วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การอัปโหลดภาพเข้าสู่วิกิพีเดียเป็นเรื่องของ

  • การยืนยันสถานภาพลิขสิทธิ์ของการอัปโหลดที่ตั้งใจแต่ละครั้งให้ชัดเจนว่าเหมาะสมสำหรับสารานุกรมเนื้อหาเสรี
  • การอัปโหลดภาพที่มีการระบุแหล่งที่มาและสถานภาพลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

หากคุณต้องการอัปโหลดพร้อมกันคราวละหลายภาพโดยใช้วิซาร์ดใหม่คลิกที่นี่ (ล็อกอินก่อน)

น่าเสียดายที่ภาพจำนวนมากต้องถูกลบจากวิกิพีเดียภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือวันเพราะสารสนเทศลิขสิทธิ์ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง หากคุณสำเร็จตามขั้นตอนข้างต้น คุณสามารถช่วยประหยัดเวลาคุณเองและผู้อื่นและรับประกันว่าไฟล์ที่คุณอัปโหลดจะยังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของฐานความรู้ของวิกิพีเดีย

ข้อกำหนดภาพโดยย่อมีดังนี้

สถานภาพลิขสิทธิ์ที่อนุญาต ได้แก่ (ตามลำดับความนิยมมากไปน้อย)

หากคุณอัปโหลดไฟล์โดยระบุว่าเป็น "การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ" ควรให้แน่ใจว่าอยู่บนหน่วยงานกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีความสามารถ หากมีคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของไฟล์ คุณน่าจะต้องแก้ต่างการใส่ในวิกิพีเดียในเวลารวดเร็ว ภาพที่อัปโหลดซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่วิกิพีเดียกำหนดจะถูกลบออกอย่างรวดเร็ว กรุณาอย่าถือการภาพที่ไม่ได้ระบุข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม มีขนาดใหญ่เกินไป หรืออาจก้าวร้าวต่อผู้อื่นว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล วิกิพีเดียมีผู้ชมในวงกว้าง และจะต้องเป็นแบบอย่างในการจัดการเนื้อหาละเอียดอ่อนอย่างภาพบุคคลที่ยังมีชีวิต นอกเหนือจากการอาศัยหน่วยงานที่มีความสามารถเกี่ยวกับสถานภาพลิขสิทธิ์แล้ว เราขอแนะนำให้ยึดสามัญสำนึกที่ดีเมื่อพิจารณาว่าภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตหนึ่งอาจถือว่าก้าวร้าวต่อบุคคลนั้นหรือผู้อื่นหรือไม่ พึงแนะนำให้ใช้ความระมัดระวัง มากกว่าใช้อารมณ์ขันหรือเอาแต่ใจ

ก่อนอัปโหลดภาพที่ วิกิพีเดีย:วิซาร์ดอัปโหลดไฟล์ กรุณาอ่านและปฏิบัติตามนโยบายการใช้ภาพ ภาพส่วนใหญ่ที่คุณพบบนอินเทอร์เน็ตมีลิขสิทธิ์และไม่เหมาะสมสำหรับการอัปโหลดเข้าสู่วิกิพีเดีย หากคุณไม่ได้สร้างภาพเอง หรือคุณไม่เต็มใจพิสูจน์ยืนยันสถานภาพลิขสิทธิ์ของภาพนั้น ห้ามอัพโหลดภาพ นอกจากนี้ในกรณีภาพที่เจ้าของกำหนดเงื่อนไขว่าให้ใช้เฉพาะไม่ใช่วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น ภายใต้แนวปฏิบัติปัจจุบันไม่สามารถอัปโหลดเข้าสู่วิกิพีเดียได้ ยกเว้นเจ้าของภาพแสดงการอนุญาต

ขั้นตอนการอัปโหลดภาพใหม่[แก้]

ตัดสินสถานภาพลิขสิทธิ์[แก้]

สำหรับการอัปโหลดสู่วิกิพีเดียภาษาไทย คุณต้องดูว่าภาพนั้นชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งสหรัฐ (อันเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์วิกิพีเดีย) หรือไม่ ด้วยเหตุว่ามีสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ อาจหมายความว่าคุณต้องพิสูจน์ยืนยันลิขสิทธิ์ของภาพในประเทศที่มา (มีคำอธิบายอย่างครอบคลุมในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษที่ Wikipedia:Non-U.S. copyrights สำหรับแผนภูมิระยะเวลาลิขสิทธิ์อย่างง่ายดูที่ Wikipedia:Copyright situations by country และ คอมมอนส์: สัญญาอนุญาต) เพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณเอง ควรพิจารณาด้วยว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศคุณมีข้อกำหนดต่อผู้อัปโหลดด้วยหรือไม่

ขั้นต่อไป ดูว่าป้ายระบุลิขสิทธิ์ภาพใดที่ใช้ได้กับไฟล์รูปภาพของคุณ

ภาพมีลิขสิทธิ์โดยไม่มีใบอนุญาต[แก้]

หากภาพนั้นไม่มีการเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตใด ๆ (ตามความเข้าใจของคุณ) และถือว่ายังอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ คุณจะต้องขออนุญาตใช้ภาพจากผู้ทรงลิขสิทธิ์เสียก่อน

หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถขอให้ผู้ทรงลิขสิทธิ์ติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ที่มาของภาพ ระบุว่าเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตที่เหมาะสม (ถ้าเป็น CC BY-SA 3.0 จะดีที่สุด เพราะตรงกับข้อความวิกิพีเดียทั้งหมด)

ภาพสัญญาอนุญาตเสรีและสาธารณสมบัติ[แก้]

หากว่า คุณตัดสินว่าภาพนั้นเป็นสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตเสรีอื่น ๆ (เช่น ครีเอทีฟคอมมอนส์) หลังจากศึกษาหน้า วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์ และ ป้ายระบุลิขสิทธิ์ภาพแล้ว คุณอาจอัปโหลดไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์ ซึ่งเป็นคลังแบ่งปันสำหรับภาพและไฟล์สื่ออื่น ภาพที่อัปโหลดสู่วิกิมีเดียคอมมอนส์สามารถใช้ได้โดยง่ายทั้งบนวิกิพีเดียภาษาไทย ตลอดจนวิกิพีเดียภาษาอื่น และโครงการพี่น้องอื่น (ป้ายระบุ [[ไฟล์:]] จะค้นภาพของวิกิมีเดียคอมมอนส์เสมือนว่าเก็บไว้บนวิกิพีเดีย) ข้อดีของวิกิมีเดียคอมมอนส์อีกอย่างหนึ่งคือระบบหมวดหมู่ซึ่งช่วยจัดระเบียบและทำให้หาภาพได้ง่าย คำเตือนสำคัญของวิกิมีเดียคอมมอนส์คือโครงการไม่ยอมรับภาพการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ

ดู First steps/Upload form สำหรับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปโหลดไปยังคอมมอนส์ ดูคำอธิบายทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่ Wikimedia Commons Help

ภาพใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ[แก้]

หากภาพที่คุณต้องการอัปโหลดไม่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี แต่เป็นไปตามเกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบของวิกิพีเดียทั้งหมด เช่นนั้นคุณได้รับอนุญาตให้อัพโหลดภาพนั้นเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทยโดยตรงพร้อมกับเหตุผลการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ พึงระลึกว่า ไม่อนุญาตให้อัปโหลดภาพใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบในวิกิมีเดียคอมมอนส์ แต่อนุญาตให้อัปโหลดในวิกิพีเดียภาษาไทย นอกเหนือจากภาพใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบแล้ว ยังสามารถอัปโหลดภาพใดเข้าสู่วิกิพีเดียก็ได้ แต่ภาพนั้นจะขาดข้อดีของการอัปโหลดเข้าสู่คอมมอนส์ (และอาจมีผู้อื่นดำเนินการย้ายภาพเสรีไปยังคอมมอนส์)

ขั้นตอนการอัพโหลด[แก้]

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นผู้อัปโหลด (และผู้ดูแลระบบ) เท่านั้นที่สามารถอัปโหลดภาพได้ ถ้าคุณไม่มีสถานะดังกล่าว กรุณาดู วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด หรือขอสิทธิที่ วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้อัปโหลด

คุณสามารถอัปโหลดภาพโดยใช้ลิงก์ อัพโหลดไฟล์ ที่อยู่แถบซ้ายมือของหน้าหลักภายใต้ส่วน "เครื่องมือ" (ซึ่งลิงก์ไปยัง พิเศษ:อัปโหลด) ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่คุณจะเห็นปุ่ม "เรียกดู..." ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบเปิดไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการของคุณ การเลือกไฟล์จะเติมชื่อของไฟล์นั้นในเขตข้อความถัดจาปุ่ม คุณต้องเลือกเช็กถูกกล่องเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ โดยการอัปโหลดไฟล์ การคลิกปุ่ม "อัปโหลด" เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า

หมายเหตุว่าบางสัญญาอนุญาต อย่าง ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน รุ่น 2.5 กำหนดให้ผู้ระบุสัญญาอนุญาตแสดงที่มาผลงานตามที่ผู้ทงลิขสิทธิ์ระบุ หลังอัปโหลด คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขส่วน "สัญญาอนุญาต" ด้วยมือ ตัวอย่างนี้คุณจะต้องเพิ่มการแสดงที่มาที่ถูกต้องเป็นตัวแปรเสริมในแม่แบบ {{Cc-by-sa-2.5}} ให้ปรากฏดังนี้ {{Cc-by-sa-2.5|Attribution}}

ชื่อไฟล์[แก้]

ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อไฟล์บางอย่าง (เช่น ชื่อไฟล์ทั่ว ๆ ไปที่ไม่สื่อความหมายที่กล้องดิจิทัลตั้งอัตโนมัติ) และถ้าพยายามใช้ชื่อไฟล์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดสารข้อผิดพลาด

ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ดี:

Yes check.svg "City of London skyline from London City Hall - Oct 2008.jpg"
Yes check.svg "KDE Kicker config screenshot.png"
Yes check.svg "1863 Meeting of Settlers and Maoris at Hawke's Bay, New Zealand.jpg"
Yes check.svg "Polyhedron with no vertex visible from center.png"
Yes check.svg "The Consecration Of King Sinhala-Prince Vijaya (Detail From The Ajanta Mural Of Cave No 17).jpg"
Yes check.svg "Sir John Betjeman (1906-1984).jpg
Yes check.svg ""ตึก 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2550.jpg"

ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ไม่ดี:

X mark.svg "Image01.png"
X mark.svg "Joe.jpg"
X mark.svg "DSC00001.JPG"
X mark.svg "30996951316264l.jpg"
X mark.svg "th.jpg"
X mark.svg "download.jpg"
X mark.svg "images.jpg"
X mark.svg "download.png"
X mark.svg "images.png"

การหาภาพที่อัปโหลดก่อนหน้านี้[แก้]

  • ในการดูหรือค้นหาภาพที่เคยอัปโหลดเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทยโดยตรงก่อนหน้านี้ ดูที่ รายชื่อภาพอัปโหลด
  • การอัปโหลดและลบมีบันทึกไว้ใน ปูมการอัปโหลด
  • ภาพจำนวนมากจัดอยู่ในหมวดหมู่ย่อยของ
  • ภาพจำนวนมากสามารถแบ่งได้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ย่อยของ หมวดหมู่:ภาพแบ่งตามประเภท หรือหมวดหมู่แม่ หมวดหมู่:ภาพในวิกิพีเดีย คุณอาจต้องการตรวจสอบในหมวดหมู่ดังกล่าวว่ามีภาพอยู่แล้วหรือไม่และจัดหมวดหมู่หรือไม่ คุณอาจต้องการค้นหาตามลำดับชั้นหมวดหมู่

กรุณาทราบว่าเช่นเดียวกับหน้าวิกิอื่น ผู้อื่นอาจแก้ไขหรือลบภาพอัปโหลดของคุณได้หากมีผู้คิดว่าเหมาะกับสารานุกรมมากกว่า และคุณอาจถูกห้ามอัปโหลดหากคุณละเมิดระบบ

การปรับภาพที่มีอยู่เดิม[แก้]

ในการปรับภาพที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างเช่น อินโฟกราฟิกที่ล้าสมัยแล้ว ให้ไปหน้าคำบรรยายไฟล์ภาพนั้น และคลิกลิงก์ "อัปโหลดรุ่นใหม่ของไฟล์นี้" ซึ่งจะเปิดวิซาร์ดอัปโหลดรุ่นใหม่ ให้อธิบายเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไฟล์จากรุ่นก่อนหน้า เพราะคำบรรยาทั่วไปของไฟล์ (รวมทั้งสัญญาอนุญาต ฯลฯ) ยังคงอยู่ตั้งแต่ต้น รุ่นใหม่จะเข้าถึงได้จากหน้าที่ลิงก์ไปยังไฟล์โดยอัตโนมัติ แต่จะยังเก็บรักษารุ่นเก่าไว้ในส่วน "ประวัติไฟล์" ของหน้าคำบรรยายไฟล์

หากคุณไม่พบลิงก์ "อัปโหลดรุ่นใหม่ของไฟล์นี้" เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ที่หน้าต้นทางเดิมของไฟล์ การที่ไฟล์นั้นอยู่บนวิกิมีเดียคอมมอนส์นั้นพบได้ทั่วไป แม้ว่ามีหน้าสารสนเทศบนวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งคุณจะต้องค้นดูไฟล์บนคอมมอนส์ (ควรมีประกาศว่าไฟล์นั้นอยู่บนวิกิมีเดียคอมมอนส์ และจะเชื่อมโยงไปยัง "หน้าคำบรรยายไฟล์ในโครงการ" ของไฟล์) ที่ซึ่งคุณสามารถปรับไฟล์ได้ การเปลี่ยนแปลงรุ่นวิกิมีเดียคอมมอนส์ของไฟล์จะเห็นได้ในการพาดพิงในวิกิพีเดียทุกภาษาเช่นเดียวกัน

หลังอัปโหลดภาพรุ่นใหม่ในชื่อเดียวกันแล้ว คุณมักต้องการข้ามแคชเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูภาพใหม่ ซึ่งยังแก้ไขความผิดปกติที่อาจแสดงภาพใหม่ในหน้าภาพ แต่ยังใช้ขนาดภาพเก่า บางทีหลังอัปโหลดภาพรุ่นใหม่ ภาพย่อในบทความยังแสดงภาพเก่าอยู่แม้คุณข้ามแคชเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม เช่นนั้นคุณอาจต้องการล้างเซิร์ฟเวอร์แคชหน้าภาพ ดู วิกิพีเดีย:การล้างเซิร์ฟเวอร์แคช

การเพิ่มภาพในบทความ[แก้]

ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มภาพในบทความเหมือนกัน ไม่ว่าภาพนั้นมีการอัปโหลดสู่คอมมอนส์หรือเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทยโดยตรง คุณต้องแทรกภาพเพื่อให้ปรากฏในบทความ โดยแก้ไขบทความและเพิ่มวากยสัมพันธ์

[[ไฟล์:ชื่อภาพ|thumb|คำบรรยายภาพ]]

ณ ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ไฟล์ปรากฏ

สำคัญ: ชื่อภาพไวต่ออักษรใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น ภาพชื่อ Picture.jpg ถ้าค้นด้วยชื่อ picture.jpg และ Picture.JPG จะหาไม่พบ

ดูคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ วิธีใช้:มาร์กอัพไฟล์ภาพ

แง่มุมเทคนิค[แก้]

รูปแบบที่ควรใช้ ได้แก่ JPEG สำหรับภาพถ่าย SVG สำหรับภาพวาดและการวาดเส้นศิลปะ PNG สำหรับภาพไอคอนที่ไม่ใช่เวกเตอร์กราฟิก OG Vorbis สำหรับเสียงและ Ogg Theora สำหรับวิดีทัศน์ กรุณาตั้งชื่อไฟล์ของคุณเชิงพรรณนาเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน (ดูด้านล่าง) หากต้องการรวมรูปภาพไว้ในบทความให้ใช้ลิงก์ในรูปแบบ [[File: filename.jpg]] หรือ [[File: filename.png|ข้อความทางเลือก]] หรือ [[File: filename.ogg]] สำหรับเสียง หากต้องการใส่เป็นภาพย่อให้ใช้ [[ไฟล์: filename.jpg|thumb|คำบรรยายภาพ]]

บอกวิธีแบบรวบรัด[แก้]

หน้าจออัปโหลดไฟล์ ซึ่งคุณจะพบได้ที่ พิเศษ:อัปโหลด มีเขตข้อมูลสามเขต ดังนี้

  • เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ต้นทาง มีปุ่มค้นดูที่ให้คุณเลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ปลายทาง จะมีชื่อไฟล์ที่เชื่อมโยงไปยังภาพของคุณจากบทความวิกิพีเดีย หากเปิดใช้งานจาวาสคริปต์ จะมีการตั้งชื่อไฟล์ปลายทางให้เป็นชื่อไฟล์ที่คุณกรอกในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ต้นทางโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นที่สามารถใช้ได้ก็ได้ เพื่อความสะดวกของผู้ที่ไม่ใช้จาวาสคริปต์ หากมีการเว้นเขตข้อมูลชื่อไฟล์ปลายทางว่าง จะใช้ชื่อไฟล์ต้นทางแทน
  • เขตข้อมูล สรุป เป็นที่ที่คุณกรอกข้อความที่จะปรากฏใต้ภาพในหน้าภาพ คุณสามารถใช้ มาร์กอัพวิกิ และ แม่แบบ:Information ในเขตข้อมูลนี้ คุณควรเขียนคำบรรยายย่อ ๆ ว่าภาพนี้คืออะไร แหล่งที่มา และสัญญาอนุญาต

ข้อความมาร์กอัพความย่อของหน้าคำบรรยายไฟล์[แก้]

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความย่อ (รวมถึงคำอธิบายของตัวแปรเสริม แม่แบบ:Information) ที่คุณสามารถคัดลอกและวางเมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ หรือสามารถอ้างอิงได้เมื่อคุณแก้ไขความย่อไฟล์ใด ๆ ที่ต้องการการปรับแก้

{{Information
|Description = คุณเห็นหรือได้ยินอะไร
|Source = สร้างเอง หรือยูอาร์แอล ถ้ามีชื่อสถาบัน หรือเลขแคตาล็อกหรือคล้ายกัน
|Date = วันที่สร้างและ/หรือเผยแพร่ภาพนี้ อาจใช้ ~~~~~ (ทิลเดอ 5 ตัว) เพื่อใส่วันที่ปัจจุบัน กรณีที่คุณเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
|Author = ชื่อและนามสกุลของผู้ประพันธ์ (คุณอาจใช้ ~~~ กรณีสร้างผลงานเอง ) และ/หรือชื่อของสถาบัน
|Permission = การตัดข้อความสั้น ๆ ของคำอนุญาตจากผู้ทรงลิขสิทธิ์ (หากยาวเกิน ให้ย่อลงแล้วทำลิงก์ไปยังฉบับยาว)
|other_versions = ทำวิกิลิงก์ไปยังรุ่นอื่นที่มีอยู่บนวิกิมีเดียคอมมอนส์ (เช่น ฉบับขาวดำของภาพสี)
}}

สำหรับคำบรรยายเนื้อหา หากเป็นงานศิลปะ กรุณาใส่ภูมิหลังประวัติศาสตร์สั้น ๆ ในกรณีข้อมูลวิทยาศาสตร์ ควรใส่บทคัดย่อวิทยาศาสตร์สั้น ๆ ของไฟล์ หากคุณมีสารสนเทศในรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ เช่น ชื่อสปีชีส์หรือขนาดของวัตถุ กรุณาใส่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพแร่ การใส่ขนาดจะมีประโยชน์มาก

เตือนความจำ: หากคุณสร้างภาพเพื่ออัปโหลดซึ่งจำเป็นต้องแสดงขนาดของวัตถุที่แสดง ภาพที่มีไม้บรรทัดจะดีกว่าภาพที่มีเหรียญหรือวัตถุคล้ายกัน เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีวัตถุชนิดเดียวกัน จะช่วยให้คุณใส่ขนาดที่ถูกต้องในคำบรรยายได้

การส่งสารสนเทศ[แก้]

หลังกรอกสารสนเทศ การส่งภาพจะอัปโหลดภาพและบันทึกความย่อ ไม่มีการแสดงตัวอย่างแบบเดียวกับการแก้ไขบทความ กระนั้น สามารถใช้ หน้าทดลองเขียนหรือหน้าผู้ใช้เพื่อดูและแก้ไขความย่อก่อนอัปโหลดภาพ และหลังอัปโหลดแล้ว คุณยังสามารถคลิกปุ่มแก้ไขและเปลี่ยนความย่อและสัญญาอนุญาตได้หากต้องการ

หากมีไฟล์ที่อัปโหลดชื่อซ้ำกับชื่อไฟล์ปลายทางที่คุณเลือกอยู่แล้ว คุณจะได้รับตัวเลือกให้บันทึกหรือเขียนทับไฟล์เก่า (มันจะยังอยู่ในประวัติหน้า) หรือย้อนกลับไปแบบอัปโหลดแล้วให้กรอกชื่อไฟล์ใหม่

การอัปโหลดหลายโครงการ[แก้]

The Wikipedia logo, with a big blue arrow leading to the Wikimedia Commons logo

แม้เป็นไปได้ที่จะใช้ภาพเดียวในบทความวิกิพีเดียหลายบทความ (ของโครงการวิกิมีเดียโครงการเดียวกัน) แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ภาพที่อัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียโครงการเดียว (หมายถึง โครงการพี่น้องอื่น เช่น วิกิซอร์ซ และวิกิพีเดียภาษาอื่น) โดยไมอัปโฆลดซ้ำในโครงการเหล่านี้ทุกโครงการ ด้วยเหตุนี้ ภาพเสรีทั้งหมดจึงควรอัปโหลดสู้วิกิมีเดียคอมมอนส์ ซึ่งไฟล์เหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงได้จากโครงการวิกิมีเดียทุกโครงการทันที หมายเหตุว่าคอมมอนส์ยอมรับเฉพาะภาพเสรีเท่านั้น (คือ สาธารณสมบัติหรืออยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี) หากภาพนั้นใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ คุณไม่สามารถอัปโหลดสู่คอมมอนส์ได้ ฉะนั้นคุณต้องอัปโหลดแยกกันสำหรับทุกโครงการที่ใช้ไฟล์นั้น ในการอัปโหลดภาพที่มีอยู่แล้วในวิกิพีเดียไปยังโครงการอื่น คุณจะต้องดาวน์โหลดภาพสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ (คลิกขวาจะมีตัวเลือกนี้ให้คุณ) แล้วอัปโหลดใหม่ในโครงการที่คุณต้องการให้ทำสำเนาไฟล์นั้น สามารถใส่ลิงก์วิกิสนเทศระหว่างไฟล์ทั้งสองที่ได้

หากคุณสับสนเกินไป คุณสามารถติดป้ายระบุด้วยแม่แบบ {{Copy to Wikimedia Commons}} ซึ่งเป็นการประกาศว่า "ไฟล์นี้สามารถคัดลอกไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์ได้" อาจมีผู้อื่นมาย้ายไฟล์ดังกล่าวแทนคุณ อย่างไรก็ดี อาจมีการดำเนินการช้าและมีงานค้างจำนวนมาก ฉะนั้นควรย้ายเองดีกว่า

ดูเพิ่ม[แก้]