ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การอัปโหลดภาพเข้าสู่วิกิพีเดียเป็นเรื่องของ

  • การยืนยันสถานภาพลิขสิทธิ์ของการอัปโหลดที่ตั้งใจแต่ละครั้งให้ชัดเจนว่าเหมาะสมสำหรับสารานุกรมเนื้อหาเสรี
  • การอัปโหลดภาพที่มีการระบุแหล่งที่มาและสถานภาพลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

หากคุณต้องการอัปโหลดพร้อมกันคราวละหลายภาพโดยใช้วิซาร์ดใหม่คลิกที่นี่ (ล็อกอินก่อน)

น่าเสียดายที่ภาพจำนวนมากต้องถูกลบจากวิกิพีเดียภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือวันเพราะสารสนเทศลิขสิทธิ์ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง หากคุณสำเร็จตามขั้นตอนข้างต้น คุณสามารถช่วยประหยัดเวลาคุณเองและผู้อื่นและรับประกันว่าไฟล์ที่คุณอัปโหลดจะยังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของฐานความรู้ของวิกิพีเดีย

ข้อกำหนดภาพโดยย่อมีดังนี้

สถานภาพลิขสิทธิ์ที่อนุญาต ได้แก่ (ตามลำดับความนิยมมากไปน้อย)

หากคุณอัปโหลดไฟล์โดยระบุว่าเป็น "การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ" ควรให้แน่ใจว่าอยู่บนหน่วยงานกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีความสามารถ หากมีคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของไฟล์ คุณน่าจะต้องแก้ต่างการใส่ในวิกิพีเดียในเวลารวดเร็ว ภาพที่อัปโหลดซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่วิกิพีเดียกำหนดจะถูกลบออกอย่างรวดเร็ว กรุณาอย่าถือการภาพที่ไม่ได้ระบุข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม มีขนาดใหญ่เกินไป หรืออาจก้าวร้าวต่อผู้อื่นว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล วิกิพีเดียมีผู้ชมในวงกว้าง และจะต้องเป็นแบบอย่างในการจัดการเนื้อหาละเอียดอ่อนอย่างภาพบุคคลที่ยังมีชีวิต นอกเหนือจากการอาศัยหน่วยงานที่มีความสามารถเกี่ยวกับสถานภาพลิขสิทธิ์แล้ว เราขอแนะนำให้ยึดสามัญสำนึกที่ดีเมื่อพิจารณาว่าภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตหนึ่งอาจถือว่าก้าวร้าวต่อบุคคลนั้นหรือผู้อื่นหรือไม่ พึงแนะนำให้ใช้ความระมัดระวัง มากกว่าใช้อารมณ์ขันหรือเอาแต่ใจ

ก่อนอัปโหลดภาพที่ วิกิพีเดีย:วิซาร์ดอัปโหลดไฟล์ กรุณาอ่านและปฏิบัติตามนโยบายการใช้ภาพ ภาพส่วนใหญ่ที่คุณพบบนอินเทอร์เน็ตมีลิขสิทธิ์และไม่เหมาะสมสำหรับการอัปโหลดเข้าสู่วิกิพีเดีย หากคุณไม่ได้สร้างภาพเอง หรือคุณไม่เต็มใจพิสูจน์ยืนยันสถานภาพลิขสิทธิ์ของภาพนั้น ห้ามอัพโหลดภาพ นอกจากนี้ในกรณีภาพที่เจ้าของกำหนดเงื่อนไขว่าให้ใช้เฉพาะไม่ใช่วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น ภายใต้แนวปฏิบัติปัจจุบันไม่สามารถอัปโหลดเข้าสู่วิกิพีเดียได้ ยกเว้นเจ้าของภาพแสดงการอนุญาต

ขั้นตอนการอัปโหลดภาพใหม่[แก้]

ตัดสินสถานภาพลิขสิทธิ์[แก้]

สำหรับการอัปโหลดสู่วิกิพีเดียภาษาไทย คุณต้องดูว่าภาพนั้นชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งสหรัฐ (อันเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์วิกิพีเดีย) หรือไม่ ด้วยเหตุว่ามีสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ อาจหมายความว่าคุณต้องพิสูจน์ยืนยันลิขสิทธิ์ของภาพในประเทศที่มา (มีคำอธิบายอย่างครอบคลุมในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษที่ Wikipedia:Non-U.S. copyrights สำหรับแผนภูมิระยะเวลาลิขสิทธิ์อย่างง่ายดูที่ Wikipedia:Copyright situations by country และ คอมมอนส์: สัญญาอนุญาต) เพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณเอง ควรพิจารณาด้วยว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศคุณมีข้อกำหนดต่อผู้อัปโหลดด้วยหรือไม่

ขั้นต่อไป ดูว่าป้ายระบุลิขสิทธิ์ภาพใดที่ใช้ได้กับไฟล์รูปภาพของคุณ

ภาพมีลิขสิทธิ์โดยไม่มีใบอนุญาต[แก้]

หากภาพนั้นไม่มีการเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตใด ๆ (ตามความเข้าใจของคุณ) และถือว่ายังอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ คุณจะต้องขออนุญาตใช้ภาพจากผู้ทรงลิขสิทธิ์เสียก่อน

หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถขอให้ผู้ทรงลิขสิทธิ์ติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ที่มาของภาพ ระบุว่าเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตที่เหมาะสม (ถ้าเป็น CC BY-SA 3.0 จะดีที่สุด เพราะตรงกับข้อความวิกิพีเดียทั้งหมด)

ภาพสัญญาอนุญาตเสรีและสาธารณสมบัติ[แก้]

หากว่า คุณตัดสินว่าภาพนั้นเป็นสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตเสรีอื่น ๆ (เช่น ครีเอทีฟคอมมอนส์) หลังจากศึกษาหน้า วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์ และ ป้ายระบุลิขสิทธิ์ภาพแล้ว คุณอาจอัปโหลดไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์ ซึ่งเป็นคลังแบ่งปันสำหรับภาพและไฟล์สื่ออื่น ภาพที่อัปโหลดสู่วิกิมีเดียคอมมอนส์สามารถใช้ได้โดยง่ายทั้งบนวิกิพีเดียภาษาไทย ตลอดจนวิกิพีเดียภาษาอื่น และโครงการพี่น้องอื่น (ป้ายระบุ [[ไฟล์:]] จะค้นภาพของวิกิมีเดียคอมมอนส์เสมือนว่าเก็บไว้บนวิกิพีเดีย) ข้อดีของวิกิมีเดียคอมมอนส์อีกอย่างหนึ่งคือระบบหมวดหมู่ซึ่งช่วยจัดระเบียบและทำให้หาภาพได้ง่าย คำเตือนสำคัญของวิกิมีเดียคอมมอนส์คือโครงการไม่ยอมรับภาพการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ

ดู First steps/Upload form สำหรับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปโหลดไปยังคอมมอนส์ ดูคำอธิบายทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่ Wikimedia Commons Help

ภาพใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ[แก้]

หากภาพที่คุณต้องการอัปโหลดไม่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี แต่เป็นไปตามเกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบของวิกิพีเดียทั้งหมด เช่นนั้นคุณได้รับอนุญาตให้อัพโหลดภาพนั้นเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทยโดยตรงพร้อมกับเหตุผลการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ พึงระลึกว่า ไม่อนุญาตให้อัปโหลดภาพใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบในวิกิมีเดียคอมมอนส์ แต่อนุญาตให้อัปโหลดในวิกิพีเดียภาษาไทย นอกเหนือจากภาพใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบแล้ว ยังสามารถอัปโหลดภาพใดเข้าสู่วิกิพีเดียก็ได้ แต่ภาพนั้นจะขาดข้อดีของการอัปโหลดเข้าสู่คอมมอนส์ (และอาจมีผู้อื่นดำเนินการย้ายภาพเสรีไปยังคอมมอนส์)

ขั้นตอนการอัพโหลด[แก้]

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นผู้อัปโหลด (และผู้ดูแลระบบ) เท่านั้นที่สามารถอัปโหลดภาพได้ ถ้าคุณไม่มีสถานะดังกล่าว กรุณาดู วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด หรือขอสิทธิที่ วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้อัปโหลด

คุณสามารถอัปโหลดภาพโดยใช้ลิงก์ อัพโหลดไฟล์ ที่อยู่แถบซ้ายมือของหน้าหลักภายใต้ส่วน "เครื่องมือ" (ซึ่งลิงก์ไปยัง พิเศษ:อัปโหลด) ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่คุณจะเห็นปุ่ม "เรียกดู..." ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบเปิดไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการของคุณ การเลือกไฟล์จะเติมชื่อของไฟล์นั้นในเขตข้อความถัดจาปุ่ม คุณต้องเลือกเช็กถูกกล่องเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ โดยการอัปโหลดไฟล์ การคลิกปุ่ม "อัปโหลด" เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า

หมายเหตุว่าบางสัญญาอนุญาต อย่าง ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน รุ่น 2.5 กำหนดให้ผู้ระบุสัญญาอนุญาตแสดงที่มาผลงานตามที่ผู้ทงลิขสิทธิ์ระบุ หลังอัปโหลด คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขส่วน "สัญญาอนุญาต" ด้วยมือ ตัวอย่างนี้คุณจะต้องเพิ่มการแสดงที่มาที่ถูกต้องเป็นตัวแปรเสริมในแม่แบบ {{Cc-by-sa-2.5}} ให้ปรากฏดังนี้ {{Cc-by-sa-2.5|Attribution}}

ชื่อไฟล์[แก้]

ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อไฟล์บางอย่าง (เช่น ชื่อไฟล์ทั่ว ๆ ไปที่ไม่สื่อความหมายที่กล้องดิจิทัลตั้งอัตโนมัติ) และถ้าพยายามใช้ชื่อไฟล์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดสารข้อผิดพลาด

ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ดี:

"City of London skyline from London City Hall - Oct 2008.jpg"
"KDE Kicker config screenshot.png"
"1863 Meeting of Settlers and Maoris at Hawke's Bay, New Zealand.jpg"
"Polyhedron with no vertex visible from center.png"
"The Consecration Of King Sinhala-Prince Vijaya (Detail From The Ajanta Mural Of Cave No 17).jpg"
"Sir John Betjeman (1906-1984).jpg
""ตึก 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2550.jpg"

ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ไม่ดี:

"Image01.png"
"Joe.jpg"
"DSC00001.JPG"
"30996951316264l.jpg"
"th.jpg"
"download.jpg"
"images.jpg"
"download.png"
"images.png"

การหาภาพที่อัปโหลดก่อนหน้านี้[แก้]

  • ในการดูหรือค้นหาภาพที่เคยอัปโหลดเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทยโดยตรงก่อนหน้านี้ ดูที่ รายชื่อภาพอัปโหลด
  • การอัปโหลดและลบมีบันทึกไว้ใน ปูมการอัปโหลด
  • ภาพจำนวนมากจัดอยู่ในหมวดหมู่ย่อยของ
  • ภาพจำนวนมากสามารถแบ่งได้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ย่อยของ หมวดหมู่:ภาพแบ่งตามประเภท หรือหมวดหมู่แม่ หมวดหมู่:ภาพในวิกิพีเดีย คุณอาจต้องการตรวจสอบในหมวดหมู่ดังกล่าวว่ามีภาพอยู่แล้วหรือไม่และจัดหมวดหมู่หรือไม่ คุณอาจต้องการค้นหาตามลำดับชั้นหมวดหมู่

กรุณาทราบว่าเช่นเดียวกับหน้าวิกิอื่น ผู้อื่นอาจแก้ไขหรือลบภาพอัปโหลดของคุณได้หากมีผู้คิดว่าเหมาะกับสารานุกรมมากกว่า และคุณอาจถูกห้ามอัปโหลดหากคุณละเมิดระบบ

การปรับภาพที่มีอยู่เดิม[แก้]

ในการปรับภาพที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างเช่น อินโฟกราฟิกที่ล้าสมัยแล้ว ให้ไปหน้าคำบรรยายไฟล์ภาพนั้น และคลิกลิงก์ "อัปโหลดรุ่นใหม่ของไฟล์นี้" ซึ่งจะเปิดวิซาร์ดอัปโหลดรุ่นใหม่ ให้อธิบายเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไฟล์จากรุ่นก่อนหน้า เพราะคำบรรยาทั่วไปของไฟล์ (รวมทั้งสัญญาอนุญาต ฯลฯ) ยังคงอยู่ตั้งแต่ต้น รุ่นใหม่จะเข้าถึงได้จากหน้าที่ลิงก์ไปยังไฟล์โดยอัตโนมัติ แต่จะยังเก็บรักษารุ่นเก่าไว้ในส่วน "ประวัติไฟล์" ของหน้าคำบรรยายไฟล์

หากคุณไม่พบลิงก์ "อัปโหลดรุ่นใหม่ของไฟล์นี้" เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ที่หน้าต้นทางเดิมของไฟล์ การที่ไฟล์นั้นอยู่บนวิกิมีเดียคอมมอนส์นั้นพบได้ทั่วไป แม้ว่ามีหน้าสารสนเทศบนวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งคุณจะต้องค้นดูไฟล์บนคอมมอนส์ (ควรมีประกาศว่าไฟล์นั้นอยู่บนวิกิมีเดียคอมมอนส์ และจะเชื่อมโยงไปยัง "หน้าคำบรรยายไฟล์ในโครงการ" ของไฟล์) ที่ซึ่งคุณสามารถปรับไฟล์ได้ การเปลี่ยนแปลงรุ่นวิกิมีเดียคอมมอนส์ของไฟล์จะเห็นได้ในการพาดพิงในวิกิพีเดียทุกภาษาเช่นเดียวกัน

หลังอัปโหลดภาพรุ่นใหม่ในชื่อเดียวกันแล้ว คุณมักต้องการข้ามแคชเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูภาพใหม่ ซึ่งยังแก้ไขความผิดปกติที่อาจแสดงภาพใหม่ในหน้าภาพ แต่ยังใช้ขนาดภาพเก่า บางทีหลังอัปโหลดภาพรุ่นใหม่ ภาพย่อในบทความยังแสดงภาพเก่าอยู่แม้คุณข้ามแคชเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม เช่นนั้นคุณอาจต้องการล้างเซิร์ฟเวอร์แคชหน้าภาพ ดู วิกิพีเดีย:การล้างเซิร์ฟเวอร์แคช

การเพิ่มภาพในบทความ[แก้]

ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มภาพในบทความเหมือนกัน ไม่ว่าภาพนั้นมีการอัปโหลดสู่คอมมอนส์หรือเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทยโดยตรง คุณต้องแทรกภาพเพื่อให้ปรากฏในบทความ โดยแก้ไขบทความและเพิ่มวากยสัมพันธ์

[[ไฟล์:ชื่อภาพ|thumb|คำบรรยายภาพ]]

ณ ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ไฟล์ปรากฏ

สำคัญ: ชื่อภาพไวต่ออักษรใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น ภาพชื่อ Picture.jpg ถ้าค้นด้วยชื่อ picture.jpg และ Picture.JPG จะหาไม่พบ

ดูคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ วิธีใช้:มาร์กอัพไฟล์ภาพ

แง่มุมเทคนิค[แก้]

รูปแบบที่ควรใช้ ได้แก่ JPEG สำหรับภาพถ่าย SVG สำหรับภาพวาดและการวาดเส้นศิลปะ PNG สำหรับภาพไอคอนที่ไม่ใช่เวกเตอร์กราฟิก OG Vorbis สำหรับเสียงและ Ogg Theora สำหรับวิดีทัศน์ กรุณาตั้งชื่อไฟล์ของคุณเชิงพรรณนาเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน (ดูด้านล่าง) หากต้องการรวมรูปภาพไว้ในบทความให้ใช้ลิงก์ในรูปแบบ [[File: filename.jpg]] หรือ [[File: filename.png|ข้อความทางเลือก]] หรือ [[File: filename.ogg]] สำหรับเสียง หากต้องการใส่เป็นภาพย่อให้ใช้ [[ไฟล์: filename.jpg|thumb|คำบรรยายภาพ]]

บอกวิธีแบบรวบรัด[แก้]

หน้าจออัปโหลดไฟล์ ซึ่งคุณจะพบได้ที่ พิเศษ:อัปโหลด มีเขตข้อมูลสามเขต ดังนี้

  • เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ต้นทาง มีปุ่มค้นดูที่ให้คุณเลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ปลายทาง จะมีชื่อไฟล์ที่เชื่อมโยงไปยังภาพของคุณจากบทความวิกิพีเดีย หากเปิดใช้งานจาวาสคริปต์ จะมีการตั้งชื่อไฟล์ปลายทางให้เป็นชื่อไฟล์ที่คุณกรอกในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ต้นทางโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นที่สามารถใช้ได้ก็ได้ เพื่อความสะดวกของผู้ที่ไม่ใช้จาวาสคริปต์ หากมีการเว้นเขตข้อมูลชื่อไฟล์ปลายทางว่าง จะใช้ชื่อไฟล์ต้นทางแทน
  • เขตข้อมูล สรุป เป็นที่ที่คุณกรอกข้อความที่จะปรากฏใต้ภาพในหน้าภาพ คุณสามารถใช้ มาร์กอัพวิกิ และ แม่แบบ:Information ในเขตข้อมูลนี้ คุณควรเขียนคำบรรยายย่อ ๆ ว่าภาพนี้คืออะไร แหล่งที่มา และสัญญาอนุญาต

ข้อความมาร์กอัพความย่อของหน้าคำบรรยายไฟล์[แก้]

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความย่อ (รวมถึงคำอธิบายของตัวแปรเสริม แม่แบบ:Information) ที่คุณสามารถคัดลอกและวางเมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ หรือสามารถอ้างอิงได้เมื่อคุณแก้ไขความย่อไฟล์ใด ๆ ที่ต้องการการปรับแก้

{{Information
|Description = คุณเห็นหรือได้ยินอะไร
|Source = สร้างเอง หรือยูอาร์แอล ถ้ามีชื่อสถาบัน หรือเลขแคตาล็อกหรือคล้ายกัน
|Date = วันที่สร้างและ/หรือเผยแพร่ภาพนี้ อาจใช้ ~~~~~ (ทิลเดอ 5 ตัว) เพื่อใส่วันที่ปัจจุบัน กรณีที่คุณเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
|Author = ชื่อและนามสกุลของผู้ประพันธ์ (คุณอาจใช้ ~~~ กรณีสร้างผลงานเอง ) และ/หรือชื่อของสถาบัน
|Permission = การตัดข้อความสั้น ๆ ของคำอนุญาตจากผู้ทรงลิขสิทธิ์ (หากยาวเกิน ให้ย่อลงแล้วทำลิงก์ไปยังฉบับยาว)
|other_versions = ทำวิกิลิงก์ไปยังรุ่นอื่นที่มีอยู่บนวิกิมีเดียคอมมอนส์ (เช่น ฉบับขาวดำของภาพสี)
}}

สำหรับคำบรรยายเนื้อหา หากเป็นงานศิลปะ กรุณาใส่ภูมิหลังประวัติศาสตร์สั้น ๆ ในกรณีข้อมูลวิทยาศาสตร์ ควรใส่บทคัดย่อวิทยาศาสตร์สั้น ๆ ของไฟล์ หากคุณมีสารสนเทศในรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ เช่น ชื่อสปีชีส์หรือขนาดของวัตถุ กรุณาใส่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพแร่ การใส่ขนาดจะมีประโยชน์มาก

เตือนความจำ: หากคุณสร้างภาพเพื่ออัปโหลดซึ่งจำเป็นต้องแสดงขนาดของวัตถุที่แสดง ภาพที่มีไม้บรรทัดจะดีกว่าภาพที่มีเหรียญหรือวัตถุคล้ายกัน เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีวัตถุชนิดเดียวกัน จะช่วยให้คุณใส่ขนาดที่ถูกต้องในคำบรรยายได้

การส่งสารสนเทศ[แก้]

หลังกรอกสารสนเทศ การส่งภาพจะอัปโหลดภาพและบันทึกความย่อ ไม่มีการแสดงตัวอย่างแบบเดียวกับการแก้ไขบทความ กระนั้น สามารถใช้ หน้าทดลองเขียนหรือหน้าผู้ใช้เพื่อดูและแก้ไขความย่อก่อนอัปโหลดภาพ และหลังอัปโหลดแล้ว คุณยังสามารถคลิกปุ่มแก้ไขและเปลี่ยนความย่อและสัญญาอนุญาตได้หากต้องการ

หากมีไฟล์ที่อัปโหลดชื่อซ้ำกับชื่อไฟล์ปลายทางที่คุณเลือกอยู่แล้ว คุณจะได้รับตัวเลือกให้บันทึกหรือเขียนทับไฟล์เก่า (มันจะยังอยู่ในประวัติหน้า) หรือย้อนกลับไปแบบอัปโหลดแล้วให้กรอกชื่อไฟล์ใหม่

การอัปโหลดหลายโครงการ[แก้]

The Wikipedia logo, with a big blue arrow leading to the Wikimedia Commons logo

แม้เป็นไปได้ที่จะใช้ภาพเดียวในบทความวิกิพีเดียหลายบทความ (ของโครงการวิกิมีเดียโครงการเดียวกัน) แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ภาพที่อัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียโครงการเดียว (หมายถึง โครงการพี่น้องอื่น เช่น วิกิซอร์ซ และวิกิพีเดียภาษาอื่น) โดยไมอัปโฆลดซ้ำในโครงการเหล่านี้ทุกโครงการ ด้วยเหตุนี้ ภาพเสรีทั้งหมดจึงควรอัปโหลดสู้วิกิมีเดียคอมมอนส์ ซึ่งไฟล์เหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงได้จากโครงการวิกิมีเดียทุกโครงการทันที หมายเหตุว่าคอมมอนส์ยอมรับเฉพาะภาพเสรีเท่านั้น (คือ สาธารณสมบัติหรืออยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี) หากภาพนั้นใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ คุณไม่สามารถอัปโหลดสู่คอมมอนส์ได้ ฉะนั้นคุณต้องอัปโหลดแยกกันสำหรับทุกโครงการที่ใช้ไฟล์นั้น ในการอัปโหลดภาพที่มีอยู่แล้วในวิกิพีเดียไปยังโครงการอื่น คุณจะต้องดาวน์โหลดภาพสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ (คลิกขวาจะมีตัวเลือกนี้ให้คุณ) แล้วอัปโหลดใหม่ในโครงการที่คุณต้องการให้ทำสำเนาไฟล์นั้น สามารถใส่ลิงก์วิกิสนเทศระหว่างไฟล์ทั้งสองที่ได้

หากคุณสับสนเกินไป คุณสามารถติดป้ายระบุด้วยแม่แบบ {{Copy to Wikimedia Commons}} ซึ่งเป็นการประกาศว่า "ไฟล์นี้สามารถคัดลอกไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์ได้" อาจมีผู้อื่นมาย้ายไฟล์ดังกล่าวแทนคุณ อย่างไรก็ดี อาจมีการดำเนินการช้าและมีงานค้างจำนวนมาก ฉะนั้นควรย้ายเองดีกว่า

ดูเพิ่ม[แก้]