ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศ.นายแพทย์ ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
Chatlert Pongchaiyakul.jpg
เกิด25 มิถุนายน พ.ศ. 2511 (53 ปี)
ประเทศไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล (เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ. 2511) เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมของโรงพยาบาลศรีนคริทร์ จังหวัดขอนแก่น และยังเป็นอาจารย์สอนแพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานที่เด่นของฉัตรเลิศคือการคิดค้นเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ใช้ระบบหน่วยประมวลผลคำนวณปริมาณไขมันในร่างกาย และได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย[1] ภาวะฉุกเฉินระบบต่อมไร้ท่อ[2] ทำให้ฉัตรเลิศได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จากกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา[3][4] ฉัตรเลิศได้เขียนหนังสือตำราเรียนต่าง ๆ และหนังสือเกี่ยวกับด้านอายุรกรรม อาทิ เช่น โรคเบาหวานและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง[5] นอกจากนั้นฉัตรเลิศยังได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ[6] จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานในฐานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ[แก้]

 • มี Publication ปรากฏในฐานข้อมูล Pub Med จำนวน 66 เรื่อง[7]
 • มี Publication ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 76 เรื่อง[8]
 • ผลงานวิจัยใน Google Scholar จำนวน 108 เรื่อง[9]
 • มีค่า H-index = 16 และมีจำนวน citation = 932 ในฐานข้อมูล Scopus[10]
 • มีค่า H-index 24 และมีจำนวน citation = 1741 ในฐานข้อมูล Google Scholar[11]
 • อยู่ในฐานข้อมูล researchgate[12]

บทความวิชาการ[แก้]

 • An optimal intervention threshold of FRAX in postmenopausal Thai women [13]
 • Prevalence and predictive factors of osteoporosis in Thai systemic sclerosis [14]
 • FRAX score with and without bone mineral density: a comparison and factors affecting the discordance in osteoporosis treatment in Thais [15]
 • Serum Uric Acid and Hypertension in Healthy Adult Thai Populations [16]
 • Ketogenic Diet-Induced Diabetic Ketoacidosis in a Young Adult with Unrecognized Type 1 Diabetes [17]
 • Prevalence of asymptomatic radiographic vertebral fracture in postmenopausal Thai women [18]
 • Cost-effectiveness of denosumab for high-risk postmenopausal women with osteoporosis in Thailand [19]
 • Incidence of and risk factors for post-parathyroidectomy hungry bone syndrome in patients with secondary hyperparathyroidism [20]

งานเขียน[แก้]

 • ภาวะฉุกเฉินระบบต่อมไร้ท่อ (พ.ศ.2548)[21]
 • ตำราโรคกระดูกพรุน เล่ม 1 (พ.ศ.2552)[22]
 • ตำราโรคกระดูกพรุน เล่ม 2 ( พ.ศ.2552)[23]
 • กระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้ (พ.ศ.2553)[24]
 • โรงเบาหวานและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง (พ.ศ.2562)[25]
 • โชคดีที่เป็นเบาหวาน (พ.ศ.2557)[26]
 • รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (2548)[27]
 • รายงานการวิจัยเรื่องเกณฑ์ดัชนีมวลกายที่สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในประชากรไทย : การศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (พ.ศ.2548)[28]
 • สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชาอายุรศาสตร์ 1 [electronic resource] : เรื่อง Approach to thyroid disorders[29]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ใช้ระบบหน่วยประมวลผลค านวณปริมาณไขมันในร่างกาย".
 2. ภาวะฉุกเฉินระบบต่อมไร้ท่อ = Timeless for endocrine emergency / ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล. สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย. ISBN 9749813448.
 3. http://www.basd.mhesi.go.th/Page/Search_Assessment_2.aspx?ctl00_body_RadGrid1ChangePage=44_50
 4. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ตามหนังสือ ที่ ว 4 - ว 5 ลงวันที่ 27 ธ.ค 2562). กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา. p. 44.
 5. "โรคเบาหวานและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง โดยฉัตรเลิศ". shop.kku.ac.th. สืบค้นเมื่อ 24 April 2022.
 6. http://202.28.95.5/med/myfile/1631772640.%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pongchaiyakul%20C&timeline=expanded
 8. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35358236600
 9. https://scholar.google.com/scholar?q=%22%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8+%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%22
 10. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35358236600
 11. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=chatlert+pongchaiyakul&oq=chatlert
 12. https://www.researchgate.net/profile/Chatlert-Pongchaiyakul
 13. Sribenjalak, Dueanchonnee; Charoensri, Suranut; Pongchaiyakul, Chatlert (24 January 2022). "An optimal intervention threshold of FRAX in postmenopausal Thai women". Archives of Osteoporosis (ภาษาอังกฤษ). p. 21. doi:10.1007/s11657-022-01058-0. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 14. Chuealee, Wiriya; Foocharoen, Chingching; Mahakkanukrauh, Ajanee; Suwannaroj, Siraphop; Pongchaiyakul, Chatlert; Nanagara, Ratanavadee (3 May 2021). "Prevalence and predictive factors of osteoporosis in Thai systemic sclerosis". Scientific Reports (ภาษาอังกฤษ). p. 9424. doi:10.1038/s41598-021-88792-6. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 15. Teeratakulpisarn, Napassorn; Charoensri, Suranut; Theerakulpisut, Daris; Pongchaiyakul, Chatlert (26 February 2021). "FRAX score with and without bone mineral density: a comparison and factors affecting the discordance in osteoporosis treatment in Thais". Archives of Osteoporosis. p. 44. doi:10.1007/s11657-021-00911-y. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 16. Charoensri, Suranut; Duangprom, Sasitorn; Pongchaiyakul, Chatlert (1 October 2021). "Serum Uric Acid and Hypertension in Healthy Adult Thai Populations". JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. pp. 1–6. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 17. Charoensri, Suranut; Sothornwit, Jin; Trirattanapikul, Akeatit; Pongchaiyakul, Chatlert (8 February 2021). "Ketogenic Diet-Induced Diabetic Ketoacidosis in a Young Adult with Unrecognized Type 1 Diabetes". Case Reports in Endocrinology (ภาษาอังกฤษ). pp. e6620832. doi:10.1155/2021/6620832. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 18. Pongchaiyakul, Chatlert; Charoensri, Suranut; Leerapun, Taninnit; Wongsiri, Sunton; Songpatanasilp, Thawee; Taechakraichana, Nimit (24 May 2020). "Prevalence of asymptomatic radiographic vertebral fracture in postmenopausal Thai women". Archives of Osteoporosis (ภาษาอังกฤษ). p. 78. doi:10.1007/s11657-020-00762-z. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 19. Pongchaiyakul, Chatlert; Nanagara, Ratanavadee; Songpatanasilp, Thawee; Unnanuntana, Aasis (2 July 2020). "Cost-effectiveness of denosumab for high-risk postmenopausal women with osteoporosis in Thailand". Journal of Medical Economics. pp. 776–785. doi:10.1080/13696998.2020.1730381. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 20. Kritmetapak, Kittrawee; Kongpetch, Sawinee; Chotmongkol, Wijittra; Raruenrom, Yutapong; Sangkhamanon, Sakkarn; Pongchaiyakul, Chatlert (1 January 2020). "Incidence of and risk factors for post-parathyroidectomy hungry bone syndrome in patients with secondary hyperparathyroidism". Renal Failure. pp. 1118–1126. doi:10.1080/0886022X.2020.1841655. สืบค้นเมื่อ 14 May 2022.
 21. http://library.bcnkk.ac.th/ULIB62015/dublin.php?&f=dublin&ID=206610#.YhXfT-hBy3A
 22. http://ulibm.bcnsprnw.ac.th/ULIB6/dublin.php?ID=13399124032#.YhXfuuhBy3A
 23. http://library.bcnkk.ac.th/ULIB62015/dublin.php?&f=dublin&ID=208558#.YhXe5OhBy3A
 24. http://library.bcnkk.ac.th/ULIB62015/dublin.php?&f=dublin&ID=209788#.YhXd5ehBy3A
 25. http://shop.kku.ac.th/product/5476/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8
 26. http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00907511
 27. http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b01963979
 28. http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b01933950
 29. http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b01832696
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕๕, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 31. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๒๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]