ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นโยบายและแนวปฏิบัติของวิกิพีเดีย ถูกพัฒนาโดยชุมชนเพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อธิบายหลักการให้ชัดเจน แก้ไขความขัดแย้ง และอื่น ๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการสร้างสารานุกรมที่เสรีและเชื่อถือได้ นโยบายทั้งหมดอธิบายมาตรฐานที่ผู้ใช้ควรเดินตาม (โดยอาศัยสามัญสำนึก) ในขณะที่แนวปฏิบัติบอกถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนั้นได้ หลักการสำคัญทั้งหมดถูกสรุปไว้ในห้าเสาหลัก

วิกิพีเดียพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมอันเป็นมิตรให้กับผู้ที่มีมุมมองเป็นกลาง มีความเป็นสุภาพชนและเชื่อว่าผู้อื่นมีเจตนาดี ปฏิบัติตามมติอันเป็นเอกฉันท์ในการอภิปราย และทำงานมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างสารานุกรมที่เขียนอย่างรอบคอบรัดกุมและมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวาง โดยทั่วไปแล้ว หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายและแนวปฏิบัติ นโยบายควรมาก่อนแนวปฏิบัติเสมอ แต่บางครั้งขอให้คุณลืมกฎทั้งหมดนี้เสีย ถ้าหากกฎดังกล่าวขัดขวางความพยายามของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาวิกิพีเดีย

การบังคับใช้นโยบาย

เนื่องจากคุณเองก็เป็นผู้ใช้วิกิพีเดียคนหนึ่ง การแก้ไขหน้าของคุณและการปรึกษาประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ใช้คนอื่น ๆ จึงถือเป็นการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติไปในตัว ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้าบทความอย่างเท่าเทียมกัน แม้อาจมีบางนโยบายซึ่งจะบังคับใช้โดยผู้ดูแลระบบของวิกิพีเดียเท่านั้น เช่น การบล็อกผู้ใช้ และการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ

นโยบายหลัก

เสาหลักทั้ง 5 ของวิกิพีเดีย: 5 กฎหลัก ทั้งหมดที่จำเป็น

  1. วิกิพีเดียคือสารานุกรม
  2. วิกิพีเดียใช้มุมมองที่เป็นกลาง
  3. วิกิพีเดียเผยแพร่เนื้อหาแบบเสรี
  4. ปฏิบัติต่อผู้ใช้คนอื่นด้วยความเคารพและมีมารยาท
  5. วิกิพีเดียไม่มีกฎตายตัว

นโยบายอื่น ๆ

ทุกนโยบายและแนวปฏิบัติ จะพบได้ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งดังต่อไปนี้

ดูเพิ่ม