่ได้ครับ --Kerdchok (คุย) 10:00, 15 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

@Kerdchok: สร้างไม่ได้เพราะยังเป็นผู้ใช้ใหม่อยู่ จำเป็นต้องเขียนในฉบับร่างก่อนแล้วค่อยส่งตามกระบวนการครับ —Nakare✝「T」 10:18, 16 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

คำถามโดยผ่านหน้าต่างช่วยเหลือ (16:07, 16 กุมภาพันธ์ 2565)

สวัสดีค่ะ กดเผยแพร่ไปครั้งแรกตั้งแต่ประมาณ3เดือนที่แล้วแต่เวลาค้นหา ไม่ขึ้นเลยสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ --Sarawut suwannarat (คุย) 16:07, 16 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

@Sarawut suwannarat: หมายถึงหน้านี้หรือครับ ผู้ใช้:Sarawut suwannarat -- ทั้งนี้ผมไปดูในบันทึกสาธารณะของกิจกรรมผู้ใช้ ไม่พบว่าผู้ใช้สร้างบทความหรือ ฉบับร่างขอบเขตสาธารณะครับ --NP-chaonay (คุย) 14:55, 17 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
@Sarawut suwannarat สำหรับหน้า สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ถูกลบไปเพราะบทความเป็นเนื้อหาเน้นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ครับ --NP-chaonay (คุย) 14:58, 17 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
พอจะมีวิธีแก้ไขไหมคะ เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ใส่คือประวัติส่วนตัวทั้งหมดเลยค่ะ Sarawut suwannarat (คุย) 15:03, 17 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)