ระบบจราจรซ้ายมือและขวามือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศที่มีการจราจรชิดซ้าย(สีน้ำเงิน) ประเทศที่มีการจราจรชิดขวา(สีแดง)

ระบบการจราจร หมายถึง การสัญจรที่ต้องอาศัยกฎจราจรของรถทุกชนิด เช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก ระบบการจราจรจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศไทยมีการขับรถชิดซ้ายมือ และประเทศจีนขับรถชิดขวามือ